2024-04-16

Jak dobrać ubezpieczenie na wyjazd do Belgii?

Zapewnij sobie spokojny i bezpieczny urlop!

Jak dobrać ubezpieczenie na wyjazd do Belgii?

Podczas planowania wyjazdu do Belgii niezwykle ważne jest właściwe ubezpieczenie. Kluczowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to rodzaj polisy i zakres ochrony (szczególnie w kwestii opieki zdrowotnej i niespodziewanych zdarzeń). Odpowiednie ubezpieczenie do Belgii może nie tylko zapewnić spokój ducha, ale także chronić nas przed nieprzewidzianymi kosztami. Jak wygląda opieka zdrowotna w tym kraju? Dlaczego karta EKUZ nie jest wystarczającym wsparciem w czasie podróży? Jakie ubezpieczenie turystyczne do Belgii wybrać? Przeczytaj poradę i dowiedz się więcej!

Najważniejsze informacje:

 • Na terytorium Belgii obowiązuje karta EKUZ, która zapewnia dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w nagłych wypadkach. Może ją wyrobić przed wyjazdem każda osoba ubezpieczona w NFZ.
 • Sama karta EKUZ nie jest wystarczającym wsparciem finansowym w wielu sytuacjach w podróży. Nie gwarantuje też pokrycia wszystkich kosztów leczenia. Zakup dodatkowego ubezpieczenia turystycznego do Belgii zaleca sam NFZ.
 • Belgijska kasa chorych pokrywa większość kosztów leczenia, choć nie wszystkie. Ponadto fundusz zwraca tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta.
 • Polisa ubezpieczeniowa do Belgii powinna opiewać na sumę gwarantowaną minimum 500 tys. zł.
 • Ważne informacje na temat podróży i ubezpieczenia do Belgii można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Belgia – bezpieczeństwo na terenie kraju

Dnia 17 października 2023 r. władze belgijskie podniosły poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie całego kraju z 2 na 3 (w 4-stopniowej skali). Co to oznacza dla podróżujących? Miejscowe władze biorą pod uwagę możliwość wystąpienia ataków terrorystycznych. Z tego powodu wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa. Podczas pobytu w Belgii można spodziewać się zatem wzmożonych kontroli w miejscach publicznych, wydłużonych odpraw na lotniskach oraz na dworcach obsługujących międzynarodowe połączenia kolejowe.

Ważne!

Przed planowanym wyjazdem, zarejestruj się w systemie Odyseusz, a także śledź bieżące informacje i komunikaty dla osób podróżujących do Belgii na stronie MSZ.

Jak działa belgijska opieka zdrowotna?

Belgijski system opieki zdrowotnej jest uznawany za jeden z najlepszych w Europie i zapewnia wysoki standard usług medycznych dla wszystkich mieszkańców i osób ubezpieczonych​. Większość usług medycznych finansuje państwo, a koszty pokrywa ubezpieczenie zdrowotne. Pacjent musi jednak najpierw pokryć koszty wizyty, a następnie może ubiegać się o zwrot wydatków u swojego ubezpieczyciela zdrowotnego.

W przypadku wizyt u lekarzy specjalistów, konieczne może być posiadanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, aby uzyskać refundację. Jeśli posiadasz kartę EKUZ, możesz korzystać z publicznej służby zdrowia w Belgii na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli tego kraju. Jednak także oni w przypadku niektórych usług medycznych muszą dopłacać na zasadzie współrefundacji.

Oto przykładowe koszty leczenia w Belgii:

 • Wizyta lekarska – 30-50 euro;
 • Wizyta u specjalisty – od 50 euro wzwyż;
 • Doba pobytu w szpitalu – ok. 250 euro;
 • Dzienny koszt podawania leków – ok. 1-2 euro.

Zwrot kosztów leczenia w Belgii

Zwrot kosztów leczenia w Belgii funkcjonuje w następujący sposób:Kasa zwraca tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta. Samodzielnie pokrywasz także koszty transportu sanitarnego na terenie Belgii oraz z Belgii do Polski. Wyjątkiem jest wezwanie karetki do wypadku przy pracy.

Belgijska kasa chorych pokrywa też większość kosztów leczenia szpitalnego. Opłaty, które musisz ponieść, dotyczą: każdego dnia pobytu w szpitalu, ryczałtu za przyjęcie do placówki oraz leków stosowanych w czasie hospitalizacji.

Do wniosku o zwrot kosztów leczenia do belgijskiej kasy chorych należy dołączyć:

 • oryginał zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej w Belgii (wydaje lekarz lub zakład opieki zdrowotnej),
 • oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp.

O zwrot kosztów świadczeń medycznych (pomniejszonych o Twój udział własny) możesz wystąpić także do swojego oddziału NFZ po powrocie do Polski. Tutaj również potrzebne będą wszelkie oryginały rachunków, dowodów zapłaty, kserokopii recept itp.

Jak działa EKUZ w Belgii?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, osoby ubezpieczone w Polsce na NFZ, które podróżują do Belgii, mogą w nagłych wypadkach korzystać z tamtejszej opieki zdrowotnej. Przy pobycie turystycznym upoważnia do tego bowiem karta EKUZ. Należy wyrobić ją przed wyjazdem w najbliższym oddziale lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia.

EKUZ w Belgii pokrywa koszty:

 • Leczenia ambulatoryjnego: wizyty u lekarza, niezbędne badania diagnostyczne, recepty, pomoc stomatologiczną (tylko w nagłych przypadkach, takich jak ból, konieczność ekstrakcji zęba);
 • Leczenia szpitalnego w nagłych wypadkach: pobytu w szpitalu, zabiegów operacyjnych,
 • Leczenia ratunkowego: w tym transportu medycznego w nagłych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Planujesz podróż do Belgii? Polecamy przewodnik: Belgia – zwiedzanie, zabytki, atrakcje.

Dlaczego EKUZ w Belgii nie wystarczy?

Należy wiedzieć, że EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia w Belgii. Po pierwsze nie obejmuje leczenia w prywatnych placówkach medycznych, a do takich możemy zostać skierowani w razie zagrożenia życia. Ponadto jako pacjenci będziemy zobowiązani dopłacić do niektórych świadczeń, np. do leków, materiałów opatrunkowych, czy transportu medycznego do Polski, a to generuje często ogromne koszty!

Dodatkowo EKUZ nie obejmuje:

 • Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • Ubezpieczenia bagażu,
 • Kosztów repatriacji.

Właśnie dlatego najrozsądniejszą opcją jest dodatkowy zakup ubezpieczenia turystycznego. Może obejmować ono kompleksową ochronę finansową w ramach wielu nieprzewidzianych zdarzeń, m.in. od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie bagażu i usługi assistance w podróży. Koszty leczenia w Belgii mogą być wysokie, dlatego warto mieć pewność, że w razie potrzeby nie poniesiemy dużych wydatków. Ponadto każdą polisę turystyczną możemy dopasować do własnych preferencji wyjazdowych.

Jakie ubezpieczenie turystyczne do Belgii wybrać?

Minimalna kwota polisy ubezpieczeniowej do Belgii to 30 000 euro na leczenie i 5 000 EUR na akcje ratownicze (a najlepiej więcej). Musi ona pokrywać również ewentualny transport do Polski. Za optymalną sumę ubezpieczenia do krajów UE uznaje się kwotę 500 tys. zł. Ponadto ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Belgii trzeba dopasować do charakteru planowanych aktywności i indywidualnych potrzeb. Rozważ zatem takie rozszerzenia, jak np. klauzula alkoholowa, choroby przewlekłe czy sporty wysokiego ryzyka.

Absolutną bazą polisy podróżnej do Belgii będą natomiast poniższe składniki:

 • Koszty leczenia i ratownictwa – pokrywa świadczenia nierefundowane przez EKUZ zgodnie z zakresem umowy. W tym m.in. powrót do kraju, akcje ratownicze czy opieka w prywatnych placówkach.
 • OC w życiu prywatnym – ochrona przed roszczeniami osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu.
 • NNW – zapewni Ci świadczenia, jeśli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu lub wsparcie finansowe bliskim (w przypadku Twojej śmierci).
 • Assistance – rozbudowana pomoc w nagłych sytuacjach w podróży (prawnik, tłumacz, auto zastępcze, opieka nad dziećmi itp.). Zakres zależy od oferty – szczegóły znajdziesz w OWU.
 • Ubezpieczenie bagażu – chroni przed finansowymi konsekwencjami kradzieży lub zniszczenia przewożonego mienia. Możesz ubezpieczyć również sprzęt sportowy i elektronikę.

Wyjazd do Belgii autem – informacje dla kierowców

Jeśli planujesz wyjazd do Belgii samochodem, nie musisz mieć zielonej karty. W tym kraju uznawane są bowiem polisy komunikacyjnej polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Wystarczy zatem, że będziesz miał ubezpieczenie OC wykupione w Polsce. Nie potrzebujesz także międzynarodowego prawa jazdy. Jeśli jednak posiadasz polski dokument starego typu tzw. książeczkowy, musisz wiedzieć, że utracił on ważność 30 czerwca 2006 roku. Warto też wiedzieć, że dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Belgii wynosi 0,5 promila.

W Antwerpii, Brukseli i Gandawie obowiązuje strefa niskiej emisji (LEZ). Auta, które nie spełniają wytycznych dotyczących emisji spalin, mogą wjechać tam wyłącznie po rejestracji i uregulowaniu opłaty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tych stronach:

Inną ważną kwestią podczas podróży do Belgii autem, będą obowiązujące tam limity prędkości:

 • autostrady – 120 km/h,
 • drogi szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku) – 90 km/h,
 • inne drogi na obszarze niezabudowanym – 70 km/h,
 • obszar zabudowany – 50 km/h.

Ważne!

Choć inne polisy komunikacyjne nie są obowiązkowe, w czasie wyprawy za granicę warto posiadać także autocasco, NNW oraz usługi assistance (z zakresem na Europę), które będzie nieocenionym wsparciem w razie nieoczekiwanych zdarzeń w trakcie wyjazdu

Czytaj także: Samochód z Belgii – jak go sprowadzić i ubezpieczyć?

Jak wykupić ubezpieczenie do Belgii?

Po przeczytaniu porady wiesz już, jak ważne może okazać się ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Belgii. Przede wszystkim dlatego, że sama karta EKUZ nie pokryje wszystkich świadczeń zdrowotnych. Ponadto dodatkowa polisa podróżna rozszerzona o potrzebny zakres zapewni Ci wsparcie w wielu sytuacjach związanych z przemieszczaniem się – np. wtedy, gdy zgubisz bagaż lub będziesz potrzebował pomocy tłumacza i prawnika. Dzięki temu zyskasz kompleksową ochronę podczas wyjazdu.

Już dziś porównaj oferty polis podróżnych i wykup najlepszą ochronę za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych online! O wybrane propozycje możesz zapytać też na naszej infolinii lub osobiście – w najbliższej placówce CUK w swojej okolicy.

Sprawdź również ofertę: Assistance w podróży – to ubezpieczenie zapewni Ci kompleksową pomoc informacyjną i organizacyjną oraz szeroki zakres opieki w razie zdarzeń losowych!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Ile kosztuje wizyta u lekarza w Belgii?

  Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 30-80 EUR; doba pobytu w szpitalu – ok. 250 EUR. Koszty badań i innych usług medycznych musisz pokryć dodatkowo. Wiele zależy jednak od tego, do jakiego lekarza się udajesz. Koszty leczenia w Belgii mogą się bowiem różnić w zależności od rodzaju wizyty i specjalizacji medycznej. Wizyta u specjalisty kosztuje około 50 EUR. Posiadacze EKUZ mogą liczyć na częściową refundację kosztów wizyty u lekarza w publicznych placówkach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na tej stronie.

 • 2
  Jakie dokumenty są potrzebne na wyjazd do Belgii?

  Jeśli podróżujesz do Belgii na okres do 90 dni, będziesz potrzebować następujących dokumentów:

  • Ważny dowód osobisty lub paszport: Musi być ważny przez cały okres pobytu. (Brak wymogu posiadania wiz dla obywateli RP).
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (pomoc medyczna w nagłych wypadkach);
  • Ubezpieczenie turystyczne do Belgii (opcjonalnie): Choć nie jest obowiązkowe, może pokryć koszty leczenia, repatriacji i innych nieprzewidzianych wydatków, których nie obejmuje EKUZ.
 • 3
  Co trzeba mieć w samochodzie w Belgii?

  Wyposażenie obowiązkowe samochodu w Belgii to:

  • trójkąt ostrzegawczy,
  • gaśnica,
  • kamizelka odblaskowa dla każdego pasażera (w przypadku awarii na autostradzie lub drodze ekspresowej poza obszarem zabudowanym).

  Wyposażenie zalecane:

  • apteczka pierwszej pomocy,
  • zestaw narzędzi naprawczych,
  • latarka,
  • kable rozruchowe,
  • mapa drogowa lub nawigacja GPS.

Oceń artykuł

5.00
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku