2024-03-04

Karta EKUZ – czym jest, gdzie się ją wyrabia i do czego uprawnia?

Jedziesz na zagraniczne wakacje? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i zabierz ze sobą kartę EKUZ.

Karta EKUZ – czym jest, gdzie się ją wyrabia i do czego uprawnia?

Podczas wycieczek po Unii Europejskiej bardzo przydatna jest karta EKUZ, która stanowi  dowód ubezpieczenia w NFZ. Poniżej wyjaśniamy, czym dokładnie jest i w jaki sposób można ją uzyskać.

Najważniejsze informacje:

 • Karta EKUZ to dokument, uprawniający do bezpłatnego korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE i EFTA na takich zasadach, jak obywatele danego kraju.
 • Jest wydawana bezpłatnie każdemu, kto odprowadza składki do ZUS oraz członkom rodziny ubezpieczonego.
 • Karta EKUZ obejmuje tylko usługi medyczne, mające na celu ratowanie życia i zdrowia. Nie obejmuje m.in. transportu medycznego, akcji ratowniczych czy zabiegów planowych.
 • EKUZ turystyczny a pracowniczy to te same dokumenty. Kartą mogą się posługiwać zarówno turyści, jak i osoby oddelegowane przez pracodawcę do pracy w danym kraju.
 • W zależności od sytuacji ubezpieczonego karta może obowiązywać 5 lat, 3 lata, 18 miesięcy oraz 2 miesiące.
 • Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć w dowolnym oddziale NFZ, przez internet (przez ePUAP, mailowo do oddziału wojewódzkiego NFZ), faksem, wysłać pocztą.
 • Odpowiedzią na wąski zakres ochrony oraz ograniczoną liczbę państw w przypadku karty EKUZ jest dodatkowe ubezpieczenie podróżne.

Co to jest EKUZ?

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ podczas okresowego pobytu poza granicami kraju. Jest ona uznawana na terenie całej Unii Europejskiej oraz w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Taka międzynarodowa karta zdrowia zapewnia podróżującym możliwość korzystania z opieki zdrowotnej danego państwa na dokładnie takich samych warunkach, jak jego obywatele.

EKUZ turystyczny a pracowniczy

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zabezpiecza nie tylko podczas wakacji, ale także wtedy, gdy wyjeżdżasz za granicę szukać pracy lub pracujesz tam sezonowo.

Karta EKUZ:

 • przeznaczona jest dla osób, które wyjeżdżają do innych krajów w celach turystycznych – dzięki karcie EKUZ masz gwarancję zwrotu środków, które byłbyś zmuszony pokryć, lecząc się za granicą, ale w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa;
 • obowiązuje również w przypadku pracowników delegowanych do pracy – ochrona ubezpieczeniowa przysługuje także osobom, które za zgodą polskiego pracodawcy tymczasowo przebywają na terytorium obcego kraju ze względów zawodowych.

Zastanawiasz, na czym polega różnica pomiędzy EKUZ turystycznym a pracowniczym? Nie ma żadnej. Nie istnieje karta wyłącznie na podróż czy pracę za granicą. Oba produkty to jedna i ta sama Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zapewnia ochronę w takich sytuacjach: podczas wakacji, pracy tymczasowej, a także delegacji.

Przeczytaj więcej o korzystaniu z EKUZ podczas pracy: Karta EKUZ dla kierowcy międzynarodowego.

Ile kosztuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Wyrobienie karty jest bezpłatne, zatem nie trzeba obawiać się o dodatkowe koszty. Warto wiedzieć, że chociaż za EKUZ nie trzeba płacić, zapewnia ona dość wąski zakres ochrony. Na większą pomoc można liczyć w ramach płatnego ubezpieczenia turystycznego. 

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej państwa, po którym podróżujesz.

Warto wiedzieć, że systemy opieki zdrowotnej w Europie nie są jednolite. Każdy kraj dysponuje własnym pakietem bezpłatnych świadczeń, co oznacza, że pacjenci ponoszą koszty niektórych usług medycznych. Zasady obowiązywania EKUZ w poszczególnych krajach znajdują się na stronie NFZ.

Przykładowo, leczenie w polskim szpitalu jest darmowe, jednak w niektórych państwach wraz z wypisem otrzymasz rachunek za pobyt. Będziesz zobowiązany go uregulować, ponieważ w ramach EKUZ korzystasz z usług medycznych na równi ze Szwajcarem, Włochem czy Francuzem.

Musisz więc pamiętać, że korzystając z takiego dokumentu za granicą, leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju. Poza tym, wybierając się do lekarza czy placówki medycznej, musisz zawsze się upewnić, że honoruje europejskie ubezpieczenie.

Co oznacza stosowanie wyżej wspomnianych zasad? Jeżeli jesteś za granicą i musisz skorzystać z opieki medycznej, nie będziesz płacił za dane świadczenie, o ile jest bezpłatne dla mieszkańca danego kraju korzystającego z publicznej służby zdrowia.

Czego nie obejmuje?

Posiadając kartę EKUZ, można skorzystać tylko z usług, które ratują zdrowie i życie. Zazwyczaj nie uprawnia do zwrotu kosztów:

 • leczenia w ramach prywatnych placówek medycznych,
 • planowanych zabiegów czy operacji,
 • zabiegów, które nie są niezbędne do ratowania życia,
 • transportu medycznego do kraju,
 • transportu zwłok do kraju,
 • akcje ratownicze i poszukiwawcze w górach, w wodze itd.

Kiedy dokument nie obowiązuje?

Trzeba pamiętać, że nie zawsze można posługiwać się kartą EKUZ, aby otrzymać darmowe leczenie. Warunkiem, który należy spełnić, aby uzyskać wsparcie medyczne, jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym nie skorzystasz z tej pomocy, jeżeli:

 • przebywasz za granicą i jesteś tam zatrudniony na umowę – pracodawca powinien odprowadzać stosowne składki,
 • prowadzisz działalność na terenie jednego z krajów Unii – pod warunkiem że nie jesteś rezydentem podatkowym w Polsce.

W takiej sytuacji, aby móc otrzymać stosowną pomoc lekarską, musisz zarejestrować się w miejscowym systemie opieki zdrowotnej.

Pamiętaj – jeżeli masz umowę o pracę, składki na ubezpieczenie powinien odprowadzać pracodawca zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak otrzymać zwrot kosztów za leczenie?

Jeśli skorzystałeś ze wsparcia lekarzy za granicą, a płatność jest wymagana, możesz złożyć wniosek o zwrot kosztów w odpowiedniej instytucji za granicą lub po powrocie do Polski. Otrzymasz zwrot całości wydatków związanych z leczeniem albo poniesiesz część kosztów – zgodnie z zasadami kraju, w którym korzystałeś z opieki medycznej.

Kto może wyrobić kartę?

Kartę EKUZ może otrzymać każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia – również dziecko. Prawo do jej wyrobienia przysługuje każdej osobie odprowadzającej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a o jej wydanie można się starać niezależnie od powodu, dla którego wyjeżdża się za granicę.

Prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają również członkowie rodziny ubezpieczonego, ale trzeba pamiętać, że każdy z nich musi posiadać swoją kartę.

Gdzie wyrobić EKUZ?

O wyrobienie Europejskiej Karty Zdrowia należy wnioskować do NFZ. Wniosek do pobrania znajduje się na stronie internetowej NFZ. W jaki sposób możemy złożyć wypełniony wniosek? Jest kilka możliwości. Wypełniony wniosek można złożyć:

 • osobiście w oddziale NFZ;
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP;
 • mailowo do oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • faksem, wysłać pocztą do oddziału lub jednej z delegatur NFZ.

Przebywasz z dala od miejsca zamieszkania i zastanawiasz się, czy można wyrobić kartę EKUZ w dowolnym oddziale NFZ? Jest to możliwe – potwierdzenie bycia ubezpieczonym w NFZ można otrzymać w każdej placówce i delegaturze tej instytucji.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do wniosku musisz dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie składek do ZUS. Może to być ZUS RMUA lub zaświadczenie z KRUS, stosownie do sytuacji ubezpieczonego.

Studenci, kontynuujący naukę powyżej 18. roku życia, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia jako członek rodziny, powinni okazać legitymację studencką lub inny dokument potwierdzający podejmowanie nauki.

Ile trwa wyrobienie karty w NFZ?

Coraz bardziej popularne jest załatwianie wszelkich formalności związanych z EKUZ przez internet. Warto jednak pamiętać, że składając wniosek osobiście, kartę otrzymujemy od ręki już tego samego dnia.

Dokumenty złożone inną drogą są rozpatrywane według kolejności zgłoszenia, dlatego czas oczekiwania na kartę EKUZ się wydłuża. Odebrać ją może w imieniu osoby wnioskującej na przykład członek jej rodziny. Jest to jednak możliwe tylko po przedstawieniu odpowiedniego upoważnienia.

Ile jest ważna karta EKUZ?

Ważność karty EKUZ jest uzależniona od tego, kto składa wniosek. Z karty możesz korzystać do 5 lat, jeśli:

 • jesteś emerytem,
 • pobierasz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • nie ukończyłeś 18. roku życia.

W tym ostatnim przypadku warto jednak pamiętać, że niezależnie od tego, kiedy wniosek był złożony, EKUZ dla dziecka traci ważność w dniu jego 18 urodzin.

Karta obowiązuje 3 lata:

 • jeżeli jesteś osobą zatrudnioną,
 • prowadzisz działalność gospodarczą czy rolniczą,
 • w przypadku pobierania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

W przypadku rencistów czy studentów oraz osób powyżej 18. roku życia, które są zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny, karta będzie ważna 18 miesięcy. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy otrzymają kartę EKUZ na 2 miesiące.

EKUZ a dodatkowe ubezpieczenie turystyczne

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie wyklucza możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia podróżnego. W większości przypadków jest ono wręcz zalecane, gdyż najczęściej obejmuje więcej zdarzeń niż EKUZ.

Dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz wykupienie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego. W ten sposób dwa rodzaje świadczeń świetnie się uzupełniają przy minimalnym nadwyrężeniu wakacyjnych funduszy. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule: EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne – co wybrać?

Jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia podróżnego?

Koniecznie porównaj składki w naszym internetowym narzędziu – kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych. Możesz też odwiedzić jedną z placówek lub zadzwonić pod numer 22 27 00 337, by skorzystać z pomocy naszych doradców ubezpieczeniowych.

FAQ:

 • 1
  Czy mąż może wyrobić żonie kartę EKUZ?

  Tak, jeśli jest ona zgłoszona do Narodowego Funduszu Zdrowia jako członek rodziny. Karta przysługuje każdemu, kto odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ i jego zgłoszonym członkom rodziny

 • 2
  Czy można mieć kartę EKUZ w telefonie?

  Nowa funkcjonalność usługi mojeIPK ma polegać na możliwości składania wniosków o wydanie EKUZ za pośrednictwem aplikacji w telefonie. Certyfikat dostępny w telefonie ma ułatwić korzystanie z prawa do korzystania z opieki medycznej w krajach europejskich.

 • 3
  Czy EKUZ pokrywa koszt karetki?

  Tylko w uzasadnionych przypadkach. Czasem może zdarzyć się, że koszty leczenia pacjenta w kraju jego pobytu będą przewyższać koszty transportu do Polski. Wtedy przewożony jest on na koszt NFZ.

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku