Ubezpieczenie mieszane – co to jest?

Czym jest ubezpieczenie mieszane? Co zawiera? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Ubezpieczenie mieszane - rodzaj polisy na życie, która łączy zapewnienie ochrony z zebraniem oszczędności na wybrany cel. Wypłata świadczenia dla ubezpieczonego jest możliwa uposażonym w momencie śmierci lub ubezpieczonemu, kiedy dożyje określonego wieku. 

Polisy mieszane mają m.in. zabezpieczyć finansowo osoby, które osiągają wiek emerytalny. Niektóre z nich zawiera też na konkretny okres, np. 25 lat. Składki opłacane są przez cały ten czas, a świadczenie wypłacane jest jednorazowo. W niektórych sytuacjach może być to także renta, czyli np. dodatkowe świadczenie do emerytury. 

Istnieje wiele wariantów, które proponują towarzystwa ubezpieczeniowe. Niektóre polisy mieszane mogą gromadzić pewną kwotę, która zostanie nie tylko wypłacona w momencie dożycia określonego wieku, ale także inwestowana dalej. W ten sposób ubezpieczenie pełni rolę zabezpieczenia finansowego, a także oszczędzania środków na przyszłość. Często ubezpieczenie mieszane jest ściśle powiązane z polisą posagową dla dziecka. Oznacza to, że zbierana jest kwota, która zostanie wypłacona w wybranym momencie. To  dobre rozwiązanie, aby zebrać oszczędności na studia czy zrobienie prawa jazdy. 

Czy wiesz, że...

Zanim wybierzesz odpowiednią polisę, weź pod uwagę zakres ubezpieczenia, łączną sumę wypłaty świadczenia oraz okres trwania umowy. Zwróć też uwagę na to, kiedy możesz zrezygnować z ubezpieczenia lub zawiesić płacenie składek. Warto dowiedzieć się także jaka jest forma wypłaty świadczenia i w którym dokładnie momencie do tego dojdzie.