Uprawniony – kim jest?

Kim jest uprawniony i kiedy może liczyć na wypłatę świadczenia? Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Uprawniony - osoba wskazana w ubezpieczeniu na życie, której przysługuje wypłata świadczenia. Inaczej mówiąc jest to uposażony lub beneficjent. W praktyce oznacza to, że ubezpieczony wskazuje osobę bliską, której wypłacone zostaną środki w ramach polisy, w razie śmierci. W umowie powinno znaleźć się jej imię, nazwisko oraz data urodzenia. Czasem towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają także dodatkowych informacji, np. numeru PESEL lub stopień pokrewieństwa, jeśli taki występuje.

W ubezpieczeniu na życie można uwzględnić też kilku uprawnionych. Podział świadczenia nie musi być równy. Ubezpieczony może wskazać np. wypłatę w 70% dla jednej osoby i w 30% dla drugiej. Warto wskazać również tzw. uposażonych zastępczych, czyli osoby, które w razie śmierci głównych uposażonych, będą mogli odebrać świadczenie. 

Co ważne nie można mylić świadczenia za zgon ubezpieczonego z prawem spadkowym. W przypadku, gdy w polisie zostają wskazani dokładni uprawnieni do wypłaty świadczenia – te osoby otrzymują świadczenie. Jeżeli w polisie nie zostali wskazani uposażeni, wówczas dopiero wtedy suma ubezpieczenia za śmierć trafia do masy spadkowej i jest dzielona według obowiązujących przepisów prawa. 

Przykład: Klient wykupując ubezpieczenie na życie nie wskazuje konkretnego uprawnionego do wypłaty świadczenia. W momencie jego śmierci, jest dwóch spadkobierców i to oni będą ubiegać się o pieniądze z polisy. 

Czy wiesz, że...

Uprawniony w polisie na życie nie musi płacić podatku od spadków i darowizn, powszechnie znanego jako podatek Belki. Całe wypłacone świadczenie jest do dyspozycji upoważnionego.