Pomieszczenie przynależne – co to jest?

Czym jest pomieszczenie przynależne? Czy można je ubezpieczyć razem z domem? Zobacz definicję w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Pomieszczenie przynależne - pojęcie funkcjonujące w ubezpieczeniach nieruchomości. Jeśli chodzi o polisy mieszkaniowe, pomieszczeniem przynależnym jest komórka lokatorska, garaż, piwnica, strych lub inne pomieszczenie w budynku wielorodzinnym użytkowane wyłącznie przez ubezpieczonego. W ubezpieczeniu domu jest to przestrzeń zamknięta, która nie jest połączona z budynkiem, ale leży w granicach nieruchomości gruntowej ubezpieczonego np. garaż w ogrodzie. Pomieszczenie przynależne nie pełni funkcji mieszkaniowej i jest przypisane do mieszkania lub domu. 

Ubezpieczenie nieruchomości automatycznie obejmuje ochroną pomieszczenia przynależne, co oznacza, że nie ma konieczności wykupowania dodatkowych polis czy rozszerzeń. Jednak niektóre towarzystwa mogą wymagać osobnego ubezpieczenia. Limity odpowiedzialności umowy ubezpieczenia nieruchomości wraz z pomieszczeniami przynależnymi mogą być inne w zależności od towarzystwa. Zakres ochrony będzie jednak taki sam. Po opłaceniu dodatkowej składki polisę można rozszerzyć o inne ryzyka np. kradzież z włamaniem, co oznacza, że gdy z garażu zginą rowery czy inne drogie sprzęty, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli garaż traktowany jest jako pomieszczenie przynależne. 

Czy wiesz, że…

Ubezpieczając nieruchomość warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia szkód w nieruchomościach przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają tzw. podlimity w ramach sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia nieruchomości domowych może wynosić np. 30 000 zł, ale podlimit dla pomieszczeń przynależnych np. 10% tej kwoty, co oznacza, że w razie szkody zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 3 000 zł.