2021-10-20

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Sprawdzamy, jak wyglądają wypowiedzenia ubezpieczenia na życie w różnych towarzystwach! 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Rezygnacja z ubezpieczenia w sytuacji nieprzewidzianych problemów finansowych pozwala na szybkie zmniejszenie comiesięcznych wydatków. Może zdarzyć się sytuacja, że decyzję o rezygnacji z polisy trzeba będzie podjąć z dnia na dzień z powodu wydarzeń losowych.

W takiej sytuacji jednym z wyjść jest czasowo zawiesić składki, jeżeli problemy finansowe są krótkotrwałe lub złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie. Podpowiadamy, gdzie znaleźć wypowiedzenie ubezpieczenia na życie – druk oraz wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie – wzór online do poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.  

Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia, czy zawieszenie składek?

Zanim złożymy wniosek o rezygnację z ubezpieczenia sprawdzamy, co będzie najlepszym rozwiązaniem. W takiej sytuacji należy zastanowić się, co będzie lepszym wyborem - wypowiedzenie umowy, czy nierezygnowanie z ochrony ubezpieczeniowej i zawieszenie składek na pewien czas. Każda z tych dwóch możliwości ma pewne plusy i pewne minusy, z których trzeba sobie zdawać sprawę.

Dlatego, że zawarcie umowy ubezpieczeniowej na życie to najczęściej inwestycja długoterminowa, a  koleje losu mogą potoczyć się różnie. Umowę z ubezpieczycielem podpisujemy na 5-10 lat lub dłużej. W tak długim czasie w naszym życiu może wydarzyć się wiele sytuacji, które sprawią, że będziemy rozważać rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Składka może być dużym obciążeniem dla domowego budżetu w sytuacji utraty pracy przez jednego z małżonków lub znacznego obniżenia dotychczasowych dochodów. 

Na rozwiązanie umowy ubezpieczenia najczęściej ubezpieczony decyduje się w sytuacji nieprzewidzianych problemów finansowych, gdzie składka polisowa staje się zbyt dużym obciążeniem, ale nie tylko. Innymi okolicznościami, które mogą wymusić rozwiązanie polisy, są: 

 • 1
  Posiadamy polisę w Nationale Nederlanden, ale znaleźliśmy atrakcyjniejszą ofertę i inny ubezpieczyciel zaproponował nam lepsze warunki na start. Znajdujemy na stronach firmy ubezpieczeniowej wypowiedzenie polisy na życie wzór Nationale Nederlanden i rozwiązujemy umowę.  
 • 2
  W naszej polisie na życie z PZU dostępny zakres ubezpieczenia okazał się niewystarczający i znaleźliśmy szerszy zakres ochrony w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Rezygnacja z ubezpieczenia PZU następuje po złożeniu odpowiedniego wzoru. Najlepiej poszukać na stronie PZU zakładki: wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie i informacji, jak zrezygnować z umowy.
 • 3
  Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta wypłaciło nam zbyt niskie odszkodowanie lub nie wypłaciło go wcale. Takie sytuacje też się zdarzają, nie chcemy więc kontynuować umowy i narażać się na dalsze straty. Sporządzamy wypowiedzenie polisy na życie - wzór jest dostępny online.
 • 4
  Zamiast ubezpieczenia indywidualnego w PZU mamy możliwość skorzystania z tańszego ubezpieczenia grupowego, np. w miejscu pracy. Szukamy na stronie PZU zakładki rezygnacja z ubezpieczenia indywidualnego – druk, wypełniamy i wysyłamy do towarzystwa ubezpieczeniowego zgodnie z procedurą ubezpieczającego.

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie - wzór online

Praktycznie każda agencja ubezpieczeniowa publikuje wzór wypowiedzenia ubezpieczenia na życie na swojej stronie www. To, że towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej na swoich stronach internetowych zamieszczają wzory formularzy rezygnacji z polisy, bardzo ułatwia nam sprawę. Jeden ze wzorów znajdziemy np. na stronie Compensa wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie, a na stronie Allianz wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życiewzór formularza. 

Takie wzory można również znaleźć w internecie poza stronami ubezpieczycieli. Powinniśmy jednak pamiętać, że formularz powinien zawierać kilka kluczowych informacji, bez których może zostać uznany za nieważny. Kluczowe informacje do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, które powinny znaleźć się w formularzu to:

 • numer polisy;
 • dane osoby ubezpieczonej (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, aktualny adres, seria i numer dokumentu tożsamości);
 • oświadczenie uprawnionego (np. o odstąpieniu od umowy, rezygnacji z wniosku o zawarcie umowy);
 • w przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek lub wykupu ubezpieczenia - prośbę o wypłatę, wskazanie sposobu przekazania pieniędzy (np. przelew, przekaz) i numeru konta bankowego;
 • aktualną datę i czytelny podpis, zgodny ze wzorem podpisu, jaki został złożony na umowie ubezpieczeniowej.

Umieszczenie tych informacji we wniosku przyspieszy sprawę. W innej sytuacji, gdy np. nie podamy numeru polisy, formalności mogą nieco się przeciągnąć, ponieważ wszystkie dane muszą zostać dokładnie sprawdzone, by wyeliminować ewentualne błędy w formularzu.

Kiedy możemy zrezygnować z polisy na życie?

To kiedy i jak następuje rozwiązanie umowy ubezpieczenia i rezygnacja z polisy, wiąże się przede wszystkim z konkretnymi zapisami w umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Warto znać wcześniej możliwości, jakie mamy, gdy umowa przestała nam odpowiadać. Zasady rezygnacji z ubezpieczenia i zwrotu składki zostały także określone przez przepisy prawa cywilnego, a dokładniej przez Kodeks cywilny. O możliwościach wypowiedzenia umowy, rezygnacji z ubezpieczenia na życie i rezygnacji z ubezpieczenia grupowego mówią regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Znajdują się one w Kodeksie cywilnym w art. 812 § 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Zgodnie z przepisami, jeżeli zawarliśmy umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ustawodawca daje nam prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. Dla przedsiębiorców termin ten wynosi 7 dni. Umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z dniem wpłynięcia do siedziby towarzystwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej, a umowa już wygasała.

Ogólne warunki ubezpieczenia - OWU a rezygnacja z umowy

Z ubezpieczenia na życie możemy zrezygnować także później (po upływie 30 dni). Wtedy będzie nas obowiązywał termin określony w umowie lub w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Zazwyczaj okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku właściwego zapisu wypowiedzenie umowy działa ze skutkiem natychmiastowym.

Brak zapisu w umowie ubezpieczeniowej o terminie wypowiedzenia oznacza, że rozwiązać umowę możemy w dowolnie wybranym momencie, zarówno na początku jej trwania, jak i w trakcie jej obowiązywania. Jednak każdy z tych terminów pociąga inne konsekwencje, czyli np. formalności oraz potrącenie części zgromadzonych środków. Wpisując w wyszukiwarce poniższe frazy na stronach towarzystw ubezpieczeniowych znajdziemy informację, jak napisać rezygnację z ubezpieczenia (najczęściej gotowy wzór):

Brak zapisu w umowie ubezpieczeniowej o terminie wypowiedzenia oznacza, że rozwiązać umowę możemy w dowolnie wybranym momencie, zarówno na początku jej trwania, jak i w trakcie jej obowiązywania. Jednak każdy z tych terminów pociąga inne konsekwencje, czyli np. formalności oraz potrącenie części zgromadzonych środków. Wpisując w wyszukiwarce poniższe frazy na stronach towarzystw ubezpieczeniowych znajdziemy informację, jak napisać rezygnację z ubezpieczenia (najczęściej gotowy wzór):

 • wypowiedzenie ubezpieczenia na życie wzór;
 • rezygnacja z ubezpieczenia na życie wzór;
 • wypowiedzenie polisy na życie wzór;
 • rezygnacja z ubezpieczenia wzór;
 • odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie wzór;
 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie wzór PDF;
 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie wzór doc.

Wzory wypowiedzeń PZU, Aviva i innych firm

Odpowiedni wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie najlepiej znaleźć na stronie agencji ubezpieczeniowej, z której mamy podpisaną umowę. 

Czy warto założyć firmę, by mieć ubezpieczenie w NFZ?

 • Warta - rezygnacja z ubezpieczenia na życie - druk oraz wzór wniosku znajduje się tutaj. wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania: Jak uzyskać zwrot składki z umów ubezpieczenia zawartych w Warcie? Jak zrealizować przeksięgowanie pomiędzy polisami na życie w Warcie? Jak zrezygnować z wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i uzyskać zwrot wpłaconej składki?;
 • Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia: Aviva? Zaloguj się do panelu klienta na stronie Avivy i wejdź w szczegóły polisy. W zakładce „Zlecenia” wybierz „Zgłoszenie: rezygnacja z polisy na życie Aviva” i podaj przyczynę wypowiedzenia. Otrzymasz od ubezpieczającego potwierdzenie rozwiązania umowy. Na stronie znajduje się także wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie (wzór Aviva), polisy OC oraz wypowiedzenie umowy Aviva Nowa Perspektywa (wzór);
 • PZU - rezygnacja z ubezpieczenia, rezygnacja z polisy PZU i oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia PZU znajdziemy na stronie PZU w zakładce: Jak zrezygnować z umowy?;
 • Jak zlikwidować polisę w Uniqa? Formularz wypowiedzenia umowy i wzór pisma znajduje się na stronie www. Posiadacz UNIKOD-u może zrezygnować, logując się do panelu klienta w serwisie Twoje Konto. Potwierdzenie rozwiązania umowy otrzymujemy e-mailem w ciągu 10 dni od przesłania zgłoszenia.
 • Jak zrezygnować z ubezpieczenia MetLife? Umowę można rozwiązać, przesyłając pocztą pisemny wniosek wraz z kopią dokumentu tożsamości. Wniosek musi być podpisany przez ubezpieczającego. UWAGA: przesłanie kopii dokumentu tożsamości jest konieczne, jeśli wniosek wypełnia się bez agenta lub pracownika MetLife. Bez tej kopii nie można rozwiązać umowy. Na stronie Metlife.pl znajdziemy formularze interaktywne;
 • W Towarzystwie Ubezpieczeń Generali rezygnację z polisy można przesłać jako skan lub zdjęcie dokumentu e-mailem lub tradycyjną pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676, lub złożyć wypowiedzenie bezpośrednio u agenta Generali. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie, polisy i inne wzory są dostępne na stronie generali.pl.

Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

Zgodnie z przepisami na wypłatę pieniędzy np. z tytułu śmierci, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni od daty złożenia wniosku. Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie? Wniosek można złożyć elektronicznie, kontaktując się z agentem lub udając się do siedziby towarzystwa. 

W przypadku zdarzenia, które umowa ubezpieczenia na życie obejmuje zakresem ochrony, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty świadczenia:

 • do 30 dni w przypadku świadczenia bezspornego;
 • do 15 kolejnych dni w przypadku wyjaśnienia okoliczności dodatkowych.

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą świadczenia lub odmawia wypłaty, najlepiej skontaktować się z kancelarią prawną. Wcześniej trzeba napisać odwołanie według określonego wzoru, a procedura postępowania lub bezpośredni kontakt do agenta jest dostępny na stronie każdej agencji ubezpieczeniowej. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoją listę wyłączeń, dlatego warto dokładnie wczytać się w OWU przed podpisaniem polisy. Odmowa wypłaty odszkodowania może nastąpić w sytuacji, gdy podczas zdarzenia ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub brał udział w zamieszkach. 

Czy opłaca się odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

Niektóre Towarzystwa oferują polisy na życie, gdzie część składek jest zwracana po określonych latach trwania polisy. Umowa ubezpieczenia podpisywana przy okazji zawierania ubezpieczenia na życie określa procent uzbieranej kwoty, który zostanie nam wypłacony w razie rezygnacji z umowy. Towarzystwa ubezpieczeniowe pobierają bowiem tzw. opłatę likwidacyjną, która potrafi znacznie uszczuplić sumę uzbieraną przez lata. Warto rozważyć możliwość modyfikacji umowy. Gdy takie działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wówczas bardziej opłacalne może okazać się odzyskanie pieniędzy z polisy na życie i zmiana towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

Jeżeli chcesz zmienić TU, sprawdź nasze oferty ubezpieczenia na życie i zdecyduj się na indywidualną polisę na życie. Wszystkie informacje można znaleźć w dokumencie potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia. Pieniądze z polisy ubezpieczeniowej są wypłacane przy minimum formalności, a wypłata może nastąpić nawet tego samego dnia, w którym złożysz wniosek. 

W CUK znajdziesz najlepsze ubezpieczenie zdrowotne z elastycznym dopasowaniem do potrzeb każdego klienta. Zachęcamy do rozmowy z naszymi pracownikami na infolinii lub agentami ubezpieczeniowymi w placówkach CUK. Polisę na życie można kupić również online. Zapraszamy! 

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku