2021-10-22

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Dowiedz się, kiedy możesz liczyć na wsparcie finansowe.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Niezależnie od rodzaju wykonywanego zawodu, wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu. Za uszczerbek na zdrowiu należy Ci się odszkodowanie. Z tego artykułu dowiesz się, jak je uzyskać oraz jakich dokumentów potrzebujesz.

Wypadek przy pracy - jak się definiuje?

Według ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, każdy kto jest zatrudniony na umowę o pracę, może starać się o odszkodowanie. Dotyczy to nagłego zdarzenia, na które pracownik nie miał wpływu, w skutek której doszło do urazu bądź urazów w trakcie pracy. Wypadki mogą być lekkie, czyli takie, które wymagają określonego czasu do poprawy zdrowia lub ciężkie, czyli takie, w wyniku których doszło do trwałego uszczerbku i niezdolności do wykonywania zawodu. Mogą mieć miejsce także zdarzenia, które powodują śmierć pracownika.

Jak zgłosić wypadek w pracy? Jest to niezwykle istotne, ponieważ bez odpowiedniego zgłoszenia nie zostanie wypłacone należne świadczenie. To obowiązek samego poszkodowanego, pod warunkiem, że pozwala na to jego stan zdrowia. Musi on zawiadomić o fakcie przełożonego. Jeśli jednak jest to pracownik wydelegowany przez inną firmę, powinien on poinformować podmiot, u którego jest zatrudniony. Następnie konieczne jest zgłoszenie wypadku odpowiedniej jednostce organizacyjnej.

Aby uzyskać odszkodowanie, wypadek w pracy musi być zgłoszony również do ZUS-u i płatnika składek. Jeśli doszło do zdarzenia związanego z pracami rolniczymi, jest to KRUS. Zgłoszenie wiąże się z roszczeniem o jednorazowe odszkodowanie.

Odszkodowanie powypadkowe a odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku

Warto również wiedzieć, że miejsce wypadku musi być odpowiednio zabezpieczone zaraz po jego wystąpieniu. Nie można więc ponownie uruchomić maszyn do czasu, aż w danej lokalizacji pojawi się społeczny inspektor pracy, dokona oględzin i sporządzi wymaganą dokumentację. Jest to szczególnie ważne w przypadku wypadków śmiertelnych lub bardzo ciężkich. Wówczas na miejscu pojawia się również prokurator.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jedynym wyjątkiem są zdarzenia związane z działalnością górniczą. Wówczas zgodę na wznowienie pracy musi wydać też organ państwowego nadzoru górniczego. Tak zabezpieczone miejsce pozwala na ustalenie, co dokładnie wydarzyło się w trakcie wypadku. Następnie warto już tylko sprawdzić, jak zgłosić wypadek w pracy i zrobić to z zachowaniem wszelkich zasad.

Odszkodowanie wypadkowe a zgłoszenie pracodawcy

Po wystąpieniu wypadku pracownik ma obowiązek powiadomić pracodawcę o tym fakcie. Następnie trzeba zawiadomić inspektora Państwowej Inspekcji Pracy i opcjonalnie prokuratora,  przypadku gdy chodzi o wypadek ciężki lub śmiertelny. Można to zrobić drogą telefoniczną. Dyżury na infolinii są prowadzone przez całą dobę.

Wypadek w pracy a protokół

W ciągu 14 dni po wypadku trzeba również sporządzić protokół dotyczący całego wydarzenia. Musi być on zgodny z obowiązującym prawem. W ciągu 5 dni od jego przygotowania poszkodowany i jego rodzina mogą wprowadzić ewentualne poprawki oraz zapoznać się z treścią. Jest to dokument niezbędny do uzyskania takich świadczeń, jak:

 • zasiłek chorobowy – w sytuacji, gdy wypadek doprowadził do uszczerbku na zdrowiu lub choroby zawodowej uniemożliwiającej pracę w zawodzie,
 • świadczenia rehabilitacyjne – dla osoby, która musi przechodzić rehabilitację pozwalającą na powrót do pracy,
 • zasiłek wyrównawczy – dla osoby, której wynagrodzenie zostało obniżone w wyniku skutków wypadku przy pracy i późniejszej niezdolności do wykonywania określonych działań zawodowych,
 • dodatek pielęgnacyjny – pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego oraz szczepień ochronnych,
 • dodatek do renty rodzinnej – dodatek do renty dla sieroty,
 • jednorazowe odszkodowanie – jednorazowe świadczenie dla osoby, która doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • renta – comiesięczne świadczenie dla osoby, która w wyniku wypadku jest niezdolna do pracy,
 • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego.

Warto jednak wiedzieć, że odszkodowanie wypadkowe przysługuje poszkodowanemu jedynie w sytuacji, gdy do zdarzenia nie doszło z jego winy. Jeśli więc pracownik naruszył przepisy bezpieczeństwa lub działał pod wpływem środków odurzających, nie dostanie on odszkodowania.

Wypadek lekki i ciężki – rodzaje zdarzeń

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika wymaga również dysponowania wiedzą na temat podziału takich zdarzeń. Różnią się one od siebie głównie skutkami. Wyróżnia się następujące rodzaje wypadków:

 • śmiertelny – w jego wyniku doszło do śmierci poszkodowanego ciągu 6 miesięcy od wypadku,
 • ciężki – jego skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała (np. utrata wzroku, słuchu, zdolności rozrodczej czy mowy),
 • zbiorowy – wypadek dotyczący większej liczby osób.

To od typu wypadku w dużej mierze zależy wypłacane świadczenie. Wypadek lekki nie prowadzi do całkowitego utracenia zdolności do pracy w zawodzie. Śmiertelny wymaga natomiast ubiegania się o odszkodowanie nie samego poszkodowanego, lecz jego rodziny.

Wypadek w pracy – kto płaci?

W przypadku jednorazowego odszkodowania płatnikiem świadczenia jest ZUS. To właśnie ta instytucja wylicza dokładną wartość wpłaconej sumy. Jest ona obliczana zwykle na podstawie przeciętnego wynagrodzenia. Aby uzyskać takie pieniądze, trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek. Mowa tu o takich dokumentach, jak zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 z ostatniego miesiąca, dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji, protokół powypadkowy. Warto mieć również wykupione dodatkowe ubezpieczenie.

Za co możesz otrzymać odszkodowanie?

Każdy wypadek przy pracy różni się od siebie ze względu na specyfikę danego zawodu czy okoliczności konkretnego zdarzenia. Możesz liczyć na wsparcie finansowe, które przyda się jako zwrot kosztów leczenia, dojazdów, leków czy opieki. Przyznawane są również renty czasowe lub dożywotnie, jeśli pracownik nie może dalej wykonywać swojego zawodu. Za wypadek przy pracy możesz również otrzymać świadczenie, które przysługuje na rehabilitację.

Z kolei, jeśli w wyniku zdarzenia, będzie konieczna zmiana Twojej pensji na niższą, należy Ci się wyrównanie w postaci zasiłku. Wszystko jednak zależy od tego, co się stało oraz jaki jest uszczerbek na zdrowiu. A co może się wydarzyć? Często odszkodowanie otrzymują pracownicy, którzy spadli z wysokości i złamali kończynę, doznali urazu kręgosłupa czy głowy.

Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jeśli w wyniku zdarzenia w pracy doszło do uszczerbku na zdrowia, należy Ci się odszkodowanie. Wszystko zależy od ustaleń komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika. Niezbędna będzie dokumentacja medyczna oraz ustalenie okoliczności zdarzenia. Od momentu wydania decyzji, ZUS ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Nie otrzymasz jednak świadczenia, jeśli do zdarzenia doszło w wyniku rażącego niedbalstwa, złamania prawa lub świadomie w wyniku błędu pracownika. Ograniczeniem otrzymania odszkodowania jest również praca pod wpływem alkoholu w momencie wypadku.

Kto wypłaca odszkodowanie i jak zgłosić wypadek przy pracy?

Za wypłatę odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak jeśli do niego dojdzie, natychmiast trzeba powiadomić swojego pracodawcę. Trzeba będzie zgłosić zdarzenie i poprzeć je odpowiednią dokumentacją. Przyda się wniosek, w którym trzeba podać okoliczności zdarzenia, opinię medyczną, a także dane ewentualnych świadków. Uwzględnia się w nim zapis Twoich wyjaśnień, w tym także uwag czy zastrzeżeń. Tego typu dokument powinien być sporządzony przez pracodawcę, jednak warto dopilnować tych formalności.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Aby rozpocząć całą procedurę otrzymania odszkodowania, ZUS wymaga wypełnienia wniosku z określeniem rodzaju świadczenia wraz z Twoimi podstawowymi danymi. Przyda się także protokół powypadkowy z wyjaśnieniami, zaświadczenie wypełnione przez lekarza, dokument sporządzony w momencie udzielenia pierwszej pomocy, potwierdzenie przebytych szkoleń z zakresu BHP oraz oświadczenie zgłoszenia wypadku przez poszkodowanego. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik ZUS-u wyjaśni Ci, jak mają wyglądać poszczególne dokumenty.

NNW - przydatne nie tylko w pracy

Niezależnie od tego czy dostaniesz odszkodowanie w ramach świadczeń ZUS czy nie, możesz starać się także o wsparcie finansowe od ubezpieczyciela. Gwarantuje to posiadanie polisy NNW, która jest dobrowolna i przydatna nie tylko w trakcie pracy. Zakres ochrony oraz wszelkie warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać odszkodowanie, zawarte są w OWU. Warto porównać kilka ofert i wybrać opłacalną opcję.

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

Ubezpieczenie na życie - superoferty w CUK

Błyskawicznie oblicz składkę za ubezpieczenie NNW lub na życie, aby zabezpieczyć się finansowo. Odwiedź jedną z naszych placówek lub zadzwoń na infolinię.

Wypadek w pracy a ubezpieczenie

Aby uniknąć kosztownego leczenia, warto mieć także wykupione ubezpieczenie zdrowotne. Pozwala ono na pokrycie różnych kosztów związanych z rekonwalescencją. Taką usługę znajdziesz m.in. w CUK. Dysponujemy licznymi placówkami na terenie całej Polski oraz sprawnie działającą infolinią. Sprawdź ubezpieczenia na zdrowie i życie w CUK.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku