Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych – co to jest?

Czy Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowa? Co oznacza? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Odpowiedzialność cywilna (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych - ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w wyniku działania kierowcy tego pojazdu. W Polsce istnieje prawny obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Reguluje to ustawa z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z tym ubezpieczenie OC ma charakter ciągły - raz wykupiona w danym towarzystwie polisa wznawia się samoczynnie, chyba że ubezpieczony wypowie ją przed zakończeniem umowy. Za brak polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych grozi opłata karna nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Czy wiesz, że... 

W krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Islandii respektowane jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wydawane przez polskiego ubezpieczyciela. W pozostałych krajach międzynarodowym certyfikatem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów jest Zielona Karta. 

Przykładowo, Karol jest właścicielem samochodu, w związku z czym miał obowiązek wykupienia polisy OC pojazdów mechanicznych. Autem jeździ cała jego rodzina - żona oraz syn. Niestety syn Karola, wyjeżdżając z miejsca parkingowego zniszczył auto stojące obok. Poszkodowanemu zostało wypłacone odszkodowanie, mimo że szkodę spowodował syn Karola, ponieważ polisa OC przypisana jest do danego pojazdu, a nie kierowcy.