2021-09-09

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

Wszystko na temat dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ gwarantuje dostęp do publicznej opieki medycznej osobom, które nie są zatrudnione czy nie mają statusu emeryta. Nie jest to jednak jedyna opcja, którą masz do wyboru. Z tego artykułu dowiesz się, ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne oraz jakie masz jeszcze opcje w związku z zabezpieczeniem swojego zdrowia i korzystaniem z opieki medycznej w Polsce.

Czym jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Opieka medyczna i dostęp do placówek służby zdrowia nie są w Polsce gwarantowane dla wszystkich. Szacuje się, że bez tego prawa jest nawet 1,5 miliona obywateli. Jak to możliwe? Do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej w ramach publicznych świadczeń są wyłącznie uprawnieni:

 • osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • emeryci i renciści,
 • dzieci i studenci,
 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne,
 • służby mundurowe, funkcjonariusze BOR, Straż Graniczna,
 • osoby duchowne,
 • rolnicy i ich rodziny,
 • sędziowie i prokuratorzy.

Prawo do świadczeń zdobywa się od momentu zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego (np. przez pracodawcę, szkołę czy urząd pracy albo samodzielnie, jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza). Można także zgłosić swoich członków rodziny, w tym dziecko, małżonka lub bliskich ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego, np. rodziców czy dziadków.

Tego typu ograniczenia przekładają się na to, że osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub szukający pracy, jednak nie są zarejestrowane jako bezrobotni - nie mają dostępu do publicznej służby zdrowia. Rozwiązaniem tego problemu jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne prywatne. Cena w NFZ jest uzależniona od kwoty wyjściowej, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dzięki niemu, można zyskać prawo do korzystania ze wszystkich placówek w ramach finansowania ze środków NFZ.

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne - cena składek osób pracujących

Jeśli pracujesz na umowę o pracę, nie musisz martwić się o dostęp do publicznej opieki. Jeśli pracujesz na umowę o pracę, nie musisz martwić się o dostęp do publicznej opieki społecznej. Ta jednak w praktyce może okazać się dość frustrująca. Długie kolejki do specjalistów czy mała liczba placówek coraz częściej powodują, że trzeba korzystać również z prywatnych wizyt, które nie są przecież tanie.

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę nie muszą zgłaszać ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ robią to za nich pracodawcy. Co miesiąc odprowadzana jest jednak składka, która wynosi 9% miesięcznego wynagrodzenia. Umowa zlecenie także daje Ci prawo do korzystania ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. O tym, czy pracodawca odpowiednio odprowadza składki możesz sprawdzić przy pomocy systemu eWUŚ. Z kolei osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą odprowadzać je w ramach comiesięcznych składek do ZUS.

Chcesz zabezpieczyć finansowo bliskich, kiedy Cię zabraknie? A może przygotować się na każdą ewentualność taką jak nagły wypadek, niezdolność do pracy czy poważne zachorowanie? Skontaktuj się z nami, a przedstawimy najlepszą ofertę.

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne? Przedsiębiorcy płacą w 2021 roku 381,81 złotych. Kwota ta dotyczy zarówno działalności gospodarczych, które są uprawnione do ulg, jak i z pełnym ZUS-em. Ta kwota robi wrażenie, szczególnie, że w praktyce dostęp do publicznej opieki medycznej jest ograniczony. Za tą samą cenę mógłbyś wykupić szeroką indywidualną polisę zdrowotną, która zapewnia szybkie wizyty u lekarza bez skierowania (nawet tego samego dnia), badania specjalistyczne czy wizyty domowe. O tym, czy warto to rozważyć, piszemy w dalszej części artykułu.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - ile kosztuje?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ jest oczywiście płatne. Wysokość składki zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w danym kwartale. Średnia składka na prywatne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 wynosi minimalnie 472,40 złotych miesięcznie. 

Zastanawiasz się, ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w 2021 roku? Cena ta wzrosła i od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku wynosi 519,77 złotych. Co ciekawe, jeśli chcesz przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnego w NFZ, musisz także pamiętać o opłacie dodatkowej. Dotyczy to osób, które miały przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym. Dokładne kwoty zależą od długości przerwy i trzeba je zapłacić w całości lub w ratach.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Wtedy koszt ubezpieczenia zdrowotnego wzrasta, a podstawą do obliczenia opłaty dodatkowej jest podstawowa kwota wymiaru składki od 1155,05 złotych do 11550,50 złotych. W niektórych sytuacjach może dojść do tzw. odstąpienia od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożenia jej na raty. Konieczne jest wykazanie dokumentów, które są potwierdzeniem na to, że składający wniosek ma trudną sytuację materialną czy rodzinną.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne NFZ - dla kogo?

Ubezpieczenie prywatne w NFZ jest przeznaczone dla osób, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Przykładowo, pracownik na etacie, nie będzie po raz kolejny płacić składki, bo nie miałoby to sensu. Aby skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, trzeba mieszkać legalnie w Polsce. Mogą to być np.:

 • pracownicy na urlopie bezpłatnym,
 • wolontariusze, którzy nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem,
 • osoby, które nie wykonują pracy najemnej oraz na własny rachunek,
 • osoby, które nie mają zasiłku dla bezrobotnych.

Ubezpieczenie zdrowotne prywatne w NFZ jest przeznaczone również dla cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce i:

 • mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
 • nie mają wyżej wymienionego obywatelstwa, ale przebywają w Polsce na podstawie specjalnego zezwolenia na pobyt czasowy lub odbywają kurs języka polskiego/kurs przygotowawczy do podjęcia nauki (regulują to przepisy o szkolnictwie wyższym),
 • mają status uchodźcy,
 • są studentami lub uczestnikami studiów doktoranckich,
 • są wolontariuszami.

Niestety, trzeba liczyć się z kosztami, jakie niesie za sobą prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Cena może być dużym utrudnieniem, szczególnie dla osób o niskich i nieregularnych dochodach. Wtedy warto wybrać się do urzędu gminy lub urzędu miasta i zapytać o prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Taką decyzję wydaje np. burmistrz albo prezydent.

Jak dobrowolnie się ubezpieczyć w NFZ?

Dobrowolne ubezpieczenie w NFZ możesz otrzymać po zgłoszeniu wniosku. Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową, pobierzesz dokument do wypełnienia. Musisz też przygotować dokument tożsamości i ewentualnie dokument, za pomocą którego da się potwierdzić ostatni okres ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli była to umowa o pracę, niezbędne będzie świadectwo pracy do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ. Wniosek i dokumenty musisz złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ, właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Po rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz umowę do podpisu.

Jeśli wniosek o ubezpieczenie w NFZ składa osoba trzecia, konieczne jest pełnomocnictwo z danymi, w tym numerem PESEL. Może to być zarówno członek rodziny, jak i osoba zupełnie niespokrewniona. W przypadku studentów, konieczne jest zaświadczenie ze szkoły albo uczelni. Jeśli jednak chcesz zrezygnować z umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, trzeba pisemnie poinformować oddział NFZ. Można to zrobić też z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania poza granicę Polski. 

Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ a inne opcje dla osób bez etatu

Nie każdy jest zatrudniony na umowę o pracę czy zlecenie. Czasem osoby pracujące wybierają inne metody np. umowę o dzieło. Wtedy pojawia się problem braku dostępu do publicznej służby zdrowia. Do wyboru masz wspomniane wcześniej dobrowolne ubezpieczenie w NFZ, które nie jest tanie, ale nie tylko. Drugą opcją jest zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej. Zostaniesz objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, a także masz przed sobą szerokie możliwości biznesowe. Nie jest to rozwiązanie dla każdego, chociaż warto je poważnie rozważyć.

Trzecią opcją jest też skorzystanie z polisy ubezpieczeniowej członka najbliższej rodziny. Przykładowo, możesz zostać objęty ubezpieczeniem swojego małżonka, a nawet rodzica czy dziadka (jeśli wspólnie prowadzicie gospodarstwo domowe).

Kolejną opcją jest indywidualna polisa zdrowotna w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowej. W praktyce wygląda to tak, że płacisz co miesiąc składkę w wybranej kwocie (najniższe pakiety są już za 50 złotych, a bardziej złożone mogą kosztować nawet kilkaset złotych), a w ramach tego masz dostęp do wizyt u specjalistów, nowoczesnych placówek medycznych, a nawet prywatnych klinik i szpitali.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ a indywidualna polisa

Prywatna polisa zdrowotna to na pewno komfortowa opcja dla każdego. Wystarczy, że zadzwonisz na infolinię, umówisz się do specjalisty na wybrany termin, a nawet samemu wybierzesz placówkę, do której chcesz się wybrać. Nie musisz długo czekać na potwierdzenie terminu, a ten jest dość zaskakujący, szczególnie jeśli porównasz go z NFZ. Wizyta u specjalisty może odbyć się jeszcze tego samego dnia, ale najczęściej czeka się maksymalnie tydzień. Prywatna polisa zdrowotna to dostęp do wielu badań diagnostycznych i specjalistycznych, a także konsultacji profesorskich. Co miesiąc odprowadzasz stałą składkę, a za dodatkowe usługi medyczne płacisz dopiero wtedy, kiedy z nich skorzystasz.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne zastąpi w pełni służbę zdrowia? Raczej nie, jednak jest jego świetnym uzupełnieniem. Faktycznie, jest to komfortowe rozwiązanie, jednak w ramach publicznej opieki zdrowotnej otrzymujesz też pomoc w nagłych przypadkach, np. możesz wezwać karetkę podczas wypadku. Takich usług raczej prywatni ubezpieczyciele nie proponują. Jeśli nie będziesz posiadać ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, a ulegniesz wypadkowi, trafisz do szpitala, przeprowadzone zostaną badania czy zabiegi, na koniec możesz otrzymać rachunek na sporą kwotę…

A co z EKUZ?

Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ upoważnia też do otrzymania tzw. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. To podstawowe wsparcie za granicą, chociaż sam NFZ potwierdza, że zakres leczenia jest ograniczony. Hospitalizacja czy wizyta lekarza odbywa się bezpłatnie tylko w nieplanowanych i nagłych przypadkach. W niektórych krajach konieczna jest dopłata do leczenia lub zasady publicznej opieki zdrowotnej pozostawiają wiele do życzenia. W takich sytuacjach sprawdzi się indywidualne ubezpieczenie turystyczne. Koszt za dzień może wynosić zaledwie kilka lub kilkanaście złotych.

Dopasuj polisę do swoich potrzeb

Jeśli chcesz wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne, skontaktuj się z nami. Skorzystaj z infolinii lub odwiedź jedną z placówek.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku