2022-07-06

300 plus – dla kogo jest i jak złożyć wniosek?

Od kiedy można składać wnioski o 300 plus? Kiedy następuje wypłata świadczenia? Sprawdź!

300 plus – dla kogo jest i jak złożyć wniosek?

Program 300 plus to kolejny pomysł polskiego rządu, który wspiera rodziny. Stanowi swojego rodzaju wyprawkę dla każdego ucznia. Jak złożyć wniosek na 300 plus? Co trzeba pamiętać? Podpowiemy w naszym artykule.

300 plus – dla kogo jest przeznaczone to świadczenie?

300 plus na dziecko to program, który funkcjonuje także pod nazwą Dobry Start. Przysługuje rodzinom, których pociechy uczęszczają do szkoły. Ma na celu wsparcie finansowe, które może być przeznaczone na akcesoria szkolne, zeszyty czy też podręczniki. Świadczenie 300 plus na wyprawkę przysługuje każdej rodzinie z dzieckiem, które uczęszcza do szkoły i tym samym podejmuje naukę według programu nauczania. Oznacza to, że wniosek o 300 plus mogą złożyć rodzice uczniów od 1 klasy szkoły podstawowej. Zastanawiasz się pewnie, do kiedy ono obowiązuje. Górną granicą jest wiek 20 lat, o ile dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej (np. liceum, technikum i szkoła dla dorosłych). Świadczenie przysługuje nawet kiedy uczniowie osiągnęli ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

To ważne!

Wniosek o 300 plus przysługuje także rodzicom dzieci z niepełnosprawnością. Takie dofinansowanie nie obowiązuje wtedy do 20. roku życia tylko do wieku 24 lata. Potrzebne jest jednak orzeczenie o niepełnosprawności, które może potwierdzać umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Bierze się pod uwagę również pismo wydane w zgodności z przepisami oświatowymi. 300 plus do 24. roku życia przysługuje dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Jeśli chodzi o warunki, które trzeba spełnić, aby starać się o wniosek o 300 plus, to jednym z nich jest uczęszczanie do szkoły:

 • podstawowej,
 • ponadpodstawowej,
 • ponadgimnazjalnej
 • artystycznej,
 • w postaci młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
 • pełniącej funkcję młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • w postaci specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, wychowawczego lub rewalidacyjno-wychowawczego.

Wniosek na 300 plus można złożyć niezależnie od dochodów. Wyprawka wypłacana jest na każde dziecko, czyli jeśli w jednym gospodarstwie domowym jest dwójka uczniów, otrzymasz 600 złotych, trójka - 900 złotych itd.

Ważne jest to, że świadczenie 300 plus nie przysługuje studentom, nawet jeśli nie przekroczyli górnego pułapu 20. roku życia. Nie może być przyznane również dzieciom w zerówce oraz w przedszkolach.

Wniosek na 300 plus – kto może złożyć?

Sytuacje życiowe powodują, że nie zawsze złożenie wniosku 300 plus przez rodzica jest tak oczywiste. Oto lista osób, które mogą starać się o świadczenie:

 • rodzic – jeśli dziecko jest pod opieką jednego rodzica i nie należy do wspólnego gospodarstwa domowego z obojgiem rodziców, wniosek składa ten, kto się opiekuje uczniem; w przypadku opieki naprzemiennej, obydwoje opiekunów może złożyć wniosek i otrzymać połowę przyznawanej kwoty, czyli po 150 złotych,
 • opiekun dziecka – np. osoba, która w praktyce ma pod opieką ucznia i złożyła do sądu wniosek o adopcję,
 • opiekun prawny – czyli osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i jest to potwierdzone przez sąd,
 • osoba ucząca się – pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców lub np. opiekunowie nie żyją bądź są przyznane alimenty,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.

300 plus – do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Mimo to, że 300 plus jest świadczeniem wypłacanym w celu zakupu książek, akcesoriów szkolnych i zeszytów, wniosek można składać od 1 lipca do 30 listopada. Wsparcie jest zazwyczaj przyznawane w pierwszym miesiącu nauki, czyli we wrześniu (jeśli dokumenty zostaną prawidłowo przesłane w wakacje). Jeśli jednak rodzic zdecyduje się na złożenie wniosku po wakacjach, ile się czeka na 300 plus? Wypłata świadczeń, o które rodzice starali się od września do końca listopada, następuje w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

To ważne!

Wiesz do kiedy 300 plus może być wypłacone, jednak najlepiej złożyć wniosek jak najszybciej. Jeśli zrobisz to w lipcu lub sierpniu, masz pewność, że do 30 września pieniądze trafią na Twoje konto. Dokumenty złożone po 30 listopada niestety nie są brane pod uwagę, tym samym świadczenie nie będzie wypłacone.

300 plus – wniosek i zasady wypłaty

Warto wiedzieć, że wniosek na 300 plus do tej pory był przyjmowany online oraz w formie papierowej. Od 1 lipca 2021 roku zaszły pewne zmiany. Program nie jest obsługiwany już przez gminy i powiatowe centra pomocy rodzinie. Od zeszłego roku należy to do ZUS-u. Właśnie dlatego wniosek na 300 plus trzeba złożyć elektronicznie, a wypłata świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej. To oznacza, że warunkiem do otrzymania pieniędzy jest posiadanie swojego konta bankowego. We wniosku trzeba wskazać numer, na który zostanie zlecony przelew.

To ważne!

Od wypłaty świadczenia w ramach 300 plus nie trzeba odprowadzać podatku. To oznacza, że pełna kwota trafi na Twoje konto bankowe. Świadczenie nie podlega także egzekucji komorniczej, w razie trudnej sytuacji rodzinnej. Oznacza to, że komornik nie może zająć tych pieniędzy.

300 plus nie wlicza się do dochodu, kiedy ustalane są prawa do innych świadczeń rządowych. Dzięki temu nie musisz obawiać się, że inne zasiłki z pomocy społecznej zostaną Ci odebrane, bo dochód został przekroczony.

Kolejną ważną zasadą, której trzeba przestrzegać, jest wskazanie przez rodzica szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko od nowego roku szkolnego. To duże utrudnienie dla tych młodych osób, które nie znają jeszcze rekrutacji do szkoły średniej. Aby wniosek był poprawnie rozpatrzony, informacja ta jest niezbędna. W takiej sytuacji warto wziąć pod uwagę fakt, do kiedy 300 plus obowiązuje i lepiej złożyć dokumenty, kiedy będzie już pewność, do jakiej szkoły zacznie uczęszczać uczeń. Nie może jednak być przekroczony termin 30 listopada.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Chcesz zyskać wsparcie finansowe na start dla swoich uczących się dzieci? Jak już znasz warunki, to możesz starać się o 300 plus. Wniosek składa się na trzy sposoby:

 • przez stronę ZUS-u,
 • korzystając z serwisu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia,
 • poprzez stronę banku.

Aby móc to zrobić poprawnie, przyda Ci się Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzesz, wniosek finalnie trafi do ZUS-u. Wpłynięcie i poprawne wypełnienie dokumentów musi zostać potwierdzone, o czym instytucja poinformuje Cię mailowo. Wiadomość powinna być wysłana przez Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Informacja będzie też widoczna na profilu PUE ZUS, który zakładasz samodzielnie, z pomocą pracowników (jeśli wybierasz formę składania wniosku przez stronę ZUS) lub otrzymasz go automatycznie (korzystając z innych metod).

Wnioski o 300 plus – potrzebne informacje

Do złożenia wniosku o 300 plus potrzebujesz:

 • danych osobowych rodziców,
 • danych osobowych dziecka,
 • adresu zamieszkania,
 • nazwy i adresu szkoły,
 • oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być wykonany przelew,
 • adres mailowy i numer telefonu,
 • orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli taki wydano).

Jak złożyć wniosek na 300 plus przez stronę ZUS-u?

Możesz wejść bezpośrednio na stronę internetową ZUS-u. To ten organ jest odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków, a także wypłatę świadczenia. Wystarczy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), a następnie zalogować się. Profil na portalu możesz założyć samodzielnie albo z pomocą pracowników ZUS. System przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces składania wniosku o 300 plus. Dzięki założonemu profilowi można mieć stały dostęp do informacji o świadczeniach. Wystarczy zalogować się po złożeniu wniosku, aby sprawdzić, czy już został potwierdzony, a pieniądze wysłane.

Jak złożyć wniosek na 300 plus na dziecko krok po kroku?

 • 1
  Zaloguj się do konta na PUE ZUS.
 • 2
  Przejdź do zakładki: Ogólny, Ubezpieczony lub Świadczeniobiorca.
 • 3
  Wybierz Dobry start (Wniosek i informacje) - Utwórz nowy wniosek.
 • 4
  W kreatorze okna zaznacz czy jesteś rodzicem, opiekunem, osobą uczącą się, dyrektorem i przejdź dalej.
 • 5
  Uzupełnij niezbędne dane, w tym także dodaj informacje na temat dziecka lub dzieci.
 • 6
  Dołącz wymagane dokumenty, jeśli są wymagane.
 • 7
  Zapoznaj się z oświadczeniami i klauzulą RODO.
 • 8
  Zatwierdź informacje i wybierz formę podpisania wniosku (za pomocą profilu PUE, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego albo e-dowodu).

300 plus – wniosek składany w serwisie Emp@tia

Do serwisu trzeba zalogować się Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Następnie należy wybrać wniosek „Świadczenie Dobry Start" i postępować zgodnie z instrukcjami. Potrzebne dane będą takie same jak w metodzie powyżej.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

„Dobry Start" dla posiadających konto bankowe

Wniosek na 300 plus możesz też złożyć internetowo, korzystając z bankowości elektronicznej. Tu początkowa procedura będzie zależała od tego, jak skonstruowany jest dany serwis inteDo serwisu trzeba zalogować się Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Następnie należy wybrać wniosek „Świadczenie Dobry Start" i postępować zgodnie z instrukcjami. Potrzebne dane będą takie same jak w metodzie powyżej.rnetowy. Przykładowo, w PKO Banku Polskim możesz zalogować się do swojego konta bankowego, a następnie wybrać sekcję „e-Urząd". Złożenie wniosku jest proste i sprawne, a ZUS po wprowadzeniu danych i rozpatrzeniu Twojego dokumentu, założy Ci konto PUE automatycznie. Dużym plusem jest to, że większość danych zostanie pobrana z systemu, co ułatwia wypełnienie formularza.

Oto aktualna lista banków, które obsługują złożenie wniosków 300 plus online

 • PKO Bank Polski SA oraz Inteligo,
 • Bank Pekao SA,
 • Bank Millennium SA,
 • mBank SA,
 • ING Bank Śląski SA,
 • Getin Noble Bank SA,
 • Nest Bank SA,
 • Bank Pocztowy SA,
 • SGB Bank SA,
 • Alior Bank SA,
 • Credit Agricole Bank Polska SA,
 • Bank BPS SA,
 • BNP Paribas Bank Polska SA,
 • Kasa Stefczyka,
 • SKOK Śląsk.

Co się dzieje po złożeniu wniosku i ile się czeka na 300 plus?

Zobacz, jak przebiega składanie wniosku o 300 plus:

 • 1
  Wybierz metodę, z której chcesz skorzystać składając wniosek o 300 plus.
 • 2
  Przygotuj informację o Profilu Zaufanym lub zaloguj się do podpisu kwalifikującego.
 • 3
  Podczas wypełniania wniosku, sprawdzaj swoje dane na bieżąco.
 • 4
  Złóż wniosek.
 • 5
  Poczekaj na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które przyjdzie na Twój adres e-mail.
 • 6
  Poczekaj na decyzję wydaną przez ZUS. Instytucja założy Ci profil PUE.
 • 7
  Teraz wystarczy oczekiwać przelewu, który będzie wykonany na Twoje konto bankowe. Pojawi się on najpóźniej do 30 września, jeśli wniosek jest złożony od 1 lipca do 31 sierpnia lub w ciągu 2 miesięcy, kiedy dokumenty prześlesz po wakacjach.

Na co możesz wydać 300 plus na dziecko?

Zgodnie z założeniami, wyprawka 300 plus ma pomóc polskim rodzinom przygotować się do nowego roku szkolnego. Świadczenie wypłacane jest w jednej stałej kwocie każdego roku. Na co można wydać wsparcie finansowe? Przykładem są podręczniki, zeszyty, sprzęt niezbędny do nauki czy akcesoria biurowe. To jeszcze nie wszystko. 300 plus to świetne rozwiązanie, jeśli do tej pory zastanawiałeś się nad zakupem ubezpieczenia.

To ważne!

Ubezpieczenie NNW dziecka możesz kupić w placówce szkolnej, ale nie musisz. Instytucje często mają podpisane umowy wyłącznie z jednym towarzystwem. Jeśli porównasz ceny za pomocą kalkulatora online w CUK Ubezpieczenia, zobaczysz też inne możliwe opcje.

Jakie są zalety zakupu ubezpieczenia NNW dla dziecka?

 • Dostosujesz zakres ochrony do aktywności swojego dziecka (np. wybierzesz wyczynowe uprawianie sportu).
 • Będziesz mieć możliwość wybrania wariantu dopasowanego do Twojej sytuacji finansowej.
 • Ochronie będą podlegać zdarzenia, które przytrafią się zarówno w szkole, jak i poza nią (np. podczas korepetycji czy zabawy z rówieśnikami). Sprawdź zakres ochrony w OWU.
 • NNW dla dziecka można wykupić nie tylko dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, ale także dla studentów,
 • Ochrona obejmuje w czasie wakacji letnich, ferii zimowych i przerw świątecznych.

Więcej na temat samego ubezpieczenia szkolnego znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Na zdrowiu i bezpieczeństwie dziecka nie warto oszczędzać!

Dostosuj ochronę do potrzeb swojego malucha, a także zadbaj o jego bezpieczeństwo. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zawsze możesz liczyć na wsparcie naszych doradców. Zadzwoń, podejdź do placówki najbliżej Twojego miejsca zamieszkania lub skorzystaj z kalkulatora online.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku