Wykup polisy – co to jest?

Kiedy może nastąpić wykup polisy? W jakich ubezpieczeniach ma sens? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Wykup polisy - wiąże się on z sytuacją kiedy ubezpieczający rezygnuje z ubezpieczenia przed terminem jej zakończenia. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca wówczas pieniądze w ramach częściowego zwrotu składek. Termin ten jest znany głównie z polis na życie o charakterze oszczędnościowym. Pełnią one jednocześnie rolę zabezpieczenia bliskich na wypadek śmierci oraz czegoś w rodzaju konta oszczędnościowego dla ubezpieczającego. Ubezpieczenia na życie mogą mieć także charakter mieszany, czyli ochronno-inwestycyjny. Pieniądze składane są na specjalnym koncie polisowym, a w ramach wykupu polisy, zostaną one zwrócone ubezpieczającemu.

Warto tu zaznaczyć, że wykup polisy jest możliwy tak naprawdę w każdym momencie trwania ubezpieczenia. Wystarczy, że ubezpieczający zgłosi się do danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Takie przypadki zdarzają się zazwyczaj po 2 – 3 latach od momentu rozpoczęcia polisy. Wszelkie zasady dotyczące wypłat znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Należy też podkreślić, że ubezpieczający nie musi wnosić dodatkowych opłat za wykup polisy.

Czy wiesz, że...

Wykup polisy nie musi być jednoznaczny z końcem umowy. Może mieć on charakter częściowy, czyli wypłacone zostanie świadczenie w ustalonej wysokości, która stanowi tylko część zgromadzonych środków. Ubezpieczający może także wykupić polisę w charakterze całkowitym. Jest to oczywiście równoznaczne z zakończeniem polisy, dlatego też taką decyzję należy dokładnie przemyśleć.