2019-12-12

Cesjonariusz – kim jest?

Czy wiesz, kim jest cesjonariusz? W słowniku ubezpieczeń CUK wyjaśniamy pojęcie cesjonariusza.

Cesjonariusz - podmiot nabywający prawa związane z wierzytelnością np. bank udzielający kredytu. Według prawa, może być to osoba fizyczna lub prawna, która przyjmuje prawa do otrzymania świadczenia od innego podmiotu. 

W momencie, kiedy przyszli właściciele nieruchomości decydują się na jej zakup zaciągając kredyt hipoteczny, muszą liczyć się z podpisaniem cesji ubezpieczenia. Bank często wymaga zakupu odpowiedniej polisy, aby zabezpieczyć się finansowo w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uszkodzeń czy poważnych zniszczeń w domu czy mieszkaniu. Kredytobiorcy najczęściej kupują podstawowe ubezpieczenie, które w zakresie ochrony ma zdarzenia losowe. Następnie spisywana jest cesja ubezpieczenia. Cedentem staje się wtedy podmiot, który przenosi swoje prawa na rzecz innego podmiotu, czyli cesjonariusza. Jeśli dojdzie do zdarzenia, które przewidziane jest w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy), bank może otrzymać odszkodowanie. W praktyce jednak, często przekazuje wypłatę świadczenia właścicielom mieszkania, aby mogli przeprowadzić remont. Wszystko jednak zależy od podpisanej umowy oraz rozmiaru szkód.

Cesjonariuszem staje się także bank, który przyjmuje prawa do otrzymania odszkodowania w ramach ubezpieczenia samochodu. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy osoba kupuje auto na kredyt. Wtedy teoretycznie bank staje się także współwłaścicielem pojazdu do czasu spłaty zadłużenia.