Budynek – co to jest?

Jak brzmi tłumaczenie wyrażenia budynek? Zobacz definicję w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Budynek - w kontekście ubezpieczeń jest to obiekt trwale związany z gruntem, mający m.in. fundamenty, przegrody budowlane, stolarkę okienną, drzwiową, podłogi, sufit, dach, a także instalacje. Ubezpieczenie budynków jest zaraz po ubezpieczeniach komunikacyjnych najczęstszym produktem ubezpieczeniowym w Polsce.

Kupując polisę ubezpieczeniową, możesz objąć ochroną budynek od różnych grup ryzyk. Dom może być ubezpieczony, jeśli chodzi o negatywne skutki zdarzeń losowych, czyli np. od pożaru, zalania, silnego wiatru, uderzenia piorunem, przepięć czy pękania rur itd. Druga grupa to ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, czyli działań osób trzecich. Ostatnim typem jest ubezpieczenie assistance dla domu, które obejmuje pomoc specjalistów (ślusarza, elektryka, hydraulika) w razie awarii. Na rynku ubezpieczeniowym istnieje również ubezpieczenie budynku w formule all risks, czyli obejmujące większość ryzyk za wyjątkiem tych, które określone są w OWU.

Czy wiesz, że…

Możliwe jest ubezpieczenie dopiero co powstającego budynku np. domu w budowie. Jakie korzyści płyną z takiej polisy? Dzięki niej ochroną ubezpieczeniową obejmuje się budynek dopiero wznoszony od ryzyk takich jak zdarzenia losowe czy działania osób trzecich. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nie tylko mury budynku, ale i materiały budowlane zgromadzone na terenie budowy oraz budynki gospodarcze. Ważne, aby były zamknięte na noc w budynku, który ma okna, drzwi i odpowiednie zabezpieczenia. Budynek spełnia kryteria domu w budowie od momentu pierwszych prac udokumentowanych w dzienniku budowy aż do chwili otrzymania pozwolenia na użytkowanie.