Polisa posagowa – co to jest?

Czym jest polisa posagowa? Czy warto ją wykupić? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Polisa posagowa, polisa edukacyjna - forma ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego. To specjalny rodzaj ubezpieczenia na życie z funkcją gromadzenia kapitału. W tego typu ubezpieczeniach osobą uposażoną jest dziecko, a ubezpieczającą rodzic lub inna osoba bliska. Świadczenie można np. przeznaczyć na edukację, środki potrzebne do nauki, ale też studia czy zakup mieszkania. W przypadku śmierci ubezpieczonego dziecko otrzyma świadczenie w formie tzw. renty. Część oszczędnościową otrzymuje natomiast w określonym w umowie terminie - najwcześniej w dniu 18. urodzin, najpóźniej przed ukończeniem 26. roku życia. Kwota, którą otrzyma uposażony jest zależna m.in. od długości umowy, a co za tym idzie ilości składek, a także ich wysokości. Można już w momencie podpisania umowy tak obliczyć składkę, aby dziecko otrzymało określoną sumę lub zlecić ubezpieczycielowi inwestowanie części pieniędzy np. na giełdzie. Druga opcja, choć bardziej ryzykowna, może wiązać się z dużo większym zyskiem niż w przypadku “zwykłego” oszczędzania. Co ważne, zgromadzone na polisie posagowej środki są zwolnione z podatku Belki. 
 
Czy wiesz, że...

Na rynku ubezpieczeniowym dostępne są różne polisy posagowe. Niektóre można zawrzeć na krótki okres, np. na 5 lat, inne przewidują dłuższy okres trwania - np. 25 lat. Ciekawym produktem typu polisa posagowa jest ubezpieczenie Warta Posag. Towarzystwo przejmuje na siebie obowiązek opłacania składki i przekazanie uposażonemu środków w przypadku śmierci rodzica. Dzięki temu rodzic ma pewność, że przyszłość dziecka zostanie zabezpieczona finansowo