Szkoda częściowa – co to jest?

Czym jest szkoda częściowa? Zajrzyj do słownika ubezpieczeniowego CUK i poznaj jasną definicję szkody częściowej.

Szkoda częściowa - częściowe zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia. W ubezpieczeniach komunikacyjnych wielkość szkody częściowej ocenia się jako koszty naprawy pojazdu przy uwzględnieniu cen rynkowych części, a wypłacane odszkodowanie ma umożliwić przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu poprzedniego (przed szkodą). Ze szkodą częściową wiąże się pojęcie ekonomicznego uzasadnienianaprawy pojazdu. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń analizuje sytuację i decyduje, czy opłaca się mu ponosić koszty przywrócenia auta do stanu sprzed wypadku.

Czy wiesz, że...

Szkoda częściowa to każda, która nie jest określona przez towarzystwo jako całkowita. To, czy szkoda uznawana jest za częściową, czy całkowitą zależy od rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego. W przypadku polisy OC szkoda częściowa jest orzekana zawsze, gdy koszt naprawy auta nie przekracza 100% jego wartości sprzed momentu wypadku. W przypadku polisy AC szkoda częściowa występuje do momentu, gdy wartość naprawy nie przekroczy 70% wartości pojazdu przed wystąpieniem zdarzenia. Niektóre towarzystwa ustalają poziom opłacalności naprawy nawet do 60% wartości auta, inne operują poziomem 80%. Dlatego zawsze należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) przed podpisaniem umowy autocasco.

Przykładowo, Karol uderzył w słup, wycofując auto z miejsca parkingowego. Zgłosił szkodę do towarzystwa. Została ona wyceniona na 10% wartości auta. Ponieważ ta wartość zawierała się w przedziale opłacalności naprawy tej szkody z polisy AC, Karol otrzymał odszkodowanie na naprawę swojego samochodu.