2020-07-29

Karta wypadku - kto wypełnia i co warto wiedzieć?

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat wypełniania karty wypadku.

Karta wypadku - kto wypełnia i co warto wiedzieć?

Jeśli szukasz informacji o karcie wypadku, najpewniej miałeś do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy lub w drodze do zakładu pracy. To najczęstsza sytuacja, w której wypełnia się taki formularz. Dokument jest podstawą do otrzymania odszkodowania, gdy wypadkowi ulegnie osoba zatrudniona na umowę inną niż o pracę. Kto i jak wypełnia kartę wypadku? Co powinieneś wiedzieć na temat formularza wypadkowego? Odpowiedzi szukaj w poniższym artykule.

Karta wypadku przy pracy - co to jest?

To nic innego, jak specjalny dokument, który wypełnia się po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku w pracy. Również zgłoszenie wypadku w drodze do pracy lub podczas powrotu do domu obliguje podmiot odpowiedzialny do wypełnienia takiego druku. Na druku przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszystkie informacje na temat okoliczności wydarzenia. Formularz wypadkowy znajduje się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Wzór karty wypadku został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1618).

Co ważne, karta wypadku przy pracy to formularz wypełniany tylko wtedy, gdy wypadkowi ulegnie osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenie. Kto sporządza kartę wypadku przy pracy? To do obowiązków przedsiębiorstwa, na rzecz którego poszkodowany świadczył pracę należy wypełnienie tego formularza i wysłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin zgłoszenia wypadku przy pracy to 14 dni. Jeśli podmiot ustalający okoliczności wydarzenia spóźni się ze złożeniem karty wypadku, jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień, dlaczego tak się stało.

Jeśli doznałeś nieszczęśliwego wypadku przy pracy, powinieneś wiedzieć, że przedsiębiorstwo, z którym łączyła Cię umowa, powinno sporządzić kartę wypadku w trzech egzemplarzach. Przekazać trzeba ją bowiem nie tylko do ZUS, ale i poszkodowanemu, czyli Tobie. Trzeci egzemplarz to dokument dla podmiotu ustalającego okoliczności zdarzenia, czyli firmy lub instytucji, wypełniającej formularz wypadkowy.

Czy wiesz, że…

Jeśli wypadek przy pracy, w drodze do lub z zakładu pracy miał miejsce w przypadku osoby zatrudnionej na umowę o pracę, nie wypełnia się karty wypadkowej. Wtedy obowiązuje tzw. protokół powypadkowy. Sporządza się go w terminie takim, jak kartę wypadkową, czyli nie później niż 14 dni od zgłoszenia wypadku. Protokół powypadkowy zatwierdzany jest przez pracodawcę nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Świadczenia wypadkowe NNW - ochrona Ciebie i bliskich

Karta wypadku - podmioty wypełniające

Wypadek przy pracy to tylko jedna z sytuacji, kiedy konieczne jest wypełnienie karty wypadkowej. Taki dokument będzie podstawą do ubiegania się o odszkodowanie, gdy wypadkowi ulegnie uczeń w szkole (karta wypadku ucznia) czy uczestnik kolonii (karta wypadku na kolonii). Osoby, prowadzące własną działalność gospodarczą (pozarolniczą), zgłaszają wypadek do ZUS, który ma obowiązek spisania takiej karty wypadkowej. W przypadku osób pobierających stypendium sportowe, za uzupełnienie karty wypadku będzie odpowiedzialny podmiot je wypłacający. Podmioty, korzystające z pracy osób odbywających karę pozbawienia wolności również ustalają okoliczności wypadków na takiej karcie.

To nie wszystkie jednostki, które są zobowiązane do wypełnienia karty wypadku. Pełną ich listę znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Zgłoszenie wypadku do ZUS - co zawiera formularz?

Oprócz danych identyfikacyjnych płatnika oraz poszkodowanego, wzór zawiera miejsce na dokładny opis wypadku przy pracy. Na karcie wypadku powinna znaleźć się także odpowiednia notatka, jeśli poszkodowany nie przestrzegał przepisów BHP czy też do nieszczęśliwego wypadku doszło, gdy był on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Dodatek do karty wypadku stanowią załączniki. Może nim być np. spis wyjaśnień świadków, dotyczących przebiegu wydarzenia czy też zgłoszone przez uprawnionych zastrzeżenia, co do ustalonych okoliczności wypadku. Jeśli wypełniana jest karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, a cała sytuacja dotyczy zdarzenia komunikacyjnego, załącznikiem może być notka policyjna, go potwierdzająca itd.

Jak wypełnić kartę wypadku?

Na początku należy uzupełnić dane płatnika. W gotowym formularzu znajdują się odpowiednie pola, w których trzeba wpisać nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP, REGON lub PESEL. W kolejnej części trzeba będzie wpisać dane osoby poszkodowanej, czyli jej imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, tytuł ubezpieczenia wypadkowego określony zgodnie z zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Teraz przyszedł czas na szczegółowy opis zdarzenia, którego dotyczy dokument. Należy wskazać czas oraz miejsce wystąpienia, okoliczności (przyczyny) nieszczęśliwej sytuacji, a także dokładnie opisać, jakiego urazu doznał poszkodowany. Jeśli przy wypadku obecni byli świadkowie, w karcie go dokumentującej, wpisuje się ich dane oraz zbiera podpisy. 

Na karcie wypadku powinna znaleźć się także odpowiednia notatka, jeśli poszkodowany nie przestrzegał przepisów BHP czy też do nieszczęśliwego wypadku doszło, gdy był on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Na końcu karty wypadku podpisuje się poszkodowany lub członek rodziny, a także osoba, która nadzorowała powstanie dokumentu. Co ważne, pracownik, który uległ wypadkowi lub - w przypadku jego śmierci - osoba z rodziny, mogą zgłosić zastrzeżenia, co do treści karty wypadku i ustaleń przebiegu zdarzenia, jakich dokonał odpowiedni podmiot.

Wzór karty wypadku

Ubezpieczenie NNW - dlaczego warto je mieć?

Do nieszczęśliwych wypadków dochodzi w przeróżnych okolicznościach - nie tylko w pracy czy w szkole. Jeśli masz ubezpieczenie NNWmożesz liczyć na odszkodowanie z tytułu doznania urazów, spowodowanych przez nieszczęśliwy wypadek w różnych okolicznościach np. podczas pracy w ogrodzie. Istniejące na rynku ubezpieczeniowym towarzystwa udostępniają specjalne druki, jednak wychodząc naprzeciw klientom, coraz więcej z nich uruchamia formularze online, dzięki którym można wygodnie zgłosić nieszczęśliwy wypadek.

Nie masz jeszcze ubezpieczenia NNW? Aby w razie nieprzyjemnej sytuacji otrzymać odszkodowanie, które odciąży portfel podczas długotrwałego leczenia, warto się nad nim zastanowić. Taka polisa zapewnia pomoc finansową np. w razie złamania ręki podczas prac remontowych czy wycieczki. Jesteś zainteresowany taką formą ubezpieczenia? Zadzwoń na infolinię CUK i zapytaj naszych agentów ubezpieczeniowych o najkorzystniejszą ofertę. Możesz również wybrać się do najbliższej placówki CUK. Zapraszamy!

Więcej informacji na temat dostępnych w CUK ubezpieczeń na życie i zdrowie znajdziesz tu.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku