Ochrona zniżek – jak działa?

Ochrona zniżek - co to znaczy? Jak działa? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Ochrona zniżek, inaczej mówiąc gwarancja zachowania zniżek - ubezpieczenie od utraty zniżek OC lub AC. To specjalny dodatek do polisy komunikacyjnej, dzięki któremu ubezpieczony nie traci zniżek nawet, gdy dojdzie do szkody z jego winy. Ochrona zniżek działa wyłącznie w towarzystwie, w którym została wykupiona polisa OC. Oznacza to, że gdy ubezpieczony będzie sprawcą kolizji lub wypadku, każdy ubezpieczyciel, poza tym, u którego kierowca opłacił ochronę zniżek, uwzględni ją przy obliczaniu składki. 

Zazwyczaj ubezpieczenie to dotyczy tylko pierwszej szkody. Jeśli w danym roku dojdzie do kolejnych kolizji czy wypadków, zwyżki naliczają się bez uwzględnienia tej pierwszej sytuacji.  

Jeśli kierowca miał przed kolizją lub wypadkiem maksymalną zniżkę, składka polisy wznowieniowej będzie obliczana na jej podstawie. Gdy kierowca dopiero gromadzi zniżki i dojdzie do spowodowanej przez niego szkody, ochrona zniżek sprawi, że nie zostanie naliczana zwyżka, a rabat zamiast zmniejszyć się, wzrośnie zgodnie z obowiązującymi w towarzystwie zasadami. 

Czy wiesz, że...

Niektóre towarzystwa oferują również podobne produkty ubezpieczeniowe o nazwie Ochrona pierwszej szkody lub Wykluczenie szkody.

Przykładowo, Karol jest doświadczonym kierowcą. Przez wiele lat jeździł bezpiecznie, co skutkowało przyznaniem mu maksymalnej zniżki. Aby nie stracić rabatu na kolejną polisę OC, wykupił ochronęzniżek. Kiedy doszło do kolizji, którą spowodował, nie utracił więc zniżek w towarzystwie, w którym do tej pory kupował ubezpieczenie, a kolejna polisa była wyliczana w oparciu o maksymalny rabat, jaki mógł otrzymać w tym zakładzie - 60%.