2024-02-14

Czy można ubezpieczyć nagrobek?

Na cmentarzach, które są z reguły umiejscowione w ustronnych miejscach, bardzo często dochodzi do wielu zniszczeń. 

Czy można ubezpieczyć nagrobek?

Co roku, zwłaszcza w okolicach Święta Zmarłych, możemy zaobserwować wiele efektów wandalizmu, na przykład w postaci uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych płyt nagrobnych. Ogromny problem stanowią też kradzieże – ulegają im najczęściej elementy nagrobka takie jak mosiężne litery czy też kwiaty (rzadziej znicze), które w dużych ilościach znaleźć można na cmentarzach. Uszkodzenie nagrobka następuje równie często w wyniku działania sił przyrody. Może go na przykład wyszczerbić lub nawet całkowicie zniszczyć gałąź podczas porywistego wiatru czy burzy. Zdarzenia losowe, na które nie masz wpływu, mogą nieść za sobą spore konsekwencje. Zastanawiasz się, czy można kupić ubezpieczenie nagrobka na cmentarzu, które będzie chronić go w takich sytuacjach? Odpowiedzi szukaj w tym artykule.

Najważniejsze informacje:

 • Tak, istnieje produkt w postaci ubezpieczenia grobu na cmentarzu. Masz do dyspozycji osobne polisy lub rozszerzenia, które są dodatkiem do ubezpieczenia mieszkania czy też domu.
 • Podstawowy zakres ochrony to ubezpieczenie pomnika od zdarzeń losowych.
 • Pozostałe zdarzenia, od których można ubezpieczyć nagrobek, to: kradzież, wandalizm, dewastacja, upadek drzew, masztów, uderzenia samochodu czy statku powietrznego.
 • Cena ubezpieczenia nagrobka na cmentarzu uzależniona jest od wielu aspektów np. sumy ubezpieczenia, zakresu czy przedmiotu ochrony itd.
 • Ubezpieczenie nagrobków cmentarnych oferuje wiele przodujących towarzystw np. Warta, PZU, TUW, Uniqua, InterRisk itd.

Czy za nagrobek jest odpowiedzialny zarządca cmentarza?

By odpowiedzieć na pytanie, czy można kupić indywidualne ubezpieczenie nagrobka, trzeba rozważyć kwestię, czy w ogóle warto? Czy za nagrobek nie jest odpowiedzialny administrator cmentarza? Okazuje się, że tak, ale tylko w przypadku niektórych szkód.

Każdy cmentarz ma wykupioną polisę OC. Co ważne, jest ona zabezpieczeniem przed odpowiedzialnością za uszczerbek na zdrowiu i życiu osób przebywających na cmentarzu. Obejmuje również takie zdarzenia, gdy na przykład na nagrobek zostanie zwalone drzewo w złym stanie, na przykład spróchniałe. Jeśli takie zdarzenie będzie efektem działania sił atmosferycznych, zarządca nie ponosi już odpowiedzialności. W takiej sytuacji przyda się indywidualna polisa.

Czy można kupić indywidualne ubezpieczenie nagrobka?

Tak. Ubezpieczenie grobu na cmentarzu może być samodzielnym produktem lub rozszerzeniem polisy mieszkaniowej.

Co obejmuje polisa?

W podstawowym zakresie ochrony ubezpieczenia grobu znajdziesz zdarzenia losowe, czyli spowodowane przez siły natury. Wśród nich są najczęściej:

 • powódź,
 • pożar,
 • silny wiatr,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • upadek drzew lub masztów,
 • upadek pojazdu powietrznego.

Istotne jest też to, czy ubezpieczenie nagrobka na cmentarzu obejmuje:

 • kradzież,
 • wandalizm,
 • dewastację.

Niestety, są to sytuacje, w których zniszczenia generują bardzo duże koszty.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie pomnika na cmentarzu?

Zastanawiasz się, ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka? Ceny są uzależnione od wielu czynników, w tym wartości danego pomnika, wybranego wariantu pod względem zakresu ochrony, a także innych istotnych kwestii, które bierze pod uwagę towarzystwo.

W przypadku rozszerzenia polisy mieszkaniowej ceny ubezpieczenia nagrobka mogą się wahać. W tej sytuacji koszt całej polisy uzależniony jest raczej od wartości domu czy mieszkania. Sprawdź także, jakie mogą być zniżki i zwyżki w ubezpieczeniu nieruchomości.

Oto najważniejsze aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie nagrobka.

Zakres ochrony

Sprawdź, od jakich zdarzeń ubezpieczenie chroni nagrobek Twojego bliskiego. Im szerszy zakres, tym cena może rosnąć. Ubezpieczenie pomnika powinno zawierać jak najwięcej zdarzeń. Tylko wtedy będzie realnie chronić przed zagrożeniami.

Przedmiot ochrony

Każde towarzystwo może nieco inaczej definiować, czym jest pomnik. Dobrze jest dowiedzieć się, czy na pewno wszystkie elementy są ubezpieczone. Mowa tu o: płycie, tablicy z napisami, literach, wazonie, rzeźbach nagrobnych czy innych elementach dekoracyjnych. Najczęściej jednak towarzystwa obejmują ochroną wszystkie te fragmenty, które są zamontowane na stałe.

Wyłączenia ochrony

Towarzystwa ubezpieczeniowe powinny przedstawić Ci listę zdarzeń, za które nie biorą odpowiedzialności. Mogą to być np. widoczne zmiany na pomniku spowodowane upływem czasu i zużyciem materiału. Trzeba też wiedzieć, że jeśli szkoda spowodowana jest przez kamieniarza, zarząd cmentarza czy firmę pogrzebową, nie otrzymasz odszkodowania.

Udział własny

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zaznaczają, że trzeba wpłacić konkretny procent wartości szkód, aby dostać odszkodowanie. Kwoty te nie są wysokie (np. 200 lub 500 złotych). Warto jednak wiedzieć o tym jeszcze przed podpisaniem umowy.

Franszyza integralna

Istnieją sytuacje, w których towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli wartość szkody jest dość niska. Jak to sprawdzić? Wystarczy, że zweryfikujesz, czy w umowie jest zapis o franszyzie integralnej. Może być to np. granica 100 lub 200 złotych.

Suma ubezpieczenia

Maksymalna kwota, która może być wypłacona po wystąpieniu szkody to właśnie suma ubezpieczenia. Określana jest przez ubezpieczającego i zależy od wartości pomnika. Górną granicę odpowiedzialności określa jednak towarzystwo ubezpieczeniowe, np. 20 000 złotych. Pamiętaj o tym, że tylko dobrze skonstruowane ubezpieczenie nagrobka będzie w stanie realnie zabezpieczyć Ci w razie szkody.

Pamiętaj!

Jeśli ubezpieczenie grobu na cmentarzu to dla Ciebie duży koszt, zawsze możesz podzielić koszty na wszystkie osoby, które się danym pomnikiem opiekują. W przypadku wandalizmu, kradzieży czy dewastacji, możesz liczyć na wsparcie finansowe. Oczywiście dana polisa musi być skonstruowana w taki sposób, aby miała jak najszerszy zakres ochrony. Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje w swoim zakresie kradzież i wandalizm, dlatego warto to sprawdzić.

Gdzie kupić ubezpieczenie grobu?

Taką ofertę proponuje nam w tej chwili już kilka towarzystw ubezpieczeniowych. Może ono stanowić odrębną polisę lub być składową innej np. ubezpieczenia mieszkania. Sam nagrobek możemy ubezpieczyć w PZU, natomiast Allianz, Gothar, Warta i Uniqa dają nam możliwość wyboru pakietu wraz z mieszkaniem.

Poniżej możesz zobaczyć, jak wygląda ubezpieczenie nagrobka PZU, Uniqa, Wiener czy Agro Ubezpieczenia. Sprawdzisz, czy jest to samodzielna polisa, czy może rozszerzenie przy zakupie produktów dotyczących mieszkania lub domu.

Oto krótkie podsumowanie, jak prezentuje się ubezpieczenie nagrobka cmentarnego w poszczególnych towarzystwach.

Warta (Dom i Dom Komfort)

Ta polisa nie jest samodzielnym produktem. Stanowi dodatek do ubezpieczenia mieszkania, zarówno przy ochronie samego mienia, jak i elementów stałych (czyli wykończeniowych). Towarzystwo wymaga zdjęć, które powinny być wykonane przez opiekuna danego nagrobka. Maksymalna suma ubezpieczenia, czyli kwota wypłacana w razie zdarzenia, wynosi 20 000 złotych. Jak widzisz, niektóre oferty mają nieco większe kwoty, dlatego warto się zastanowić, ile jest warty dany pomnik. Plusem jest to, że nie ma udziału własnego, co występuje w polisach TUZ, InterRisk, Uniqa oraz Interpolska. W zakresie ubezpieczenia znajdziesz zdarzenia losowe, dewastację oraz kradzież z włamaniem. Działa na terytorium RP. Ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za szkody od 100 złotych w górę.

TUZ (Bezpieczny Dom)

To także dodatek do polisy mieszkaniowej lub domu jednorodzinnego. Umowa trwa przez 12 lub 36 miesięcy i działa na terenie całej Polski. Zakres ochrony to zdarzenia losowe, kradzież i dewastacja. Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 25 000 złotych. Uwagę trzeba zwrócić na dewastację nagrobków, ponieważ limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 70%. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wysokość szkody ustala się według wartości odtworzeniowej (pomniki do 5 lat) i rzeczywistej (pomniki powyżej 5 lat). Udział własny przez ubezpieczającego wynosi 5%, nie mniej niż 200 złotych.

InterRisk (Dom Max)

Można je zawrzeć przy jednoczesnej polisie budynku mieszkalnego na okres 12 miesięcy. Działa na terenie całej Polski, a w zakresie ubezpieczenia znajdziesz zdarzenia losowe. Suma ubezpieczenia może wynosić maksymalnie 12 000 złotych, jednak ustalana jest na podstawie wartości rzeczywistej. Górna granica odpowiedzialności w przypadku wandalizmu to 2000 złotych. Udział własny wynosi minimum 500 złotych, 20%.

Wiener (Pakiet 4 kąty)

Do dyspozycji masz wariant all risks. Oznacza to, że za dodatkową opłatą może obejmować szkody, które są bezpośrednim następstwem:

 • powodzi,
 • kradzieży z włamaniem,
 • dewastacji,
 • rozboju i rabunku.

Suma ubezpieczenia to wartość odtworzeniowa dla nagrobków 20 lat lub rzeczywistej (dla starszych pomników).

Uniqa

Ubezpieczenie pomnika w Uniqa wyróżnia się zakresem ubezpieczenia, który obejmuje zdarzenia losowe, kradzież i dewastację. Maksymalny wiek nagrobka to jednak 20 lat, na co należy zwrócić uwagę. Polisa obejmuje płytę, tablicę napisową, litery, rzeźby nagrobne oraz elementy ozdobne, które są zamocowane na stałe. Sumę ubezpieczenia określa się na podstawie wartości odpowiadającej kosztom remontu czy też naprawy.

Interpolska

W Interpolska masz możliwość ubezpieczenia nagrobka od zdarzeń losowych, dewastacji (do 20% sumy ubezpieczenia) i kradzieży (do 5% sumy ubezpieczenia). Jeśli dojdzie do szkody, jej wartość musi przekroczyć 150 złotych, żeby towarzystwo wzięło odpowiedzialność. Maksymalnie można ubezpieczyć nagrobek na 20 000 złotych.

Agro Ubezpieczenia (Bezpieczny Dom)

Polisa chroniąca nagrobek w Agro Ubezpieczenia (Bezpieczny Dom) to dodatek do ubezpieczenia nieruchomości. Ma dosyć proste zasady, obejmuje zdarzenia losowe, kradzież i dewastację. Suma ubezpieczenia jest niższa niż w pozostałych przypadkach, wynosi maksymalnie 10 000 złotych.

PZU

Ubezpieczenie pomnika PZU to osobna polisa lub rozszerzenie do nieruchomości. Zakres ochrony możesz wybrać, po zapoznaniu się z poszczególnymi wariantami. Pierwszy z nich to all risks (czyli wszystkie zdarzenia), a drugi to wariant uniwersalny. Ubezpieczenie nagrobka w PZU obejmuje:

 • zdarzenia losowe,
 • zapadanie się ziemi,
 • dewastację,
 • kradzież z włamaniem.

Suma ubezpieczenia maksymalnie wynosi 100 000 złotych, więc jest to dość sporo na tle innych towarzystw. Szkoda wyliczana jest na podstawie rachunków za odbudowę lub naprawę nagrobka. Można też rozliczyć się na podstawie kosztorysu odbudowy lub naprawy.

TUW (Bezpieczna Rodzina)

Polisa TUW (Bezpieczna Rodzina) to również samodzielny produkt lub dodatek do ubezpieczenia nieruchomości, który działa na terenie Polski. Za pomnik uważana jest murowana budowla naziemna, która musi być wybudowana w miejscu pochówku zmarłego. W zakresie ochrony znajdziesz zdarzenia losowe, a maksymalna suma ubezpieczenia to 15 000 złotych. Przyjmuje się wartość rzeczywistą przedmiotu objętego ochroną.

Podsumowanie

W poniższej tabeli porównaliśmy opisane wyżej ubezpieczenia nagrobków na cmentarzu.

*Ubezpieczenie przy jednoczesnym zawarciu polisy na dom/mieszkanie lub przy samym mieniu ruchomym lub przy ubezpieczeniu stałych elementów
TOWARZYSTWOUBEZPIECZENIE WRAZ Z NIERUCHOMOŚCIĄSAMODZIELNY PRODUKTWYMAGANE ZDJĘCIAMAKSYMALNA SUMA UBEZPIECZENIAUDZIAŁ WŁASNY

WARTA

TAK

NIE

TAK

20 000 zł

Brak

TUZ

TAK

NIE

NIE

25 000 zł

5%,nie mniej niż 200 zł

INTERRISK

TAK

NIE

TAK

12 000 zł

20% min 500 zł

UNIQA

TAK

NIE

NIE

150 000 zł (indywidualna ocena ryzyka od 30 000 zł) 

W przypadku dewastacji udział własny wynosi 5%

WIENER

TAK

NIE

NIE

Nie określono SU

Brak

INTERPOLSKA

TAK

NIE

NIE

20 000 zł

150 zł

TUW TUW

TAK

TAK

NIE

15 000 zł

Brak

PZU

TAK

TAK

NIE

100 000 zł

Brak

Agro Ubezpieczenia

TAK

NIE

NIE

10 000 zł

Brak

Porównaj oferty i dopełnij formalności z CUK!

Polisę ubezpieczenia grobu na cmentarzu od jednego z wyżej wymienionych towarzystw ubezpieczeniowych można zakupić w CUK Ubezpieczenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem nagrobka zadzwoń na infolinię CUK pod numer 22 27 00 337. Nasi konsultanci udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.

FAQ:

 • 1
  Co obejmuje ubezpieczenie nagrobka?

  Zakres ubezpieczenia to przede wszystkim zdarzenia losowe (zjawiska atmosferyczne np. powódź czy trzęsienie ziemi). Można jednak ubezpieczyć nagrobek także od innych sytuacji, takich jak kradzież, akty wandalizmu, dewastacji, upadku drzew, masztów czy nawet uderzenia samochodu i statku powietrznego. 

 • 2
  Czy cmentarz musi być ubezpieczony?

  Tak. Jednak ubezpieczenie cmentarza, zarówno komunalnego, jak i wyznaniowego obejmuje tylko odpowiedzialność cywilną, a nie działanie np. sił przyrody. Oznacza to, że jeśli wichura zniszczy nagrobek, polisa nie zadziała, ale jeśli ktoś, przebywając na cmentarzu złamie nogę, otrzyma świadczenie w ramach polisy.

 • 3
  Kto odpowiada za zniszczenie pomnika na cmentarzu?

  To zależy. Zgodnie z art. 434 kodeksu cywilnego, to właściciel nagrobka odpowiada za jego zawalenie się czy oderwanie części. Chyba że sytuacja ta ewidentnie wynikała z wady wytworzenia lub montażu nagrobka – wtedy odpowiada za nią kamieniarz. Administrator cmentarza odpowiada za zniszczenie pomnika tylko, jeśli miało one związek z jego zaniedbaniem, np. nieusunięciem drzewa, które z powodu próchnicy przewróciło się na nagrobek.

Oceń artykuł

4.33
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku