Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) – co to jest?

Jak działa i za co jest odpowiedzialne Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) - organizacja zrzeszająca ubezpieczycieli, którzy wykonują działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. PBUK działa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które otrzyma zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej musi obowiązkowo należeć do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Główne zadanie PBUK to reprezentacja Polski w Systemie Zielonej Karty i pełnienie funkcji Biura Narodowego w tej strukturze. Biuro współpracuje również z innymi Biurami Systemu, podejmując z nimi umowy o wzajemnym uznawaniu ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych. Zadaniem PBUK jest również pomoc cudzoziemcom, prowadzącym pojazdy zarejestrowane poza granicami kraju, którzy doznali szkody na terytorium Polski i mają ważną Zieloną Kartę lub ich samochód zarejestrowany jest w kraju, należącym do Porozumienia Wielostronnego. Pomoc ta obejmuje organizację likwidacji szkody. PBUK jest również ośrodkiem informacyjnym - gromadzi dane o zagranicznych zakładach ubezpieczeń, w których polisę wykupioną mieli sprawcy wypadków, a także o reprezentantach ds. roszczeń ustanowionych w Polsce.

Przykładowo, Karol będąc na wakacjach w Niemczech został poszkodowany przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego w tym kraju. Aby uzyskać informacje potrzebne do uzyskania odszkodowania, Karol zwrócił się do Polskiego Ubezpieczyciela Komunikacyjnego. Ponieważ ubezpieczyciel, u którego sprawca miał wykupioną polisę OC nie ustanowił na terytorium Polski reprezentanta ds. roszczeń, funkcję organu odszkodowawczego przejęło Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.