Powódź – co to jest?

O powodziach słyszy się głównie wiosną i latem. Co oznacza to pojęcie dla towarzystw ubezpieczeniowych? Sprawdź, czym jest powódź w słowniku CUK.

Powódź - bezpośrednie zalanie terenu z powodu podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących w zbiornikach naturalnych bądź sztucznych. Przyczyną podwyższonego stanu wody są nadmierne opady atmosferyczne, spływ wód po stokach i zboczach, topnienie kry lodowej, tworzenie się zatorów lodowych, sztorm i podniesienie się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Wystąpienie powodzi stwierdzamy na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Jeśli nie możemy uzyskać odpowiednich informacji z IMiGW, bierzemy pod uwagę stan faktyczny oraz rozmiar szkód, które świadczą o przebytej powodzi.

Powódź może być tragiczna w skutkach, dlatego warto mieć wykupione dobrowolne ubezpieczenie nieruchomości. W momencie zdarzenia, zostanie wypłacone odszkodowanie, które będzie wsparciem finansowym w razie uszkodzeń murów, elementów stałych czy wyposażenia domu. To ryzyko jest traktowane różnorodnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Oznacza to, że w OWU mogą być inne zapisy dotyczące ryzyka powodzi i to od tego zależy wypłata odszkodowania. W niektórych polisach, znajduje się ono w podstawowej umowie, a u innych ubezpieczycieli konieczne będzie wykupienie rozszerzenia. Składkę można wyliczyć nawet korzystając z kalkulatora online, bez wychodzenia z domu, a następnie porównać zakres ochrony w wielu towarzystwach.

Czy wiesz, że...

Kwota za polisę mieszkaniową może być wyższa właśnie z powodu lokalizacji nieruchomości na terenie, gdzie jest większe prawdopodobieństwo powodzi. Różnice w cenie zależą także od tego, jaki jest to rodzaj nieruchomości (mieszkanie czy dom), a także jaka jest suma ubezpieczenia.