Reasekuracja czynna – co to jest?

Jak działa reasekuracja czynna? Na czym polega? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Reasekuracja czynna - przyjmowanie ryzyka lub szeregu ryzyk przez towarzystwo ubezpieczeniowe od cedenta. Dochodzi do tego w sytuacji, kiedy w ramach jednej umowy, podmiot chce podzielić się zakresem ochrony z innym zakładem. Wiąże się to także z przekazaniem części odpowiedzialności i swoich obowiązków. W momencie, kiedy inny podmiot (reasekurator) przyjmuje te ryzyka, jest reasekuracja czynna. 

Reasekuracja czynna to przyjęcie przez reasekuratora sporej odpowiedzialności. Na pierwszy rzut oka może to być niezrozumiałe działanie, jednak ma ona na celu zapewnienie cedentowi płynność finansową. Jest to szczególnie ważne w przypadku rozległych szkód, które wiążą się z wypłatą dużych odszkodowań. Przykładem na to są klęski żywiołowe czy katastrofy lotnicze. Reasekurator zabezpiecza finansowo cedenta, pomagając mu w kryzysowych sytuacjach. Przejęcie tego ryzyka i odpowiedzialności musi być uwzględnione w umowie czy porozumieniu.

Czy wiesz, że...

Reasekuracja czynna jest nie tylko opłacalna dla cedentów z uwagi na przekazanie niektórych zobowiązań finansowych. Korzyści z tego czerpie także reasekurator, który zyskuje część dochodu związanego z opłacaniem składek przez klientów w ramach umów. Towarzystwo przejmuje także część ochrony, a nie całą odpowiedzialność, dlatego jest to dla niego opłacalne. Jeśli dysponuje ono odpowiednim zapleczem finansowym, może wspomóc inne firmy, samemu na tym zyskując. Na rynku pojawiają się specjalne towarzystwa reasekuracyjne, których zadaniem jest wyłącznie reasekuracja czynna.