2023-02-15

Mieszkasz na terenie zalewowym? Ubezpiecz nieruchomość od powodzi!

Wybierz odpowiednią ochronę przed powodzią.

Mieszkasz na terenie zalewowym? Ubezpiecz nieruchomość od powodzi!

Wybudowałeś dom w miejscu, gdzie występuje ryzyko powodzi? Pamiętaj, aby włączyć to ryzyko do swojej polisy mieszkaniowej! Sprawdź, na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie od powodzi, które obejmuje nieruchomości na terenie zalewowym.

Teren zalewowy a budowa domu – co powinieneś wiedzieć?

W Polsce istnieje wiele obszarów, które nazywa się powszechnie terenami zalewowymi. W praktyce oznacza to, że jest tu większe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, z którymi wiąże się wiele groźnych sytuacji nie tylko dla nieruchomości, ale także osób mieszkających.

Od 2018 roku według przepisów panujących w Polsce, budowa na terenach zagrożonych powodzią, nie jest możliwa. Ma to ograniczyć ryzyko wystąpienia szkód, utraty zdrowia, a nawet życia mieszkańców.

To ważne!

Po wydarzeniach związanych z powodziami w Polsce niosącymi za sobą dużo zniszczeń, wprowadzone zostały zmiany w przepisy, które uniemożliwiają budowy domu na terenach zagrożonych powodzią. Trzeba zatem dowiedzieć się, czy wymarzona działka znajduje się na takim obszarze.

Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre obszary niosą za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia powodzi. Tu budowa domu jest możliwa, ale może być nieco utrudniona ze strony prawnej i technicznej. Samo uzyskanie pozwolenia nie jest jednoznaczne z tym, że na pewno dojdzie do powstania nieruchomości. Pamiętaj, że bezpieczeństwo zawsze powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Weź to pod uwagę, analizując kwestię: teren zalewowy a budowa domu.

Tereny zalewowe dzieli się na cztery strefy, które różnią się prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi. Obliczane jest ono przez specjalistów w tej dziedzinie. Właśnie dlatego można wymienić strefę całkowitego zalania (po przerwaniu wału przeciwpowodziowego) oraz prawdopodobnego wystąpienia powodzi na 10 lat (10%), 100 lat (0,1%) i 500 lat (0,02%).

Na powódź szczególnie są narażone tereny między linią brzegową a wałem przeciwpowodziowym. To też działki, które znajdują się tuż przy rzece i jeziorze z naturalnie wysokim stanem wód. Wszelkiego rodzaju wyspy, przymuliska i pasy techniczne także są terenem zalewowym.

To ważne!

Realne zagrożenie powodzią to prawdopodobieństwo 1-10%. Jeśli działka znajduje się na takim terenie, nie będzie możliwe wybudowanie nieruchomości, nawet jeśli będziesz o to wnioskować.

Skąd masz wiedzieć, gdzie znajdują się tereny zalewowe w Polsce?

Obszary uznane za tereny zalewowe w Polsce są ustanawiane przez Wody Polskie. Idąc tym tropem, działki znajdujące się nad rzeką powinny być prawidłowo uwzględnione w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jest on dostępny np. na stronie internetowej geoportal.gov.pl, w urzędzie miasta lub gminy (według danego adresu). Według danych zawartych w MPZP możesz od razu dowiedzieć się, czy budowa domu na terenie zalewowym w ogóle jest możliwa oraz jakie inwestycje są planowane na danym obszarze.

Warto wiedzieć!

Jeśli działka znajduje się na terenie podwyższonego ryzyka wystąpienia powodzi, a budowa domu jest tam możliwa, musisz przygotować się na nieco inną procedurę. Możliwe, że formalności będą trwać dłużej.

Jeśli danej działki nie ma w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowę domu może być jeszcze trudniejsze. Ryzyko wystąpienia powodzi musi być ocenione przez Wody Polskie, co znacznie przedłuża czas spędzony na formalnościach i procedurach.

Warto wiedzieć!

Wniosek o wypis lub wyrys z MZP trzeba złożyć w urzędzie miasta lub gminy, a procedura wydania trwa od kilku do kilkunastu dni i jest płatna. Opłata skarbowa może wynosić nawet 200 złotych.

O czym trzeba wiedzieć decydując się na budowę domu na terenie zalewowym?

Jeśli zagrożenie zalaniem jest na niskim stopniu, a Ty zdecydujesz się na budowę domu na wymarzonej działce, pamiętaj o:

 • wyższych kosztach budowy – materiały muszą być dostosowane do danego obszaru, dlatego nieruchomość powinna być zbudowana na nieco innych fundamentach. Najlepiej w tym celu skontaktować się ze specjalistą, który zaprojektuje dom zgodnie z przepisami i środkami ostrożności,
 • zabezpieczeniach w razie podtopienia lub zalania,
 • braku możliwości wybudowania piwnicy (zazwyczaj),
 • odpowiedniej elewacji,
 • odpowiedniej liczbie rowów i kanałów przeciwpowodziowych,
 • zabezpieczeniach pozostałych budynków, np. garaży, pomieszczeń gospodarczych czy warsztatów,
 • prawidłowym usytuowaniu kotłowni, najlepiej na wyższej kondygnacji,
 • systemie ochronnym dla kanalizacji i instalacji wodnej,
 • zadbaniu o ubezpieczenie od powodzi, co wychodzi poza zakres podstawowej polisy mieszkaniowej.

Te kwestie stanowią podstawę budowy domu na terenie zalewowym. Jest jeszcze wiele innych aspektów technicznych, o których trzeba pomyśleć już na etapie projektowania.

Czy można ubezpieczyć dom na terenie zalewowym od powodzi?

Tak, niestety nie zawsze jest to możliwe w każdym towarzystwie i czasami trzeba będzie poprosić ubezpieczyciela o taką możliwość. Oferty ubezpieczeń nieruchomości od powodzi na terenie o zwiększonym ryzyku wystąpienia powodzi różnią się jednak w pewnych kwestiach. Ze względu na te rozbudowane kryteria, ważne jest więc, aby przed podjęciem decyzji o wykupieniu ubezpieczenia nieruchomości na terenie zalewowym w danym towarzystwie przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Pamiętaj!

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi to nie to samo co polisa chroniąca w razie zalania. Działa ona nieco szerzej i na innych zasadach. Właśnie dlatego nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe proponują taką opcję. Zanim zdecydujesz się na budowę, zorientuj się, czy dla danej lokalizacji jest możliwe ubezpieczenie od powodzi. Bez takiego zabezpieczenia, ponosisz duże ryzyko ponoszenia kosztów strat z własnych oszczędności.

Ubezpieczenie od powodzi na terenach zalewowych nie wchodzi zatem w skład podstawowej polisy mieszkaniowej. Nic dziwnego — to duże ryzyko dla ubezpieczyciela, który przyjmuje na siebie konieczność wypłaty odszkodowania w razie wystąpienia szkód. A te są spore, dotyczą często większości ruchomości w domu, stolarki drzwiowej i okiennej, elewacji, a nawet całych nieruchomości nienadających się już do użytku. Decydując się na budowę domu na terenie zalewowym trzeba wziąć pod uwagę utrudnioną kwestię zakupu ubezpieczenia. Może się to wiązać również z wyższą ceną.

Czym właściwie jest powódź?

Towarzystwa ubezpieczeniowe w OWU określają z reguły powódź jako zalanie wodą, jednak tylko w określonych przypadkach:

 • wylanie z brzegów wód powierzchniowych lub podniesienie poziomu morskich wód przybrzeżnych,
 • ulewny deszcz, sztorm (jeśli system odprowadzania wody w budynku został zaprojektowany poprawnie),
 • spływanie wód po zboczach i stokach,
 • stopienie lodowej kry czy tworzenie zatorów lodowych.

Jak widzisz, nie każde zalanie domu wodą będzie zakwalifikowane jako powódź. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie domu od powodzi to nie to samo co zalanie. Właśnie dlatego wymaga rozszerzenia polisy o dodatkowe ryzyko.

Przyczyną powodzi jest wystąpienie wód ze stojących lub płynących zbiorników, z kolei zalanie może być spowodowane usterką instalacji, opadami deszczu czy śniegu. Drugie zdarzenie wiąże się nie tylko z problemami technicznymi, ale też niedopatrzeniem ze strony mieszkańców, sąsiadów czy zarządców. Właśnie dlatego znacznie łatwiej kupić polisę chroniącą przed zalaniem niż powodzią. Rzadko stosowana jest tu karencja.

Na co zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie domu od powodzi?

Chcesz kupić ubezpieczenie od powodzi? Aby mieć pewność, że otrzymasz odpowiednie wsparcie finansowe w razie uszkodzenia nieruchomości, trzeba wykupić dobrze skonstruowaną polisę. Pewnie zastanawiasz się, co to oznacza. Wzięliśmy pod uwagę najważniejsze aspekty, na jakie musisz zwrócić uwagę podczas zakupu ubezpieczenia domu od powodzi.

Definicja powodzi w OWU danego towarzystwa

Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to rozumienie ryzyka powodzi przez konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe. Upewnij się, czy brane są pod uwagę np. nadmierne opady atmosferyczne, tworzenie się zatorów lodowych, spływ wód po zboczach, stokach lub terenach pofałdowanych, sztorm i podniesienie się poziomu morskich wód pobrzeżnych. Ubezpieczenie od powodzi powinno dotyczyć bezpośredniego zalania terenu przez wody płynące, naturalne oraz sztuczne zbiorniki wód.

Okres karencji

Aby otrzymać odszkodowanie po powodzi, musi minąć okres karencji. To czas, w którym Twoja nieruchomość jest chroniona w zakresie objętym polisą ubezpieczeniową, z wyłączeniem odpowiedzialności w zakresie ryzyka objętego karencją. Warto być świadomym, że jeśli w tym czasie dojdzie do zdarzenia objętego karencją, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Ma to na celu chronić interesy towarzystw ubezpieczeniowych, aby nie dochodziło do wymuszeń. Więcej na temat tego, ile trwa karencja w ubezpieczeniu od powodzi, dowiesz się w dalszej części naszego artykułu.

Szkody powodziowe w przeszłości

Warto zorientować się, czy dane towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę szkody powodziowe w przeszłości. Jeśli do takich doszło i jest to czynnik decydujący o ofercie, cena za polisę może być wyższa. Jednak nie każda firma decyduje się na prowadzenie takiej historii, dlatego warto to sprawdzić.

Suma ubezpieczenia

To kwota, która jest brana pod uwagę w polisie. Powinna odpowiadać wartości Twojej nieruchomości, aby zapewnić realne wsparcie finansowe w razie zdarzenia. Ten czynnik ma wpływ na cenę, jednak nie można zaniżać ani zawyżać kwoty. Jest to nieopłacalne, a poza tym może być szybko zweryfikowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie nieruchomości powinno mieć w zakresie ochronę nie tylko od powodzi, ale również inne zdarzenia, po których otrzymasz odszkodowanie. W podstawowej polisie są to tzw. zdarzenia losowe, czyli pożar, zalanie, huragan, grad, uderzenie pioruna czy uderzenie pojazdu mechanicznego. Warto też wziąć pod uwagę ubezpieczenie ruchomości oraz elementów stałych. Jeśli liczysz na kompleksową ochronę, sprawdź, czy towarzystwo ubezpieczeniowe w zakresie ochrony ma też przepięcie i kradzież. Lepiej przygotować się na każdą ewentualność. Oczywiście im większy zakres zdarzeń, za jakie otrzymasz odszkodowanie, tym cena za polisę mieszkaniową może być wyższa. Jednak zdecydowanie zalecamy kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości (z rozszerzeniem o ochronę w razie powodzi), by móc w każdej sytuacji liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie od powodzi – cena

Ubezpieczenie domu, który stoi na terenie zalewowym będzie niestety droższe od takiego, który wybudowany został w miejscu, gdzie takie ryzyko jest znikome. W przypadku takiej nieruchomości cena może być wyższa.

Pamiętajmy jednak, że takie ubezpieczenie domu od powodzi zawsze się opłaca. Nawet jeśli powódź już od dawna nie wystąpiła na terenie umiejscowienia nieruchomości, zabezpieczenie w postaci odpowiedniej polisy pomoże szybko zniwelować straty spowodowane jej ostatecznym wystąpieniem. Odszkodowanie w tym przypadku pozwoli wyremontować zniszczone elementy.

Zastanawiasz się, jaka będzie wysokość składki w przypadku ubezpieczenia Twojego domu? Możesz teraz to łatwo sprawdzić online! Wejdź na kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania. Korzystanie z naszej porównywarki ubezpieczeń nieruchomości jest bezpłatne. Po wpisaniu najważniejszych informacji zobaczysz ofertę kilku towarzystw.

Więcej na temat ceny ubezpieczenia nieruchomości pisaliśmy tu: Co wpływa na wysokość ceny ubezpieczenia nieruchomości?

Ubezpieczenie od powodzi na terenach zalewowych — okres karencji

Firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się na wypadek wzmożonego zainteresowania polisami powodziowymi, gdy prognozowane są zalania. Nie otrzymasz więc odszkodowania, jeśli od wykupienia polisy do momentu powstania szkody nie upłynie odpowiedni czas. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych okres karencji będzie wynosił 30 dni, w innych 15. Informację o okresie karencji znajdziesz w OWU.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Uwaga na historię zalań na danym terenie

Niektóre firmy ubezpieczeniowe (np. Allianz) stosują zasadę: gdy w ciągu kilku ostatnich lat na terenie, na którym zbudowano dom, wystąpiła powódź, można go ubezpieczyć tylko po otrzymaniu indywidualnej zgody od towarzystwa.

To nie jedyne sytuacje, w których towarzystwa odmawiają ubezpieczenia domów na terenie zalewowym. Część towarzystw ubezpieczeniowych dzieli kraj na różne strefy w zależności od zagrożenia powodzią i to właśnie umiejscowienie w danej strefie decyduje o pozytywnej decyzji o udzieleniu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi — podstawowe i rozszerzone

Rozglądając się za ubezpieczeniem domu od powodzi, szybko zorientujesz się, że oferty towarzystw bardzo się od siebie różnią. Warto zastanowić się, która polisa jest najkorzystniejsza. Pamiętaj, że rozszerzając ubezpieczenie nieruchomości o powódź, zapewniasz ochronę także mienia ruchomego. Możesz liczyć zatem na wypłatę odszkodowania, jeśli w wyniku powodzi ucierpią również sprzęty w Twoim domu.

Gdzie kupić ubezpieczenie od powodzi?

Wiele towarzystw ma w swojej ofercie ubezpieczenie od powodziPZU, Allianz, Inter Polska czy Wiener. Skąd masz wiedzieć, która oferta jest najkorzystniejsza? W tym celu nie musisz odwiedzać placówki każdej firmy. Wystarczy, że zaufasz ekspertom w multiagencji CUK Ubezpieczenia. Wystarczą podstawowe dane do tego, aby wyliczyć składkę w ponad 30. towarzystwach ubezpieczeniowych. W kilka minut porównujemy w kalkulatorze online ubezpieczenia od powodzi. Widzisz nie tylko cenę, ale także zakres ochrony. Dzięki temu łatwiej będzie Ci dopasować wariant do swoich potrzeb.

Dużą zaletą zakupu ubezpieczenia od powodzi przez internet jest komfort załatwiania formalności. Budowa domu na terenie zalewowym już może sprawiać spore trudności w urzędach, dlatego dobrze jest szukać rozwiązań oszczędzających czas. Umowę podpiszesz przez internet, płatności także dokonasz elektronicznie. Ubezpieczenie domu od powodzi możesz kupić też w jednej z naszych placówek CUK, gdzie pracują doświadczeni doradcy. Na miejscu odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania.

Ubezpieczenie od powodzi na terenach zalewowych w CUK

Wysokość składki możesz sprawdzić w naszej porównywarce ubezpieczeń domu i mieszkania. To znaczna oszczędność czasu - możesz wybrać i kupić polisę mieszkaniową nie wychodząc z domu, przez internet!

Masz więcej pytań? Doradcy ubezpieczeniowi CUK chętnie na nie odpowiedzą. Zadzwoń na infolinię lub odwiedź najbliższą placówkę CUK i porozmawiaj z nami o ofercie ubezpieczenia domu od powodzi.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku