Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (w podróży) – co to jest?

Jak działa ubezpieczenie NNW w podróży? Sprawdź definicję w słowniku ubezpieczeniowy i dowiedz się, czym jest ubezpieczenie NNW w podróży.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (w podróży) – wypłata świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku, związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie jest formą ochrony podczas podróży. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie, jeśli ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu podczas podróży. Wysokość odszkodowania zazwyczaj ustalana jest po zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu (co za tym idzie wysokość odszkodowania) określany jest przez lekarza. W przypadku śmierci czy trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacane jest 100% wartości sumy ubezpieczenia. Jeśli dojdzie do częściowego uszczerbku, wypłaca się ustalony przez komisję procent sumy ubezpieczenia.

Czy wiesz, że…

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, niezależną od ubezpieczonego, a jego efektem jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć.

Podstawowym wariantem w polisach podróżnych jest ubezpieczenie kosztów leczenia i rehabilitacji. Pomocnym rozwiązaniem okazuje się być pakiet assistance, dzięki któremu w razie jakichkolwiek problemów w podróży dostępna jest całodobowa pomoc centrum alarmowego danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zaproponować rozszerzenie pakietu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli ubezpieczający wyjeżdża uprawiać sporty ekstremalne, wyczynowe lub wysokiego ryzyka powinien rozszerzyć pakiet ubezpieczeniowy.