Metoda kosztorysowa – co to jest?

Czym wyróżnia się metoda kosztorysowa? Czy warto z niej skorzystać? Zobacz informacje w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Metoda kosztorysowa - inaczej wariant gotówkowy, w ubezpieczeniu komunikacyjnym oznacza sposób rozliczania szkody na podstawie kosztorysu przygotowywanego przez rzeczoznawcę. To on wycenia wartość szkód i przygotowuje dokumenty, na podstawie których ubezpieczonemu wypłacane jest odszkodowanie. Ubezpieczony może sam zdecydować, w jaki sposób naprawi auto. Metoda kosztorysowa opiera się m.in. o zdjęcia i opis zdarzeń na podstawie oględzin. Kosztorys sporządzany jest w oparciu o profesjonalny program (np. audatex). Obejmuje cenę zarówno części samochodowych, jak i robocizny, której cenę ustala się na podstawie średniej z danego regionu. Przeciwieństwem metody kosztorysowej jest metoda serwisowa - towarzystwo rozlicza się z warsztatem, w którym ubezpieczony naprawił auto.

Czy wiesz, że...

W przypadku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy uwzględniany jest podatek VAT. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy poszkodowany jest “vatowcem”. Jeśli chodzi o świadczenie w ramach polisy autocasco, świadczenie wypłaca się bez VATu.

Przykładowo, Krzysztof zniszczył auto, wjeżdżając na parkingu w słupek. Ponieważ miał wykupione autocasco, zgłosił szkodę do swojego ubezpieczyciela. Likwidacja szkody odbyła się w ramach metody kosztorysowej. Oznacza, że do Krzysztofa przyjechał rzeczoznawca, który dokonał oględzin i ocenił wartość szkody. Na podstawie jego raportu ubezpieczyciel wypłacił Krzysztofowi świadczenie, obejmujące cenę naprawy auta wraz z robocizną.