Porozumienie wielostronne – co to jest?

Czym jest porozumienie wielostronne i jak wpływa na ubezpieczenie komunikacyjne? Dowiedz się z naszego Słownika Ubezpieczeniowego CUK.

Porozumienie wielostronne - umowa podpisana przez Biura Narodowe państw należących do Systemu Zielonej Karty. Na mocy porozumienia wielostronnego, kierowcy poruszający się po krajach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami tej umowy, nie muszą posiadać Zielonej Karty. Państwa respektujące porozumienie wielostronne honorują ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych, zawarte w kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. W imieniu Polski porozumienie wielostronne jest sygnowane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które pełni funkcję Biura Narodowego w Systemie Zielonej Karty.

Kraje, które obejmuje porozumienie wielostronne to członkowie Unii Europejskiej oraz Andora, Czarnogóra, Islandia, Norwegia, Serbia i Szwajcaria. Porozumienie wielostronne znacznie usprawniło poruszanie się po tych państwach. Ubezpieczony nie musi zgłaszać się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych po wydanie Zielonej Karty, co znacznie usprawnia przygotowania do podróży. Dzięki porozumieniu wystarczy posiadanie polisy OC, aby chronić interesy ubezpieczonego na wypadek zdarzenia drogowego za granicą. 

Czy wiesz, że…

Państwa, w których obowiązuje Zielona Karta, ale których Biura Narodowe nie są sygnatariuszami porozumienia wielostronnego to Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja oraz Ukraina. Wybierając się do tych krajów trzeba zaopatrzyć się w Zieloną Kartę. Poruszanie się po krajach nienależących do Systemu Zielonej Karty wymaga wykupienia tzw. ubezpieczenia granicznego. Jest ono także konieczne, kiedy przyjeżdżają kierowcy bez Zielonej Karty lub jej ważność się kończy.