2022-08-02

Darowizna samochodu - komu możesz przepisać auto i na jakiej zasadzie?

Chcesz przepisać samochód na kogoś? Sprawdź, jak przebiega darowizna samochodu. 

Darowizna samochodu - komu możesz przepisać auto i na jakiej zasadzie?

Interesuje Cię darowizna samochodu na kogoś bliskiego? Zastanawiasz się, czy trzeba za to zapłacić? Na pewno musisz dopełnić kilku formalności, aby przekazanie odbyło się zgodnie z prawem. Zobacz, jak przebiega darowizna samochodu.

Czym jest darowizna samochodu?

Darowizna samochodu to nic innego jak przekazanie auta na rzecz innej osoby. Może to być np. syn, zięć, wnuk, teść czy synowa. Przepisy w naszym kraju związane z darowizną samochodu są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym. Te regulują jednak postępowanie właściciela samochodu w stosunku do swoich najbliższych. Umowa darowizny pojazdu może być spisana także na osobę niespokrewnioną. Niezależnie od tego czy samochód został przekazany krewnemu, czy osobie niespokrewnionej, trzeba pamiętać o spisaniu dokumentów, formalnościach w wydziale komunikacji, a także przepisaniu OC.

Umowa darowizny samochodu — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór umowy darowizny samochodu. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Umowa darowizny samochodu — pobierz wzór

Umowa darowizny samochodu (dwóch darczyńców) — pobierz wzór

Umowa darowizny części samochodu

Co ciekawe, samochód można przekazać komuś w całości albo tylko w jakiejś części. Oznacza to, że właściciel auta nie pozbywa się go w pełni, tylko w konkretnie zaznaczonej części. Przykładowo, jest to 50% praw do auta, kiedy współwłaścicieli jest dwóch. Jeśli liczba osób rośnie, wtedy każdemu przysługuje mniejszy procent udziałów. W takiej sytuacji konieczna jest umowa darowizny części samochodu, o której wspominamy w dalszej części artykułu.

Darowizna części samochodu i całego - jak to zrobić?

Umowa darowizny pojazdu powinna być spisana w obecności notariusza, jednak można też dokonać tej formalności samodzielnie. W prawie, a konkretnie w art. 890 Kodeksu cywilnego, jest zawarta informacja, że jeśli dojdzie do spełnienia przyrzeczonego świadczenia, nie jest konieczny akt notarialny. W praktyce oznacza to, że możesz przekazać komuś pojazd po wcześniejszym spisaniu umowy. Szczególnie jeśli dotyczy to przekazania auta komuś bliskiemu. Tego typu umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, może być drukowana albo pisana ręcznie. Prawo nie określa też wprost, co powinno się na niej znaleźć. Możesz bez problemu przygotować formularz darowizny samochodu samodzielnie, bez pomocy notariusza czy prawników.

Nie wiesz, jak napisać dokument samodzielnie? Oto druk darowizny samochodu do pobrania, który wystarczy tylko wypełnić odpowiednimi danymi.

To ważne!

Jeśli ma zostać Ci przekazany samochód od osoby, która nie jest Ci bliska, zdecydowanie lepiej zabezpieczyć się dokumentem w formie aktu notarialnego. Daje Ci to więcej możliwości, np. dochodzenie przed sądem wykonania umowy. 

Umowa darowizny samochodu — co warto wiedzieć?

Umowa darowizny samochodu to dokument, dzięki któremu można przekazać bezpłatnie pojazd osobie trzeciej. Zasady podczas stosowania tego dokumentu są dokładnie opisane i regulowane w Kodeksie Cywilnym (art. 888-902). Do sporządzenia przydadzą Ci się dowody osobiste obojga osób, aby dobrze wypełnić dane osobowe. Umowa darowizny samochodu ważna jest od momentu przekazania przedmiotu darowizny i przeniesienia praw własności na obdarowanego.

Jest wiele więcej istotnych aspektów, jeśli interesuje Cię umowa darowizny samochodu. Wzór dokumentu wymaga wpisania wartości pojazdu. Obdarowywana osoba jest zobowiązana do obliczenia wysokości podatku, złożenia zeznania w Urzędzie Skarbowym, a także uiszczenia opłaty. Oczywiście, o ile akt darowizny samochodu i przedmiot spisanej umowy tego wymaga. Nie zawsze jest to konieczne. W dalszej części artykułu dowiesz się więcej na ten temat.

Umowa darowizny samochodu - wzór

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie ma jednego konkretnego wzoru umowy darowizny samochodu. Powinna ona jednak zawierać podstawowe informacje, takie jak:

 • datę i miejsce zawarcia umowy
 • dane stron umowy, czyli darczyńcy i obdarowanego
 • opis przedmiotu darowizny
 • model, marka, rodzaj pojazdu, numer VIN, numer tablicy rejestracyjnej, rok produkcji pojazdu (wszystkie informacje, które są w stanie zidentyfikować dany pojazd),
 • wartość pojazdu
 • oświadczenie darczyńcy, że samochód jest wolny od praw osób trzecich
 • oświadczenie darczyńcy o darowiźnie samochodu
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu samochodu
 • datę przekazania przedmiotu darowizny
 • podpisy obu stron

Co ważne, darowizna połowy samochodu lub jego całości nie musi oznaczać, że auto jest od razu przekazywane osobie obdarowywanej. Można ustalić termin i wpisać go do umowy.

Darowizna udziału we współwłasności samochodu powinna też zawierać w umowie informację o stopniu pokrewieństwa. Dzięki temu łatwiej będzie zweryfikować, czy trzeba zgłaszać to w Urzędzie Skarbowym. Wniosek o darowiznę samochodu w Wydziale Komunikacji, a raczej o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, będzie wymagać przedstawienia tego dokumentu.

A co jeśli interesuje Cię umowa darowizny samochodu między małżonkami? Wzór dokumentu jest taki sam.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak powinna wyglądać umowa darowizny samochodu?

Oto kilka ważnych informacji, o których warto jeszcze pamiętać:

 • Umowa darowizny samochodu dwóch właścicieli – pdf, który będziesz wypełniać, musi wyrażać wolę przekazania przedmiotu wszystkich osób uprawnionych. Potrzebne są ich dane osobowe i ewentualnie procentowy udział we własności.Darowizna części samochodu przed rejestracją niepotwierdzona w umowie przez jednego ze współwłaścicieli jest nieważna. Chodzi tu oczywiście o sytuację, w której przedmiot należy do dwóch właścicieli. Natomiast każdy z nich ma prawo zarządzać swoją częścią majątku i przekazać ją obdarowywanemu, bez zgody drugiej osoby.
 • Umowa darowizny samochodu dla dwóch obdarowywanych – wzór powinien w tej sytuacji obejmować dane osobowe wszystkich osób. Nie jest uregulowane prawnie, ilu maksymalnie osobom można przepisać przedmiot stanowiący majątek darczyńcy. Właśnie dlatego w umowie darowizny mogą znaleźć się dwie osoby.
 • Umowa darowizny 1/2 samochodu – w tym przypadku dokument nie różni się od tradycyjnego. Trzeba jednak wskazać, że obdarowywany otrzymuje połowę samochodu.

Darowizna połowy samochodu - kiedy warto?

Darowizna samochodu w rodzinie jest bardzo częstym zabiegiem. Przede wszystkim, kiedy pojawia się młody kierowca i nie ma jeszcze wyrobionych zniżek na obowiązkowe ubezpieczenie OC. Dlaczego tego typu polisa jest droższa? Według towarzystw ubezpieczeniowych młody kierowca (najczęściej poniżej 25 roku) to osoba o mniejszym doświadczeniu, a co za tym idzie, jest większe ryzyko wypadku albo kolizji. 

Jednym ze sposobów na obniżenie ceny za ubezpieczenie OC jest porównywanie ofert. Zakres ochrony jest taki sam w każdym towarzystwie, dlatego możesz zaoszczędzić dzięki kalkulacji np. poprzez kalkulator online. 

Aby zmniejszyć koszty, można stać się w pełni właścicielem np. starego auta dziadka albo współwłaścicielem samochodu ojca, brata czy innej bliskiej osoby. Tak jak w przypadku przekazania samochodu w całości, tak samo umowa darowizny samochodu dla syna czy innego młodego kierowcy z rodziny, powinna zostać spisana przez dwie osoby, w dwóch egzemplarzach. Pamiętaj o tym, aby w dokumencie zawrzeć informacje, jaki dokładnie samochód jest przekazywany oraz kiedy miało to miejsce. Umowę musi podpisać zarówno darczyńca, jak i obdarowany. 

Dowód rejestracyjny a darowizna

Umowa darowizny pojazdu to jeszcze nie wszystko. Musisz pamiętać także o dowodzie rejestracyjnym. Zgłoszenie darowizny samochodu w Wydziale Komunikacji jest obowiązkowe. Trzeba zatem złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, a do niego dołączyć umowę darowizny. W wydziale komunikacji trzeba też okazać aktualny dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli jest) i aktualną polisę OC. Konieczne jest też pokazanie dowodu osobistego, aby zidentyfikować kierowcę. W wydziale komunikacji muszą pojawić się obydwoje właściciele samochodu, jeśli przekazano tylko część auta.

To ważne!

Została spisana umowa darowizny samochodu? Współwłaściciel nie może pojawić się w wydziale komunikacji osobiście? Konieczne jest zatem sporządzenie pełnomocnictwa. Kosztuje ono 17 złotych, ale są pewne wyjątki. Jeśli upoważnienie do rejestracji pojazdu jest przekazywane najbliższym członkom rodziny, nie trzeba posiadać pełnomocnictwa. Mowa tu o mężu, żonie, ojcu, matce, córce, synu, siostrze i bratu.

Podatek od darowizny samochodu

Zastanawiasz się czy musisz ponosić jakieś opłaty związane z darowizną samochodu? Wiele zależy od stopnia spokrewnienia. Zwolnione z podatku są osoby takie jak mąż, żona, córka, syn, ojciec, matka, babcia, dziadek, pasierb, pasierbica, brat, siostra, macocha, ojczym.

Niestety, w pozostałych wypadkach jest konieczność zapłaty podatku od darowizny samochodu. Ile on wynosi? Kwotę oblicza się na podstawie kwoty wolnej od podatku, ta wynosi:

 • dla I grupy podatkowej 9637 złotych,
 • dla II grupy podatkowej 7276 złotych,
 • dla III grupy podatkowej 4902 złotych.

Kto należy do jakiej grupy? Podpowiadamy:

 • I grupa podatkowa
  wnuk, wnuczka, prawnuczka, prawnuk, teść, teściowa, zięć, synowa, pradziadek, prababcia,
 • II grupa podatkowa
  ciotka, wuj (rodzeństwo rodziców), dzieci brata albo siostry (zstępni rodzeństwa), małżonkowie rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie pozostałych zstępnych,
 • III grupa podatkowa
  pozostałe osoby.

Na tej podstawie można stwierdzić, że darowizna samochodu w rodzinie bardziej się opłaca niż jeśli chodzi o osoby obce. Duże znaczenie ma tu stopień pokrewieństwa.

Zobaczmy teraz, ile będzie wynosił podatek dla I grupy podatkowej:

 • jeśli nadwyżka wynosi do 10 278 złotych, wysokość podatku to 3%,
 • jeśli nadwyżka wynosi od 10 278 do 20 556 złotych, wysokość podatku to 308,30 i 5% podatku od nadwyżki,
 • jeśli nadwyżka wynosi powyżej 20 556 złotych, wysokość podatku to 822,20 i 7% podatku od nadwyżki.

Podatek dla II grupy podatkowej za darowiznę samochodu wygląda następująco:

 • jeśli nadwyżka wynosi do 10 278 złotych, wysokość podatku to 7%,
 • jeśli nadwyżka wynosi od 10 278 do 20 556 złotych, wysokość podatku to 719,50 i 9% podatku od nadwyżki,
 • jeśli nadwyżka wynosi powyżej 20 556 złotych, wysokość podatku to 1644,50 i 12% podatku od nadwyżki.

Z kolei podatek dla III grupy podatkowej za darowiznę samochodu wynosi:

 • jeśli nadwyżka wynosi do 10 278 złotych, wysokość podatku to 12%,
 • jeśli nadwyżka wynosi od 10 278 do 20 556 złotych, wysokość podatku to 1233,40 i 16% podatku od nadwyżki,
 • jeśli nadwyżka wynosi powyżej 20 556 złotych, wysokość podatku to 2877,90 i 20% podatku od nadwyżki.

Uwaga!

Pamiętaj o zgłoszeniu darowizny do Urzędu Skarbowego. Wyjątkiem są dwie sytuacje. Pierwszą z nich jest przypadek, kiedy wartość darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Drugą, kiedy umowa przekazania jest sporządzona w formie aktu notarialnego.

Darowizna samochodu a OC

Jako nowy właściciel samochodu, musisz dopełnić formalności, w tym między innymi ubezpieczenie OC. Tak jak w przypadku zakupu auta używanego, masz do dyspozycji przejęcie obowiązkowej polisy po poprzednim właścicielu i korzystanie z niej aż do końca umowy. Co ważne, taka umowa nie przedłuża się automatycznie. Drugim rozwiązaniem jest znalezienie samodzielnie polisy OC i podpisanie nowej umowy. Tu konieczne będzie wypowiedzenie w poprzednim towarzystwie, które złożyć możesz w dowolnym momencie. Pamiętaj, że przejęcie OC po poprzednim właścicielu może wiązać się z rekalkulacją składki

Kupuj OC taniej w CUK!

Chcesz poznać SUPERofertę? Sprawdź nasz kalkulator online, odwiedź jedną z placówek albo zadzwoń do naszych doradców.

Oceń artykuł

4.20
(5)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku