Przejęcie wraku samochodu – na czym polega?

Czym jest przejęcie wraku samochodu? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Przejęcie wraku samochodu - sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe pomaga klientowi, kiedy doszło do szkody całkowitej i musi on pozbyć się pozostałości samochodu. Oznacza to, że koszty naprawy uszkodzonego auta po szkodzie lub wypadku przewyższają wartość pojazdu. Przejęcie wraku samochodu może wystąpić zarówno w ramach OC sprawcy, a także ubezpieczenia AC. W pierwszym przypadku szkoda całkowita jest uznawana, kiedy wartość auta zostanie przekroczona o 70%. Natomiast w przypadku autocasco, ta wartość ustalona jest w szczegółach umowy. 

Przykładowo, jeśli auto klienta zostanie na tyle uszkodzone w wypadku, że jego naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa, towarzystwo ubezpieczeniowe powiadomi go o szkodzie całkowitej. W takiej sytuacji, musi on pozbyć się wraku, więc zgłasza się do zakładu, w którym ma polisę AC. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na pomoc i przejęcie wraku samochodu. Należy jednak pamiętać, że pozostałości auta są także wycenione na pewną kwotę. Zostanie ona odjęta od wysokości odszkodowania, którą docelowo miał otrzymać klient.

Decyzja o tym, co można zrobić z wrakiem samochodu, należy do właściciela. Do najczęstszych działań należy złomowanie pojazdu, sprzedaż wraku lub zgłoszenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego o przejęcie wraku samochodu. Tego typu wsparcie nie jest obowiązkowe, jednak często firmy pomagają swoim klientom. Mogą one wystawić pozostałości samochodu np. na aukcję i w ten sposób sprzedać je lub wskazać konkretnego sprzedawcę. Wtedy za dopełnienie transakcji zobowiązany jest klient.