Cargo – co to jest?

Czym jest ubezpieczenie cargo? Na co zwrócić uwagę? Wyjaśniamy w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Cargo ubezpieczenie mienia w transporcie i w komunikacji. W ramach polisy ochroną obejmuje się towar przewożony samodzielnie lub przez wynajętego przewoźnika każdą drogą (lądową, powietrzną, morską, kolejową). Polisa działa podczas transportu zarówno w kraju, jak i za granicą. Ubezpieczenie cargo obejmuje towary gotowe, półprodukty i surowce. Wyjątkiem są dzieła sztuki, dokumenty i żywe zwierzęta.

Towar ubezpieczony jest w ramach różnych ryzyk. Zakres podstawowy polisy obejmuje zdarzenia losowe m.in. pożar, huragan, wypadek środka transportu itd. Zakres rozszerzony uwzględnia wszystkie zdarzenia z podstawowej polisy, włączając w to m.in. kradzież ładunku. Ostatni rodzaj polisy to tzw. polisa all risks. 

W ramach polisy cargo towar chroniony jest podczas całego łańcucha dostawy, czyli m.in.  przeładunku czy chwilowego składowania. Zabezpieczenie zaczyna obowiązywać - w przypadku wynajętej firmy transportowej - od chwili przyjęcia towaru do wydania go odbiorcy. Jeśli ubezpieczający przewozi ładunek własnym lub wypożyczonym transportem, cargo uwzględnia ochronę towaru od momentu zakończenia ładunku do rozpoczęcia wyładunku u odbiorcy. 

Przykładowo, Firma X prowadzi salony odzieżowe zlokalizowane w różnych miejscach kraju. Swoje kolekcje wysyła do sklepów z jednej szwalni, korzystając z usług firmy transportowej. Aby zabezpieczyć przewożony towar, wykupiła ubezpieczenie cargo. Podczas jednego z transportów doszło do wypadku, w którym nikt nie ucierpiał, jednak uszkodzona została część ładunku. Firma X otrzymała od towarzystwa odszkodowanie, ponieważ wybrane ubezpieczenie uwzględniało uszkodzenie towaru podczas wypadku środka transportu.