2022-05-03

Alternatywne formy zabezpieczenia na emeryturę — omawiamy strategie oszczędzania

Jak zaoszczędzić na emeryturę? Czym różni się IKE od IKZE? Przeczytaj nasz artykuł!

Alternatywne formy zabezpieczenia na emeryturę — omawiamy strategie oszczędzania

Każda osoba, która nie kontynuuje działalności zawodowej, przyzna, że koszty życia na emeryturze wcale nie spadają — mamy wręcz do czynienia z przeciwną tendencją. Do podstawowych wydatków, takich jak utrzymanie domu czy codzienne zakupy spożywcze, dochodzą koszty związane z osiągniętym wiekiem, czyli częstsze prywatne wizyty u lekarza czy kupno niezbędnych lekarstw. Niestety, może okazać się również, że kolejne pokolenia będą miały na emeryturze jeszcze trudniej. Kryzys ekonomiczny najbardziej dotknie bowiem przyszłych emerytów, a ich jesień życia może stać się prawdziwą batalią o przetrwanie.

System emerytalny w Polsce wymaga ogromnych dopłat z budżetu państwa. Jego niewydolność wynika przede wszystkim z niekorzystnej sytuacji demograficznej. Poleganie jedynie na państwowej emeryturze z ZUS po zakończeniu kariery zawodowej może okazać się więc opłakaną w skutkach decyzją. Aby temu zapobiec, warto odpowiednio wcześnie pomyśleć o alternatywnych sposobach oszczędzania na emeryturę. O najpopularniejszych obecnie strategiach zabezpieczenia finansowego opowiemy w bieżącym artykule.

Jak oszczędzać na emeryturę, by zapewnić sobie najwyższe zyski?

Przed podjęciem decyzji o strategii samodzielnego oszczędzania na emeryturę należy uświadomić sobie, że sposobów jest wiele, a ich odpowiednie połączenie może przynieść duże korzyści. Aktualny porządek prawno-podatkowy wymienia dwie podstawowe formy zabezpieczenia oszczędności: Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Odkładać na emeryturę można jednak także poza systemem — np. poprzez kupno obligacji lub gromadzenie środków na lokatach.

Przede wszystkim, im szybciej zaczniemy oszczędzać, tym lepiej. Sposób lokowania kapitału powinien być także dostosowany do naszych przyzwyczajeń, stylu życia oraz zarobków. Zdecydowanie złym pomysłem będzie przysłowiowe trzymanie pieniędzy w skarpecie — środki te w zderzeniu z inflacją mogą bowiem stracić na wartości. Dobrą wskazówką jest natomiast odkładanie nawet niewielkich kwot na konto, lecz regularnie.

O ile kilkadziesiąt złotych jako jednorazowa suma nie zmieni niczego w kontekście przyszłej emerytury, to ta sama kwota pomnożona razy sto zapewni nam względne finansowe bezpieczeństwo. Nawet najprostsze kalkulacje pokazują, że wystarczy odkładać około 200 zł miesięcznie, żeby przez 13 lat, między 67, a 80 rokiem życia otrzymywać miesięczną wypłatę do emerytury w wysokości 2000 zł — a to już imponująca suma zabezpieczenia.

Indywidualne Konto Emerytalne — czym jest i jakie przynosi korzyści?

Młode osoby, które nie myślą jeszcze o zakończeniu kariery zawodowej, często nie zdają sobie sprawy, co to jest Indywidualne Konto Emerytalne. Z tym terminem stykamy się najczęściej przy podpisywaniu różnych dokumentów związanych z umowami w pracy. Nie stanowi ono bowiem konkretnej instytucji finansowej, a jedynie pewnego rodzaju nakładkę podatkową na już istniejące sposoby oszczędzania.

IKE razem z IKZE oraz PPE tworzy tzw. III filar systemu emerytalnego. Może być prowadzone przez różne podmioty — zarówno przez naszego pracodawcę, bank czy ubezpieczyciela, jak i niezależne jednostki. Prawo do wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Gromadzone pieniądze należą do właściciela rachunku, a ponadto podlegają dziedziczeniu.

Choć IKE stanowi oprocentowany indywidualny rachunek oszczędnościowy, który umożliwia nam gromadzenie dowolnej sumy środków, jest jednak rozwiązaniem nieco okrojonym w stosunku do konta ROR. Nie można dokonywać z niego przelewów wychodzących, a do obsługi nie są wydawane karty debetowe. Wynika to z jego przeznaczenia. IKE stworzone zostało bowiem wyłącznie do oszczędzania, a nie do tradycyjnych rozrachunków.

Środki na rachunku mogą zostać wypłacone najczęściej dopiero w momencie ukończenia 60. roku życia. Co istotne, standardowe lokaty i rachunki oprocentowane obciążone są tzw. podatkiem Belki w wysokości 19% od kwoty odsetkowej. To oznacza, że 1/5 wypłaconych przez bank odsetek trafia do fiskusa z tytułu powyższej daniny. Indywidualne Konta Emerytalne zwolnione są z tego podatku – oczywiście pod warunkiem, że wypłata środków nie nastąpi przed przejściem na emeryturę.

IKZE jako dodatek do IKE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego także umożliwia gromadzenie dodatkowych środków na jesień życia. IKZE różni się od IKE tym, że wykorzystuje się w nim preferencję podatkową — polega ona na odliczaniu od podstaw opodatkowania wpływów na konto od osób fizycznych. Z IKZE można korzystać już w wieku 16 lat pod warunkiem posiadania umowy o pracę w rozliczeniowym roku kalendarzowym. Wpłaty na konto mogą być corocznie odliczane od dochodu.

IKZE stanowi też dodatkową formę zabezpieczenia dla osób posiadających już IKE lub uczestników PPK. W obu przypadkach warunkiem jest regularność wpływów. Nie ma jednak możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie, np. z małżonkiem. Każda z osób musi posiadać odrębne Indywidualne Konto Emerytalne. Co to jest w praktyce? Podsumujmy:

Główne wyróżniki IKE

Opodatkowanie wypłaty: Brak

Korzyści podatkowe: Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych: Po ukończeniu 60 lat lub po nabyciu praw emerytalnych w wieku 55 lat.

Dodatkowe warunki: Wpłaty dokonywane przez co najmniej 5 lat kalendarzowych lub ponad połowa kwoty musi zostać wpłacona najpóźniej 5 lat przed dniem wypłaty świadczenia.

Wcześniejsza wypłata: Możliwa w całości lub części. Zyski objęte są podatkiem Belki.

Główne wyróżniki IKZE

Opodatkowanie wypłaty: Wypłata środków objęta jest zryczałtowanym podatkiem 10%.

Korzyści podatkowe: Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych oraz wpłacane składki odliczane są od podatku dochodowego.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych: Po ukończeniu 65 lat.

Dodatkowe warunki: Wpłaty dokonywane przez co najmniej 5 lat kalendarzowych jednorazowo lub w miesięcznych ratach.

Wcześniejsza wypłata: Możliwa jedynie w całości. Wypłacone środki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT oraz podatkiem Belki.

Oszczędzanie w ramach IKE — podatek i wypłata środków

Posiadając IKE, można inwestować dowolne sumy pieniędzy w różne instrumenty finansowe. Zaliczają się do nich m.in. lokaty bankowe czy inwestycje na giełdzie. Indywidualne Konto Emerytalne może uwzględniać odliczenie od podatku. Aby cieszyć się z takiej ulgi, należy trzymać swoje środki na koncie aż do osiągnięcia wieku 60 lat (W wyjątkowych przypadkach, po porozumieniu stron wystarczy 55 lat). Jeśli więc zaczniemy oszczędzać w wieku 50 lat, to po niespełna dekadzie będziemy mogli cieszyć się sumą własnych oszczędności wolnych od podatku.

Indywidualne Konto Emerytalne to zatem nieopodatkowana wypłata środków dla osób w wieku minimum 60 lat. Dodatkowo w przeciwieństwie do IKZE, zaoszczędzone wcześniej sumy można wypłacać w ratach. Istnieje oczywiście także możliwość wcześniejszej i częściowej wypłaty zgromadzonych środków. Należy jednak wtedy liczyć się z opłaceniem 19% podatku Belki. Wpłaty na IKE również mają swój limit. W roku 2022 wynosi on maksymalnie 17 766 zł. Największym atutem tego rozwiązania jest fakt, że posiadając rachunek IKE, można wpłacić pieniądze na konto, kupić akcje i obligacje lub inwestować w fundusze.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

IKE — dogodna lokata kapitału na konto emerytalne

Rozsądne oszczędzanie poprzez Indywidualne Konto Emerytalne może dać nam znacznie więcej korzyści niż ZUS. Najwięcej zyskamy dzięki systematycznym wpłatom nawet niewielkich kwot. Ważne, by dbać o lokowanie swojego kapitału regularnie — nie muszą być to duże sumy, lecz należy wpłacać je przynajmniej przez kilka a najlepiej przez kilkadziesiąt lat. Do posiadania i efektywnego wykorzystania IKE wcale nie trzeba być więc bogaczem, lecz osobą na tyle zdeterminowaną, by dbać o regularność wpłat.

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest to, że decydując się na IKE, zyskujemy także pełną swobodę w kwestii wyboru partnera lub instytucji lokowania oszczędności. Dowolna pozostaje również forma oszczędzania. To my w pełni decydujemy, gdzie założymy swoje konto stanowiące doskonały kapitał na przyszłość! Niezależnie od tego, czy będzie to dom maklerski, bank, TFI, TUNŻ czy PTE, wszelkie wpłacane sumy pieniędzy będą odpowiednio zabezpieczone. Ponadto niektóre towarzystwa proponują specjalne jednostki funduszy z niższymi opłatami za zarządzanie. Warto więc dokładnie zapoznać się z ich bieżącymi ofertami!

Jak założyć Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Jeśli zastanawiasz się, jak założyć Indywidualne Konto Emerytalne, to istnieje na to kilka sposobów. Można zrobić to poprzez bank (środki zostają umieszczane na rynku lokat), w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (TFI), w domu maklerskim (inwestycje giełdowe) lub zakładzie ubezpieczeń (uzyskasz dodatkowe sumy z polis inwestycyjnych). Roczny limit kwot gromadzonych poprzez wpłaty na IKE wynosi 3-krotność przewidywanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przy okazji zakładania IKE należy na bieżąco kontrolować te dane, by nie przekroczyć kwot limitów.

Warto zapamiętać!

IKE  prowadzą:

 • fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte)
 • podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską)
 • zakłady ubezpieczeń na życie
 • banki
 • od 1 stycznia 2012 również dobrowolne fundusze emerytalne

Jak widać, istnieje ogromny wybór podmiotów, które mogą gromadzić nasze oszczędności na przyszłą emeryturę. Należy mieć świadomość, że Indywidualne Konta Oszczędnościowe także się od siebie różnią. Mogą być prowadzone zarówno w wariancie standardowym, jak i rozszerzonym o dodatkowe funkcjonalności. Jedne działają podobnie jak lokaty, służąc jedynie deponowaniu zebranych środków, a inne (w formule maklerskiej) pozwalają także na dowolne inwestowanie, np. w akcje.

Kto i kiedy może założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o IKE oraz IKZE, rachunki mogą posiadać oraz dokonywać na nich operacji zarówno rezydencji, jak i nierezydenci. Do ich założenia potrzebny jest ważny i nieuszkodzony dokument tożsamości, który potwierdza ponadto ukończenie 16. roku życia. Nie jest natomiast wymagane posiadanie stałych dochodów, zatrudnienia czy prowadzenia działalności gospodarczej. 

IKE może być założone także osobom otrzymującym wynagrodzenie w obcej walucie, jednak wpłaty muszą zostać dokonane w polskich złotych. Powodem tego stanu rzeczy jest wysokość limitu wpłat ustanowiona na podstawie średniej krajowej pensji. Na IKE można przelać rocznie kwotę, która nie przekracza trzykrotności średniej krajowej pensji (17 766 złotych w 2022 roku).

Nie ma natomiast górnej granicy wieku, do której można oszczędzać w IKE oraz IKZE. Konto można założyć zarówno w wieku 16, jak i 60 lat (a nawet później!) W przypadku posiadania rachunku w wieku emerytalnym dodatkową korzyścią będą przyznane ulgi w podatku dochodowym. Każda osoba ma prawo posiadać tylko jedno konto IKE/IKZE, które może zmieniać, przenosić i przekształcać.

Dwa różne warianty IKE — konto standardowe i maklerskie

Tradycyjny podział Indywidualnych Kont Emerytalnych sprowadza się do oceny ich potencjału inwestycyjnego. Wariant maklerski zakłada, że część środków ma stanowić stały depozyt, a część ma pracować na pomnażanie kapitału. IKE standardowe to najpopularniejszy i najbardziej przewidywalny rodzaj rachunku, w którym poprzez lokacyjne oprocentowanie nasza gotówka może się pomnażać. Zapewnia stabilną i łatwą do oszacowania poduszkę finansową na emeryturę.

Inną formułą jest natomiast IKE maklerskie. Gotówka pracuje na nim dzięki regularnie wypłacanym dywidendom, zyskom z obligacji lub za sprawą wzrostu kursu akcji. Choć jest to bardziej ryzykowna inwestycja, to może przynieść znacznie większe korzyści finansowe niż wariant standardowy. Współczesne domy maklerskie proponują klientom zarówno możliwość inwestowania w sprawdzone rozwiązania, jak i umożliwiają indywidualny zakup papierów wartościowych. Nie wolno zapominać jednak o realnym ryzyku utraty części kapitału, jeśli decyzja o danej inwestycji okaże się nietrafiona.

Warto zapamiętać!

Korzystanie z IKE/IKZE, w zależności od wybranego podmiotu, może polegać na:

 • nabywaniu jednostek funduszy inwestycyjnych
 • inwestowaniu w papiery wartościowe
 • inwestowaniu w jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych/ polis
 • gromadzeniu środków na bankowym rachunku oszczędnościowym
 • gromadzeniu środków w ramach wybranego funduszu emerytalnego

Indywidualne konto emerytalne — czy warto sugerować się rankingami?

Choć decydując się na Indywidualne Konto Emerytalne, z pewnością napotkamy na niejeden ranking dostępny w Internecie, to warto pamiętać o tym, że zwykle nie są one na tyle subiektywne i spersonalizowane, by sprostać wymaganiom wszystkich osób. Każdy z nas ma inne potrzeby, różnią nas także zarobki oraz preferowana wysokość wpłat na rachunki oszczędnościowe. Tego typu decyzję najlepiej jest więc podejmować indywidualnie, dokładnie analizując swoje przyzwyczajenia, przekonania i możliwości.

Obecnie IKE proponuje wiele niezależnych podmiotów. Rozważając wybór odpowiedniego, warto zadać sobie następujące pytania:

 • Jaką formę zatrudnienia posiadamy?
 • Jakie sumy zamierzamy przeznaczać miesięcznie na IKE?
 • Jaką stopę zwrotu oraz procent zysku oferują poszczególne podmioty?
 • Czy dany podmiot pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie konta?
 • Czy wybrany podmiot gwarantuje łatwą i wygodną obsługę konta?

Czy warto zamknąć IKE przed przejściem na emeryturę?

Jak sama nazwa wskazuje, Indywidualne Konta emerytalne tworzone są z myślą o odłożeniu dodatkowych środków na emeryturę. Świadczenie z ZUS po zakończeniu kariery zawodowej może bowiem nie pokrywać naszych potrzeb. Seniorzy potrzebują często specjalistycznego, prywatnego leczenia, a także drogich leków, które umożliwiają normalne funkcjonowanie.

W młodszym wieku, kiedy jesteśmy jeszcze aktywni zawodowo, o wiele łatwiej jest nam zdobywać dodatkowe środki na życie. Dlatego wcześniejsza wypłata oszczędności gromadzonych na emeryturę nie jest do końca dobrą decyzją. Rozsądniej jest zachować je na później.

Trudne sytuacje życiowe zmuszają nas jednak czasem do nagłego skorzystania z dodatkowej gotówki, a uzyskanie potrzebnego kredytu nie jest możliwe. Środki zgromadzone na funduszach inwestycyjnych mogą wybawić nas z opresji! Musimy być przygotowani również na sytuację, w której zamknięcie IKE będzie korzystniejszą opcją niż dalsze oszczędzanie. Doskonałym tego przykładem będzie wyjątkowo wysoka inflacja w porównaniu z niskim oprocentowaniem rachunków.

Sfinansowanie wkładu własnego na zakup domu lub rehabilitacji po wypadku może okazać się powodem, dla którego także będziemy chcieli zamknąć IKE, wypłacając wszelkie dostępne środki przed emeryturą. Choć mamy oczywiście taką możliwość, to należy liczyć się z dodatkową opłatą karną (jeśli konto jest młode i nie minął jeszcze okres karencji). Konieczne będzie też odprowadzenie należnego podatku Belki - 19% od przychodów z tytułu odsetek.

IKE czy IKZE — które rozwiązanie zapewni Ci większe korzyści?

To, czy wybierzesz IKE, czy IKZE powinno zależeć od tego, jaką strategię oszczędzania zamierzasz przyjąć. Zarówno konta IKE, jak i IKZE występują w różnych formach — wokół tego powinieneś skupić swoją największą uwagę. Jeśli chcesz, by wpłacone pieniądze pracowały na koncie, oceń dokładnie, który z oferowanych wariantów przynosi większe korzyści podatkowe dla inwestora. Istotnym czynnikiem zapewniającym zyski pod kątem inwestycyjnym będą także limity wpłat (z roku na roku obserwuje się tendencję wzrostową — warto więc zwrócić na to szczególną uwagę).

Obydwa produkty oferują konkretne przywileje. IKZE będzie dobrym wyborem dla osób, które będą chciały wykorzystywać je nie tylko do oszczędzania na emeryturę, ale także do większych inwestycji. Te wymagają jednak nieustannego poszerzania wiedzy i zaangażowania. Nieskomplikowana funkcjonalność IKE zostanie natomiast doceniona przez osoby, które nie chcą poświęcać czasu zagadnieniom gospodarki i ekonomii. Skupienie się na inwestycjach może z kolei przynieść duże zyski w przyszłości posiadaczom IKZE.

Rozważając kwestię zalet IKE oraz IKZE, pamiętaj także o kwestii ewentualnych wypłat i związanym z tym ryzykiem podatkowym. W przypadku IKZE najwcześniej możemy wypłacić środki po 65. urodzinach. Wypłata ta zawsze będzie się wiązała z koniecznością opłacenia podatku w wysokości 10%, jednak podatek Belki w wysokości 19% w ogóle nie występuje.

Dokonując wyboru między IKE, a IKZE, przeanalizuj też kwestię planowanych wpłat na podstawie obecnej oraz prognozowanej sytuacji materialnej. IKZE z pewnością okaże się lepszym wyborem, jeśli zamierzamy odkładać na konto mniej niż 5000 zł rocznie. W przypadku, kiedy planujemy skorzystać z większego limitu w IKE, warto rozważyć najpierw wykorzystanie pełnego limitu na IKZE, a następnie skorzystać z IKE.

Dobrą alternatywą dla niezdecydowanych zawsze pozostaje też połączenie rachunków IKE oraz IKZE, co oferują niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, takie jak choćby Generali.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

IKE i IKZE w GENERALI — wybierz dogodną ofertę dla siebie

Dodatkowe pieniądze na emeryturę wraz z ubezpieczeniem możesz gromadzić także dzięki towarzystwu GENERALI. Oferuje ono zarówno IKE, jak i IKZE. Możesz zdecydować się na nie w ramach umowy ubezpieczenia na życie lub w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym. Wybierając prowadzenie IKE, odkładasz środki, które w odpowiednim czasie wypłacisz bez podatku dochodowego czy podatku od zysków kapitałowych. Możesz też dokonywać częściowych zwrotów ze swojego IKE w dowolnym momencie.

IKE z ubezpieczeniem na życie w Generali — najważniejsze zalety

Za sprawą tej formy zabezpieczenia zyskasz autonomię finansową po zakończeniu aktywności zawodowej. Dzięki środkom zainwestowanym w III filar unikniesz zmartwień o negatywne zmiany w państwowym systemie emerytalnym. Zgromadzone środki zapewnią Ci większe bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. IKE z ubezpieczeniem na życie umożliwia:

 • gromadzenie oszczędności
 • swobodną wypłatę środków w dowolnym momencie
 • dokonywanie częściowych lub całościowych zwrotów
 • dostęp do łatwej w obsłudze internetowej aplikacji Konto Klienta (bezpłatne zarządzenie inwestycjami)
 • dostosowanie oferty o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego
 • zwolnienie środków na koncie z 19% podatku Belki, gdy osiągniesz wiek emerytalny (również przy transferze środków zgromadzonych w PPE na IKE)
 • wskazanie osoby uprawnionej do wypłaty zebranych środków po Twojej śmierci
 • wypłatę zgromadzonych środków jednorazowo lub w ratach (według preferencji)

Ponadto, umowa o prowadzenie IKE zawierana jest na czas nieokreślony — nie dłuższy niż do czasu rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie, której zakres ubezpieczenia rozszerza. Generali rekomenduje sześcioletni minimalny okres trwania umowy przy prowadzeniu IKE. Umożliwia on pełne rozwinięcie potencjału inwestycyjnego.

W jaki sposób opłacać składki w IKE Generali?

Prowadzenie IKE z ubezpieczeniem na życie w Generali wiąże się ze składką regularną opłacaną z tą samą częstotliwością oraz w tych samych terminach, co składki regularne z tytułu umowy zawartego ubezpieczenia na życie. Składkę można więc opłacać: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie albo rocznie w zadeklarowanej wysokości.

IKE oraz IKZE jednocześnie — superoferta Generali

Unikatową ofertą Generali zarówno dla obecnych, jak i przystępujących klientów jest połączenie dwóch produktów: Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) i Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Umożliwia to jeszcze efektywniejsze oszczędzanie na dodatkową emeryturę. Najważniejszym atutem tej oferty są mniejsze opłaty za podatki. Wypłaty z IKE i IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Ponadto kwoty wpłacane na IKZE mogą być odliczone od podstawy opodatkowania. Dzięki temu odprowadzisz mniejszy podatek dochodowy.

IKZE w Generali — jakie korzyści zyskasz?

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie IKZE, będziesz mógł odliczyć swoje wpłaty od podatku w rocznym rozliczeniu PIT. Wybierając IKZE z ubezpieczeniem na życie w Generali, zyskasz dodatkowo fundusze kapitałowe. Konto to umożliwia także gromadzenie kapitału bez podatku Belki (19%). Możesz założyć je niezależnie od formy zatrudnienia czy okresu prowadzonej działalności. Ponadto wskazana przez Ciebie osoba odziedziczy środki zgromadzone na Twoim koncie IKZE po Twojej śmierci. Wysokość wpłat w ramach IKZE pozostaje dowolna — wpłaty regularne już od 9 zł miesięcznie.

Zabezpieczenie emerytalne w TU — poznaj propozycję od Allianz

Poszukując idealnej poduszki finansowej na emeryturę, warto przyjrzeć się propozycjom towarzystw ubezpieczeniowych. Jednym z tych, które posiadają ofertę IKE oraz IKZE jest Allianz. Zawierając umowę z tym towarzystwem, możesz liczyć na wiele korzyści. Dzięki regularnemu odkładaniu nawet niewielkich sum pieniędzy możesz zapewnić sobie spore zabezpieczenie na przyszłość. Ponadto oferta gwarantuje też ulgę podatkową.

Założenie IKE w Allianz — korzyści

Podstawową korzyścią założenia IKE w Allianz jest to, że sam zadecydujesz:

 • ile i jak często wpłacasz (w ramach rocznych limitów),
 • w jakie fundusze kapitałowe inwestujesz swoje środki,
 • kiedy wypłacasz pieniądze
 • jak długo i z jaką częstotliwością chcesz odkładać pieniądze

Składki wpłacane na IKE w Allianz będą także zwolnione z opłat po wpłaceniu na rachunek 4 tys. zł. Posiadanie konta nie wymaga deklaracji dotyczącej częstotliwości wpłat. Możesz to robić zarówno raz w miesiącu, jak i co kilka miesięcy. Allianz zapewnia dostęp do wielu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych — możesz wybierać je dowolnie, a także zmieniać w trakcie trwania umowy. Istnieje możliwość przeniesienia środków zebranych na IKE prowadzonym przez inny podmiot lub z PPE na bieżące konto.

Jak założyć IKE w Allianz?

W celu założenia IKE w towarzystwie Allianz należy skontaktować się z agentem — rozmowę możesz zamówić np. przez stronę internetową. Zawarcie umowy poprzedni ustalenie, w które fundusze kapitałowe będziesz inwestować swoje środki. Określisz także, czy będą one wpłacane systematyczne, czy tylko do czasu do czasu. Zgromadzone oszczędności podlegają dziedziczeniu — po Twojej śmierci zostaną przekazane wskazanej w umowie osobie. Środki nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

To ważne!

Oszczędności gromadzone na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych tylko w następujących sytuacjach:

 • Po ukończeniu 60 lub 55 lat  w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego i jednocześnie gdy będziesz mieć za sobą 5 lat wpłat na IKE (w dowolnym czasie trwania programu).
 • Gdy ukończysz 60 lub 55 lat w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego i gdy ponad połowę wszystkich środków wpłaciłeś nie później niż 5 lat przed ich wypłatą.
 • Jeśli urodziłeś się przed 31 grudnia 1945 roku – gdy wpłacałeś środki w 3 dowolnych latach trwania programu albo gdy ponad połowę oszczędności wpłaciłeś nie później niż 3 lata przed wypłatą.
 • Jeśli urodziłeś się między 1 stycznia 1946 roku a 31 grudnia 1948 roku – gdy środki wpłacałeś w 4 dowolnych latach trwania IKE albo gdy wpłaciłeś ponad połowę wszystkich środków nie później niż 4 lata przed ich wypłatą.

IKE oraz IKZE — cechy wspólne i różnice tych form oszczędzania

 • Limity
  Na IKE można wpłacić w ciągu roku 3-krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia na dany rok, natomiast na IKZE obowiązuje limit 1,2-krotności takiego wynagrodzenia.
 • Ulgi
  Wpłaty na IKZE mogą być odliczone od rocznego dochodu, natomiast IKE nie oferuje takiej możliwości.
 • Zasady zwrotu środków
  Oszczędności z IKE mogą być wypłacone w części lub w całości, natomiast oszczędności z IKZE jedynie w całości.
 • Zasady dziedziczenia
  Dziedziczenie w przypadku IKE jest nieopodatkowane. Osoba dziedzicząca środki zebrane na IKZE musi natomiast opłacić 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy.

Cechy i główne cele ubezpieczenia IKZE w Allianz

IKZE proponowane przez Allianz ma na celu długoterminowe gromadzenie oszczędności na emeryturę o charakterze inwestycyjnym. Jest to kapitał, który umożliwia skorzystanie ze ulg podatkowych — odliczenie zainwestowanych środków od dochodu w rocznym zeznaniu PIT (roczny limit ustawowy). Po spełnieniu warunków ustawowych stawka podatku dochodowego wyniesie 10 procent.

Najważniejsze cechy IKZE w Allianz:

 • Nieograniczony dostęp do UFK oraz możliwość decyzji o ich wyborze i zmianie w zależności od profilu inwestycyjnego Ubezpieczającego
 • Wariant Premiowy zapewnia dodatkowe świadczenie, które można przeznaczyć na pokrycie kosztów podatku dochodowego przy wypłacie w przypadku śmierci Ubezpieczonego
 • Ubezpieczający może zawrzeć umowę wyłącznie na własny rachunek (wymagane jest oświadczenie o nieposiadaniu innego rachunku IKZE)
 • Możliwość przeniesienia środków z IKZE prowadzonego przez inny podmiot/instytucję finansową w dowolnym momencie
 • Ubezpieczony zobowiązany jest do opłacenia podatku dochodowego według skali podatkowej w przypadku zwrotu środków (wypłata przed terminem określonym w umowie)
 • Możliwość niesystematycznego opłacania składek

Jakie jeszcze sposoby oszczędzania na emeryturę wybierają Polacy?

Choć oszczędzanie na emeryturę za pośrednictwem IKE lub IKZE daje spore możliwości gromadzenia dodatkowych środków, to warto poznać także inne dostępne alternatywy. Wybór odpowiadającego nam sposobu odkładania pieniędzy na przyszłość należy rozważać zwłaszcza w odniesieniu do własnych możliwości finansowych oraz podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Oto lista najpopularniejszych obecnie strategii oszczędzania:

 • 1
  Inwestowanie w nieruchomości
  Choć z uwagi na możliwości finansowe nie jest to opcja dedykowana wszystkim, to z pewnością można nazwać ją przyszłościową. Wynajmowanie nawet niewielkiej kawalerki w miastach o profilu turystycznym przyniesie nam ogromne zyski — zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Niestety tego typu inwestycję trzeba rozpocząć od… zakupu mieszkań. Na to nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Jeśli jednak masz przynajmniej 100 tysięcy złotych i zastanawiasz się, jak mądrze je zainwestować, to kupno nieruchomości będzie jedną z najpewniejszych form zabezpieczenia swojego bytu w przyszłości.
  Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o inwestowaniu poprzez zakup mieszkania, musisz dokładnie sprawdzić jego potencjał (bez względu na to, czy chodzi o rynek wtórny , czy pierwotny). Istotnymi kwestiami wymagającymi obserwacji będą w tym wypadku: plany zagospodarowania przestrzeni, połączenia komunikacyjne, dodatkowe atrakcje oraz jakość powietrza w danej lokalizacji.
  Powyższe czynniki w ogromnym stopniu determinują losy obranej inwestycji. Brak przestojów w wynajmie nieruchomości zagwarantuje nam bowiem pewne oszczędności na emeryturę.
 • 2
  Rachunek oszczędnościowy/ lokata bankowa
  Rachunek oszczędnościowy prowadzony przez bank daje nam przede wszystkim pełną swobodę zarządzania wpłacanymi środkami. Jest to niewątpliwie największa zaleta tego sposobu gromadzenia oszczędności na emeryturę, ale nie tylko. Zapewnia też dodatkowe środki na realizację celów oraz rozpoczęcie nowych inwestycji. Zebrany kapitał pozwoli nam po jakimś czasie wybrać się na wakacje życia lub otworzyć własny mikro biznes — dzięki temu zyskamy dodatkowe źródło dochodu na emeryturze. Zebrane kwoty będziemy mogli również w dowolnym momencie przeznaczyć na leczenie, przekazać członkom rodziny lub fundacjom charytatywnym.
 • 3
  Inwestycja w kryptowaluty lub cenne kruszce
  Jest to stosunkowo nowa metoda zbierania kapitału, lecz zyskała ona już wielu zwolenników. Świat wirtualny oferuje bowiem coraz ciekawsze formy inwestowania, które z pewnością mają potencjał i dają nadzieje na przyszłość! Wśród kryptowalut najbardziej rozpoznawalną jest obecnie Bitcoin. Choć jest to jedna z zyskujących coraz większą popularność form oszczędzania na emeryturę, to może, zwłaszcza w starszym pokoleniu, rodzić obawy.
  Kryptowaluty niosą za sobą pewne ryzyko inwestycyjne. Przede wszystkim trzeba dobrze zapoznać się z zagadnieniem, ponieważ jest to dziedzina, która dopiero się rozwija i potrzeba jeszcze wielu lat, by w opinii publicznej wzbudzała takie zaufanie jak choćby własny rachunek oszczędnościowy w banku. Sprawdzoną i z perspektywy czasu pewniejszą metodą gromadzenia funduszy będzie natomiast inwestowanie w cenne kruszce, takie jak złoto.
 • 4
  IKE/IKZE w rodzimym banku
  Jeśli za odkładanie środków na emeryturę zdecydujemy się odpowiednio wcześnie, to w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego, możemy być już zamożnymi ludźmi! Właśnie dlatego tak ważna jest konsekwencja i systematyczność. Samodzielne odkładanie pieniędzy bez zwracania uwagi na to, co zaoferuje w przyszłości ZUS to już wyraz ogromnej troski o własną przyszłość. Choć komercyjne banki, które oferują konta oszczędnościowe w ramach IKE/IKZE można zliczyć na palcach jednej ręki, to możemy być pewni, że będzie to ściśle sprecyzowana pod kątem warunków oferta. Ciekawe bonusy przy zakładaniu lokat czekają zwłaszcza na nowych klientów. Indywidualne Konto Emerytalne proponuje na przykład PKO BP.
 • 5
  Giełda lub ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
  Gromadzenie dodatkowych funduszy na przyszłą emeryturę wcale nie musi wiązać się z otwieraniem rachunków oszczędnościowych. Możliwości jest o wiele więcej. Dla osób, które interesują się zagadnieniem finansów, bieżącą sytuacją gospodarczą w kraju i ekonomią dobrym rozwiązaniem może okazać się giełda. Gwarantuje ona ogromne zyski pod warunkiem, że jesteś doświadczonym inwestorem. Kupno akcji to jednak spore ryzyko — nie będzie to więc najlepsza metoda dla osób początkujących w tej dziedzinie.
  Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie na przykład odpowiednio dopasowana do potrzeb konsumenta  polisa inwestycyjna w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym — dowiedz się więcej poprzez CUK. Jest to idealne połączenie ochrony (ubezpieczenia na życie) z inwestowaniem środków na przyszłość. Pieniądze z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego można wypłacić w dowolnej chwili i samemu zdecydować, na co zostaną przeznaczone. UFK to produkty służące do długoterminowego pomnażania środków. Co ważne, nie mogą one podlegać egzekucji komorniczej. Bezpłatną poradę dotyczącą otwarcia funduszu można także uzyskać na pośrednictwem CUK Ubezpieczenia — zamów rozmowę!

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku