2024-06-10

Czy OC zawodowe jest obowiązkowe?

Dowiedz się, w jakich sytuacjach trzeba wykupić OC zawodowe.

Czy OC zawodowe jest obowiązkowe?

Zastanawiasz się, czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu wykonywania zawodu jest obowiązkowe? Odpowiedź brzmi: nie zawsze. Sprawdź, kiedy trzeba koniecznie je wykupić.

Czym jest OC zawodowe i czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC zawodowe to polisa, której celem jest ochrona biznesu przed finansowymi i prawnymi konsekwencjami w związku z działaniem bądź zaniechaniem podczas wykonywania zawodu. Działa wtedy, gdy ubezpieczona osoba wyrządzi szkodę, zarówno materialną, jak i niematerialną, osobie trzeciej. Ubezpieczenie chroni więc nie tylko sprawcę (ten nie musi pokrywać strat z własnej kieszeni), ale i poszkodowanego (świadczenie wypłacane z takiej polisy pełni funkcję odszkodowania).

Ubezpieczenia od ryzyka zawodowego można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Nie w każdym zawodzie jest ono wymagane, jednak nie wyklucza to możliwości jego wykupienia. Obowiązek posiadania OC zawodowego wynika zaś z Rozporządzeń Ministra Finansów. Na przykład obowiązek wykupienia polisy OC zawodowego przez biura księgowe wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6.11.2014r.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Obowiązkowe OC zawodowe – lista

W Polsce obowiązek wykupienia OC zawodowego istnieje w przypadku 215 profesji. Dotyczy to zawodów, podczas wykonywania których popełnienie błędu może powodować szkody materialne lub uszczerbek na zdrowiu znacznie częściej niż w innych. 

Kiedy OC zawodowe jest obowiązkowe? Sprawdźmy kilka przykładów:

 • zawody prawnicze np. radcy prawni, adwokaci, komornicy,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi np. multiagenci, brokerzy,
 • księgowi i biegli rewidenci,
 • zawody związane z gospodarką nieruchomościami np. zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi,
 • zawody związane z wykonywaniem usług detektywistycznych i ochroniarskich,
 • zawody związane z działalnością leczniczą, badaniami klinicznymi, wyrobami medycznymi np. lekarz, pielęgniarki, położne,
 • zawody związane z transportem morskim, lotniczym, przewoźnicy drogowi,
 • inne np. architekci, inżynierowie budownictwa, organizatorzy imprez masowych, podmioty certyfikujące wyroby,
 • itd.

Kto musi wykupić obowiązkowe OC zawodowe?

Polisę OC z tytułu wykonywania zawodu obowiązkowo muszą wykupić osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Jeśli są zatrudnione na umowę o pracę, odpowiedzialność za ubezpieczenie OC przejmuje pracodawca.

Co grozi za niewykupienie obowiązkowego OC zawodu?

Niewywiązanie się z obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu wiąże się z nieprzyjemnościami, zarówno finansowymi, jak i prawnymi. Należą do nich:

 • konieczność samodzielnego pokrywania szkód, np. przez architekta w związku z katastrofą budowlaną, wynikającą z błędnego projektu,
 • grzywna,
 • nagana,
 • upomnienie,
 • kara ograniczenia wolności,
 • czasowe lub stałe pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

To, jaka kara spotka osobę, która nie wywiązała się z obowiązku wykupienia OC zawodu, zależy od konkretnej profesji i przepisów prawnych. Na przykład agent nieruchomości może za brak OC zawodu zapłacić karę w wysokości od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia naliczanego na podstawie danych GUS.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kiedy warto kupić dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu?

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu może występować jako rozszerzenie obowiązkowej polisy, a także opcjonalne ubezpieczenie dla zawodu, nieobjętego obowiązkiem wykupienia OC.

Rozszerzenie obowiązkowej polisy

Warto wiedzieć, że obowiązkowe ubezpieczenie OC można rozszerzyć, decydując się np. na wyższą sumę ubezpieczenia niż tę, wymaganą przez przepisy. Przykładowo, w przypadku architekta projektującego ogromne hale, ryzyko, że szkoda wyniesie więcej niż minimalna suma za jedno zdarzenie, czyli 50 000 euro, jest bardzo prawdopodobna. Przyda się więc dodatkowe ubezpieczenie.

Taka opcja jest też przydatna dla tych, którzy chcą rozszerzyć polisę o zdarzenia, które będą miały miejsce poza granicami Polski. W zależności od oferty można wykupić klauzule, obejmujące szkody w krajach Unii Europejskiej, a także całego świata.

Niektóre towarzystwa, np. PZU, zapewniają również rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zniszczenie, uszkodzenie czy utratę dokumentów, związanych z wykonywaniem zawodu.

W tej sytuacji dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu jest polisą o szerszym zakresie niż obowiązkowe, a więc wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

Dodatkowe ubezpieczenie w ryzykownym zawodzie

Dobrowolne ubezpieczenie jest polecane także w przypadku tych zawodów, które nie są objęte obowiązkiem wykupienia OC zawodu, ale wiążą się z dużym ryzykiem. Mowa tu m.in. o:

 • pedagogach (także nauczycielach),
 • inspektorach BHP,
 • trenerach itd.

Gdzie kupić OC zawodu?

Warto porównać kilka ofert, zanim zdecydujesz się na wykupienie jednej z nich. Mimo że zakres i sumy ubezpieczenia w przypadku obowiązkowego OC zawodu są takie same w każdym towarzystwie, cena może być inna. Szczególnie w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia ważne jest dokładne zapoznanie się z ofertami, by znaleźć idealną ochronę. Koniecznie trzeba się zapoznać z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W dokumencie tym zapisane są tzw. wyłączenia odpowiedzialności (sytuacje, za które ubezpieczyciel nie odpowiada).

Właśnie dlatego warto zdecydować się na kontakt z multiagencją. Może to być np. CUK Ubezpieczenia. Zostawiając swój numer na stronie: https://cuk.pl/ubezpieczenia/firmowe/oc-zawodu, możesz liczyć na kontakt ze strony doświadczonego agenta.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku