Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW — co to jest, jak działa i co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Na drodze może zdarzyć się wiele, nie tylko z powodu radykalnych manewrów czy błędów osób trzecich. Właśnie dlatego warto wziąć pod uwagę ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest dodatkowym wsparciem w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Jak dokładnie to działa? W jakich sytuacjach możesz liczyć na ochronę? Sprawdzamy.

Ubezpieczenie NNW — co to jest?

Każdy kierowca musi kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. To podstawowa ochrona, jeśli do szkody dojdzie w wyniku działania osoby trzeciej. Każdy poszkodowany może liczyć na rekompensatę strat z polisy sprawcy. Zakres działania OC jest związany ściśle z przepisami prawa, a konkretniej art. 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nawet jeśli w wypadku są poszkodowani lub dojdzie do szkody w wyniku wsiadania czy wysiadania z pojazdu, ubezpieczenie OC działa w tej sytuacji.

Świadczenia z OC wypłacane są za szkody w mieniu oraz osobowe. Pierwsze z nich mają na celu rekompensatę strat związanych z naprawą samochodu. Świadczenie ma zatem pokryć koszty, które bez ubezpieczenia OC, musiałby z własnej kieszeni zapłacić sprawca. W przypadku szkód osobowych, poszkodowani mogą liczyć na zwrot kosztów poniesionych za leczenie, ale nie tylko. Jeśli w konsekwencji zdarzenia doszło do cierpień fizycznych i psychicznych, ubezpieczenie OC także zapewnia świadczenie wypłacane poszkodowanemu z tego tytułu. Wysokość zależy jednak od konkretnej sytuacji.

W teorii brzmi to bardzo dobrze, jednak istnieją sytuacje na drodze, w których sprawcą nie jest osoba trzecia. Jeśli zatem dojdzie do wypadku z Twojej winy, nie otrzymasz wsparcia bez dobrowolnej polisy. Z pomocą przychodzi jednak ubezpieczenie NNW. W praktyce, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolną polisą zapewniającą ochronę na okres 12 miesięcy. 

Jak działa ubezpieczenie NNW?

Polisa NNW zadziała wtedy, kiedy poszkodowany dozna uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy też dojdzie do zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku wykupienia NNW zazwyczaj jednocześnie ubezpieczamy wszystkich pasażerów podróżujących w pojeździe, łącznie z kierowcą. W niektórych Towarzystwach Ubezpieczeniowych oferowana jest możliwość zakupu ubezpieczenie NNW tylko dla kierowcy. NNW chroni nas od szkód powstałych w trakcie korzystania z pojazdu, do którego wykupiono ochronę NNW.

Ubezpieczenia NNW to udzielenie świadczenia pieniężnego, które ma zrekompensować uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek nieszczęśliwego wypadku. Konkretne kwoty są jednak uzależnione od wybranej oferty. Ze względu na to, że NNW jest dobrowolną polisą, każdy ubezpieczony ma prawo wybrać taki produkt, który najbardziej odpowiada jego potrzebom.

Swoją ochroną ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko nieszczęśliwe wypadki na terenie Polski, ale także poza granicami kraju. Dzięki temu jest to komfortowe rozwiązanie podczas dłuższych wycieczek. Polisa NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to, czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek, czy nie. W przypadku NNW, odszkodowanie z ubezpieczenia, poszkodowani otrzymają także niezależnie od przysługujących im innych źródeł rekompensaty. Oznacza to, że jeżeli posiadają oni indywidualne ubezpieczenie NNW, otrzymają wypłatę z dwóch źródeł.

To ważne!

Ze względu na to, że odszkodowanie NNW wypłacane jest niezależnie od innych ubezpieczeń, stanowi dodatkowe wsparcie finansowe dla kierowcy i pasażera. Jeśli świadczenie należy się także w ramach polisy OC, poszkodowany otrzyma także odszkodowanie w ramach polisy NNW.

Kogo chroni ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków?

NNW samochodowe może chronić wszystkie osoby podróżujące pojazdem – zarówno kierującego autem, jak i pozostałych pasażerów. Liczba ubezpieczonych musi być jednak zgodna z liczbą miejsc w dowodzie rejestracyjnym. Jeżeli zatem autem przeznaczonym do przewozu 5 osób podróżuje 6 osób, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wyłącznie pięcioro z nich.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ubezpieczenie NNW — co obejmuje?

Polisa NNW działa dokładnie w taki sposób, jaki oferuje konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto sprawdzić zakres ochrony, zanim podpiszesz umowę. Tylko wtedy będziesz mieć pewność, w jakiej konkretnej sytuacji możesz liczyć na wypłatę świadczenia.

NNW działa najczęściej w trzech ważnych sytuacjach:

 • Pierwszą z nich jest trwały uszczerbek na zdrowiu, zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Może to być uszkodzenie ciała czy też trwałe inwalidztwo. Wysokość odszkodowania zależy od konkretnej sytuacji, a także dokumentacji medycznej na podstawie badań, leczenia i ewentualnie wykonanych dotychczas zabiegów/operacji. Ubezpieczenia NNW w szczegółach umowy mają specjalną tabelę, w której wypisane są rodzaje uszczerbków na zdrowiu. Dzięki temu łatwiej jest ocenić, jaka będzie wysokość świadczenia np. w przypadku złamania ręki, a jaka w obrażeniach mózgu. Wszystko jednak musi być udokumentowane.
 • Drugą sytuacją, która może być następstwem nieszczęśliwego wypadku, jest śmierć. W większości ofert ubezpieczeń rodzina zmarłego lub jego bliscy otrzymują określoną wysokość świadczenia.
 • W zakresie ochrony ubezpieczenia NNW mogą znaleźć się także: transport medyczny, leczenie i rehabilitacja. Polisa może pokrywać koszty zakupu leków, sprzętu ortopedycznego, materiałów pomocniczych czy nawet operacji plastycznych, które mają na celu usuwanie blizn po wypadku.

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu NNW

Co ważne, odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu polisy NNW dotyczy nie tylko szkód powstałych w czasie poruszania się samochodu. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC, wypłatę odszkodowania otrzymamy także w przypadku szkód powstałych w trakcie:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • załadunku lub rozładunku,
 • lub w czasie postoju pojazdu.

W wyżej wymienionych sytuacjach przyda się właśnie NNW. Ubezpieczenie samochodu może działać również wtedy, kiedy doszło do wypadku podczas naprawy pojazdu na trasie. W rozszerzonych opcjach często są jeszcze inne sytuacje, związane z życiem codziennym, a nie prowadzeniem konkretnego auta.

Czy NNW jest przypisane do samochodu?

Ważne jest to, że ubezpieczenie NNW i OC to polisy, które są zazwyczaj przypisane do pojazdu. Podobnie dzieje się w przypadku autocasco. To przekłada się na zapewnienie ochrony zarówno kierowcy, jak i pasażerom, którzy w momencie wypadku uczestniczą w podróży ubezpieczonym samochodem. Nie zawsze więc odszkodowanie NNW będzie wypłacane właścicielowi pojazdu, który jest wpisany do dowodu rejestracyjnego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają jednak możliwość rozszerzonych pakietów, np. NNW poza pojazdem.  

Czy warto kupić ubezpieczenie NNW samochodu?

Decyzja o zakupie ubezpieczeniu NNW oczywiście leży po stronie właściciela pojazdu. Najczęściej jest to polisa roczna stanowiąca dodatek do OC. Warto porównać oferty, bo może się okazać, że samo obowiązkowe ubezpieczenie jest podobne cenowo do całego pakietu. NNW można też dokupić w każdym momencie, kiedy tylko się na nie zdecydujesz, nawet jeśli polisa OC już działa kilka miesięcy. Wtedy trzeba jednak pamiętać o terminach płatności oraz datach kończących się umów.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania z NNW ?

Istnieją jednak okoliczności, gdy mimo szkody nie otrzymamy świadczenia pieniężnego, na które opiewa polisa. Wypłata odszkodowania z NNW nastąpi w sytuacji, gdy nagłe zdarzenie ma przyczynę zewnętrzną. W ten sposób wyłączone zostały z ochrony wszelkie niedyspozycje wywołane rozwijająca się chorobą, czyli następstwa wcześniej zdiagnozowanych stanów chorobowych.

W ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdziemy również szereg innych wyłączeń ochrony m.in. sytuacje gdy kierujący pojazdem:

 • będzie znajdował się pod wpływem alkoholu czy narkotyków,
 • spowoduje szkody związane z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
 • lub będzie sprawcą szkód powstałych podczas rajdów, wyścigów oraz działań wojennych.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia NNW nie zostanie również wypłacone osobom, które prowadziły pojazd bez odpowiednich uprawnień.

Czy warto wykupić NNW?

Ubezpieczenie NNW jest jedną z najważniejszych polis związanych z korzystaniem z samochodu, choć nie jest ona obowiązkowa. Warto jednak zdecydować się na jej wykupienie ze względu na kilka aspektów. W ten sposób można otrzymać pieniądze w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpi kierowca lub jego pasażerowie. Niekiedy obrażenia ciała są bardzo poważne, dlatego ostateczne koszty leczenia mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wsparcie finansowe od ubezpieczającego bez wątpienia jest wtedy ogromną pomocą.

Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie NNW może mieć różny zakres ochrony. Mowa tu także o maksymalnej sumie wypłacanej po wypadku. Niekiedy jest to tylko 10 000 zł, podczas gdy kiedy indziej można liczyć na pokrycie kosztów leczenia do nawet 100 000 zł. Zazwyczaj polisy o większej maksymalnej wypłacanej sumie są droższe, jednak w wielu sytuacjach warto na nie postawić. W skali roku wykupienie rozszerzenia to zwykle koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W razie wypadku większa kwota odszkodowania może być jednak nieocenioną pomocą. Na bardziej rozbudowane NNW powinny zdecydować się również osoby, które regularnie korzystają z samochodu i pokonują dłuższe trasy, wówczas ryzyko wzięcia udziału w wypadku rośnie.

Jakie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków warto wybrać?

Skoro wiesz już, co to jest ubezpieczenie NNW, warto zastanowić się nad tym, jaką ofertę wybrać. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje zupełnie inny zakres ochrony w takiej polisie. Niekiedy największą różnicą jest maksymalna kwota odszkodowania wypłacana w razie wystąpienia zdarzenia losowego. Kiedy indziej chodzi głównie o zakres obowiązywania, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie.

Dobrą praktyką jest zestawienie dostępnych propozycji z wykorzystaniem internetowych porównywarek. Dzięki nim można sprawdzić, jaka oferta jest najkorzystniejsza w danym przypadku. W ten sposób z łatwością wybierzesz propozycję, której stosunek jakości do ceny jest zadowalający. Na rynku pojawia się bowiem coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych proponujących konkurencyjne polisy. Warto regularnie zaglądać do  porównywarek i sprawdzać, jaka oferta jest aktualnie najatrakcyjniejsza. Niekiedy można trafić również na ciekawe promocje pozwalające na obniżenie kosztu polisy nawet o kilkadziesiąt procent.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zwykle jest dostępne w pakiecie z OC samochodu. Zazwyczaj zwiększa ono koszt całej polisy o kilkadziesiąt lub kilkaset złotych, w zależności od posiadanych zniżek czy dokładnego zakresu obowiązywania ubezpieczenia. W skali roku nie jest to dużo w porównaniu do zapewnianej ochrony. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków jest ważnym produktem pozwalającym na pokrycie kosztów leczenia, które w przypadku wypadków drogowych bywają dość drogie. Jeśli chodzi o ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, cena różni się w zależności od wielu czynników. Dlatego dobrą praktyką okazuje się porównywanie dostępnych propozycji. 

Zdecydowanie mniej zapłacą także osoby, które od lat korzystają z usług tego samego towarzystwa ubezpieczeniowego, wówczas można liczyć na atrakcyjne zniżki lub szerszy pakiet ochrony w tej samej cenie. Dodatkowo możesz liczyć na atrakcyjne promocje i zniżki za ubezpieczenia pakietowe.

Opłacalne okazuje się również kupowanie większych pakietów ubezpieczeń. W ten sposób można zaoszczędzić całkiem sporo i jednocześnie objąć samochód i samego siebie kompleksową ochroną. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele produktów, o różnym zakresie ochrony. Niektóre z nich dotyczą korzystania z samochodów, podczas gdy inne zostały stworzone z myślą o mieszkaniach czy firmach.

Jakie są rozszerzenia do NNW?

Wiele osób decyduje się na wykupienie podstawowej formy ubezpieczenia NNW. Co obejmuje taki pakiet? Jest on zwykle dość okrojony, co można zauważyć także w przypadku maksymalnej sumy ubezpieczenia. Dlatego też dobrym pomysłem okazuje się postawienie na rozszerzenia. Wśród nich znaleźć można takie propozycje, jak:

 • pakiet assistance – pozwala na skorzystanie z infolinii medycznej czy zorganizowania wizyty u lekarza w danej lokalizacji; niekiedy pakiet assistance obejmuje również pokrycie kosztów transportu karetką czy dostarczenia leków;
 • zwrot kosztów pomocy medycznych – zdarza się, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają zwrot kosztów związanych z wypożyczeniem lub kupnem takich pomocy, jak ortezy, gorsety, protezy, obuwie ortopedyczne, kule, balkoniki czy wózki inwalidzkie;
 • wypłata dodatkowych środków za każdy dzień pobytu w szpitalu – jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas korzystania z samochodu trafisz do szpitala, możesz liczyć na uzyskanie dodatkowych środków za hospitalizację.

Ubezpieczenie NNW w CUK

Ubezpieczenie NNW znajdziesz m.in. w ofercie CUK. W ten sposób możesz liczyć na atrakcyjną cenę polisy oraz fachowe doradztwo. Nie jest to jednak jedyny produkt wchodzący w skład aktualnej oferty. Oferujemy  także ubezpieczenie OC, które w Polsce jest obowiązkowe dla każdego pojazdu.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać na infolinii albo w placówkach stacjonarnych na terenie całego kraju. Dzięki temu w razie jakichkolwiek wątpliwości możesz poprosić o pomoc naszych specjalistów. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistej wizyty w naszym punkcie.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie NNW?

Warto zwrócić uwagę na pewne aspekty NNW. Ubezpieczenie samochodu powinny być dopasowane zarówno do sytuacji finansowej, jak i potrzeb kierowcy. Które elementy polisy są najbardziej istotne?

 • Suma ubezpieczenia - to od tej kwoty zależy, jaką wypłatę świadczenia otrzymasz. Im wyższa, tym lepiej, ponieważ możesz liczyć na większe wsparcie. Jednocześnie ubezpieczenie z wysoką sumą w umowie, jest z reguły droższe. Warto też zaznaczyć, że suma ubezpieczenia nie oznacza całkowitej kwoty, jaką dostanie poszkodowany. To kwota wyjściowa, np. w przypadku uszczerbku na zdrowiu, otrzymuje się procent określony w umowie.
 • Zakres ochrony - zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Tam znajdziesz informacje, kiedy polisa NNW będzie Ci chronić. Czy możesz liczyć na wsparcie tylko w wypadku śmierci? Co z leczeniem, transportem i rehabilitacją? Im szerszy zakres ochrony, tym najpewniej wyższa składka. Warto jednak dopasować polisę do swoich potrzeb.
 • Inne elementy ubezpieczenia - weź pod uwagę także takie szczegóły, jak terminy płatności, formę zgłoszenia szkody czy też formę zapłatę składki (np. na raty). W ten sposób dostosujesz polisę do swoich indywidualnych potrzeb.

Jak kupić ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków możesz kupić zupełnie zdalnie. Warto wtedy skorzystać z kalkulatora online CUK Ubezpieczenia. Zwłaszcza jeżeli poszukujesz najkorzystniejszej oferty w pakiecie z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Dzięki temu zyskasz szerszą ochronę oraz zaoszczędzisz na składce.

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

W przypadku NNW możemy wybrać różne sumy ubezpieczenia, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w placówkach CUK. Bezpłatnie porównamy ofertę 30 towarzystw, dopasujemy maksymalną sumę ubezpieczenia do potrzeb klienta oraz pomożemy w wyborze najkorzystniejszej polisy.

Kupuj taniej ubezpieczenie NNW w CUK

Nie czekaj! Już dzisiaj skontaktuj się telefonicznie z doradcą CUK Ubezpieczenia i zobacz jaką ofertę może Tobie zaproponować! Cena różni się w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia NNW. Dla wygody naszych klientów, składkę możemy podzielić aż na 11 rat!

Więcej o ubezpieczeniu NNW znajdziesz tutaj.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku