Dewastacja – czym jest?

Czym jest dewastacja w ujęciu ubezpieczeniowym? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Dewastacja - w kontekście ubezpieczeń nieruchomości oznacza umyślne i bezprawne działanie osób trzecich, powodujące powstanie szkody na mieniu (okien, drzwi, ścian, dachu itd.). Dewastacja jest ryzykiem, które można włączyć do polisy mieszkaniowej. Towarzystwa różnie definiują dewastację. Jedni określają nim każde umyślne spowodowanie uszkodzenia ubezpieczonej nieruchomości przez osoby trzecie, inni zastrzegają, że taka szkoda towarzyszyć musi kradzieży z włamaniem. Niektórzy ubezpieczyciele do dewastacji murów zaliczają np. stworzenie grafitti, inni wyłączają to ryzyko z ochrony. Jak określana jest w danym przypadku dewastacja dowiemy się z lektury OWU polisy mieszkaniowej.

W ramach ubezpieczenia mieszkania od dewastacji wypłacane jest w razie powstania szkody odszkodowanie pokrywające wartość zniszczeń. Wliczone są w to koszty demontażu, transportu do serwisu uszkodzonych elementów oraz montażu naprawionych. W sytuacji, kiedy element będący w naprawie wpływa bezpośrednio na ochronę domu lub mieszkania, towarzystwo zobowiązuje się do tymczasowego zabezpieczenia mienia.

Przykładowo, Sławek zdecydował się na wybór rozszerzenia ubezpieczenia mieszkania o ryzyko dewastacji. Podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej jego dom został okradziony. Włamywacze zniszczyli komodę, w której trzymał w szafce zamkniętej na klucz kosztowności. Ubezpieczyciel wypłacił mu odszkodowanie, które pokrywało wartość zniszczeń, w tym transport uszkodzonej komody do warsztatu stolarskiego.