Casco – co to jest?

Znasz ubezpieczenie casco? Zobacz czym jest w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Casco - ubezpieczenie zaliczane do działu ubezpieczeń majątkowych, obejmujące ochroną środki transportu wraz z ich wyposażeniem. Polisę casco może wykupić każdy przedsiębiorca niezależnie od branży i objąć ochroną wszystkie środki transportu, których jest właścicielem lub które tylko czasowo użytkuje. Ochroną polisy casco można objąć każdy pojazd - zarówno ten poruszający się w ruchu lądowym (np. samochód ciężarowy, lokomotywę kolejową) morskim (np. statek) czy powietrznym (np. samolot, helikopter). Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe na terenie kraju oraz Europy, chyba że ubezpieczający zdecyduje się na rozszerzenie o inne kraje. 

Polisa casco chroni przed stratami materialnymi takimi jak utrata pojazdu, jego kradzież, spalenie czy uszkodzenie w wyniku aktu wandalizmu. Można więc ubezpieczyć pojazd od zdarzeń losowych oraz działań osób trzecich. 

Najbardziej znanym wariantem ubezpieczenia casco jest autocasco. Jednym z nowszych produktów ubezpieczeniowych jest natomiast ubezpieczenie casco roweru. 

Przykładowo, autocasco nie należy do obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, jednak Katarzyna zdecydowała się na jego wykupienie. Dzięki temu, gdy jej samochód został skradziony, otrzymała odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego.