Odpowiedzialność cywilna (w podróży) – co to jest?

Jak działa odpowiedzialność cywilna w podróży? Zajrzyj do słownika ubezpieczeń CUK i sprawdź, co znaczy odpowiedzialność cywilna w kontekście podróży.

Odpowiedzialność cywilna (w podróży) - odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone w życiu prywatnym osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej. Ochrona obejmuje szkody osobowe (trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć) i szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia innych osób).

Odpowiedzialność cywilna w podróży jako ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w momencie wyrządzenia szkody osobie trzeciej, do której może dojść w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności czy nieuwagi. 

Przykładowo, Anna i Tomek wyjechali w pierwszą podróż za granicę do Włoch. Ich urlop miał miejsce zimą, ponieważ chcieli nauczyć się jeździć na nartach. Na stoku narciarskim doszło do nieszczęśliwego wypadku, ponieważ Tomek nieumyślnie popchnął drugą osobę, która upadła. Okazało się, że sprzęt narciarski został uszkodzony, a kobieta trafiła do szpitala, ponieważ złamała nogę. Łączne koszty za sprzęt oraz hospitalizację wyniosły kilka tysięcy euro. Na szczęście, Tomek i Anna mieli wykupione OC w podróży, które zapewniło zwrot tych kosztów.

Odpowiedzialność cywilna w podróży musi obejmować pewną sumę ubezpieczenia, która wskazuje maksymalną kwotę możliwą do wypłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto zatem wziąć pod uwagę kraj oraz cel podróży.

Czy wiesz, że...

OC w podróży może mieć pewne wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, za które towarzystwo nie będzie odpowiadać. Może to dotyczyć np. wyrządzenia szkód pod wpływem alkoholu czy podczas uprawiania sportów ekstremalnych. Wszystko jednak zależy od ubezpieczyciela, dlatego warto zapoznać się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia).