2022-12-08

Wykluczenie szkody i regres, czyli jak to jest z wypłatą odszkodowania z OC i AC?

Dowiedz się więcej.

Wykluczenie szkody i regres, czyli jak to jest z wypłatą odszkodowania z OC i AC?

Ubezpieczenie OC to podstawowa ochrona, jaką posiadasz podczas codziennych podróży autem. Warto jednak zwrócić uwagę na szczegóły podpisanej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie zawsze otrzymasz odszkodowanie, które będzie w stanie pokryć koszty szkód. Może zdarzyć się tak, że nawet jeżeli posiadasz ubezpieczenie OC, a ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, to Ty będziesz musiał je zwrócić. Dowiedz się, jakie są możliwe wyłączenia odpowiedzialności u ubezpieczycieli.

Regres ubezpieczeniowy a wykluczenie szkody z OC – czym się różni

Regres ubezpieczeniowy ma miejsce w sytuacji, gdy ubezpieczyciel występuje do kierującego pojazdem o zwrot odszkodowania, które zostało wypłacone poszkodowanemu. Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od Ciebie jako kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego odszkodowania w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeżeli:

  • Wyrządziłeś szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu czy środków odurzających.
  • Wszedłeś w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa.
  • Nie posiadasz uprawnień do kierowania pojazdem. Ten punkt nie ma zastosowanie w sytuacji ratowania życia lub pościgu za osobą podjętego bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.
  • Zbiegniesz z miejsca zdarzenia.

Czy to jedyne sytuacje, w których towarzystwo nie wypłaci odszkodowania?Niestety nie. W przypadku ubezpieczenia OC może dojść również do wykluczenia szkody z OC. Co to oznacza? Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania z polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – w tym przypadku nie będzie regresu. Ubezpieczyciel zgodnie z wyłączeniami odpowiedzialności zawartymi w ustawie nie wypłaci odszkodowania za szkody:

  • Polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, jeżeli zostały wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu. Oznacza to, że towarzystwo nie wypłaci odszkodowania za szkody wyrządzone w pojeździe kierującego. Oznacza to brak odpowiedzialności za szkody w pojazdach zarejestrowanych na tego samego właściciela.
  • Wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach (chyba że szkoda została wyrządzona przez posiadacza innego pojazdu).
  • Polegające na utracie gotówki, biżuterii czy papierów wartościowych.
  • Polegające na zniszczeniu lub skażeniu środowiska.

Jak widać wykluczenie szkody z OC może mieć miejsce w kilku wyżej wymienionych sytuacjach. W tym przypadku niestety ubezpieczyciel w ogóle nie wypłaci odszkodowania.

Celowe działanie? Problem z zadośćuczynieniem

Podstawą do wypłacenia odszkodowania jest fakt, że wyrządzenie szkody nastąpiło przez przypadek. Najczęściej w umowie jest to opisane jako zdarzenie losowe, które jest głównym przedmiotem ubezpieczenia OC. Gdy dojdzie do kolizji czy stłuczki celowo, świadczenie wypłaci UFG, ale zażąda od Ciebie zwrotu środków. Tak właśnie działa regres ubezpieczeniowy. Jeżeli jako poszkodowany zgłosisz szkodę z OC sprawcy, który taką szkodę wyrządził Ci umyślnie, otrzymasz odszkodowanie z UFG. W znacznie gorszej sytuacji znajdzie się natomiast osoba, która tę szkodę wyrządziła. Towarzystwo zgłosi się do niego po zwrot kwoty, która została wypłacona Tobie. Odszkodowanie z OC sprawcyzostanie wypłacone, natomiast dojdzie do regresu ubezpieczeniowego, co bardzo mocno obciąży jego budżet.

Wyrządzenie szkody pod wpływem alkoholu

Prowadzenie auta pod wpływem środków odurzających jest ściśle zabronione, a także ekstremalnie niebezpieczne. Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, tym razem też nastąpi regres ubezpieczeniowy w ramach OC. Choć towarzystwo wypłaci odszkodowanie, w końcu i tak będziesz musiał zapłacić za wszystko sam. Właśnie dlatego, w momencie przybycia funkcjonariuszy policji na miejsce wypadku czy stłuczki, za każdym razem badają poziom alkoholu we krwi. Przekroczenie dopuszczalnej wartości sprawi, że ubezpieczyciel ma prawo zwrócić się do kierowcy z regresem ubezpieczeniowym. W tym przypadku na szczęście nie dochodzi do wykluczenia szkody z OC, ponieważ chronione są interesy osoby poszkodowanej. Jeśli wyrządzisz szkodę po alkoholu ostatecznie i tak będziesz musiał pokryć wyrządzone szkody z własnej kieszeni.

Pamiętaj, że jazda po alkoholu jest szczególnie niebezpieczna. Wiąże się ona przede wszystkim z ryzykiem spowodowania szkody, a co za tym idzie również utraty zniżek po wypadku.

To ważne!

W przypadku szkody wyrządzonej po alkoholu, nawet jeżeli posiadasz ubezpieczenie AC, Twój ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania za uszkodzenia powstałe w Twoim pojeździe. Wykluczenie szkody z AC jest równoznaczne z wyłączeniami odpowiedzialności, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a jazda pod wpływem alkoholu jest jedną z sytuacji, gdzie towarzystwo nie wypłaci odszkodowania.

Brak odszkodowania w przypadku ucieczki

Jeśli na drodze dojdzie do wypadku lub nawet drobnej stłuczki, najważniejsze jest sprawdzenie stanu zdrowia osób, które wzięły w nim udział, a także uczciwe załatwienie formalności. Ucieczka po wypadku jest nie tylko nieodpowiedzialnym zachowaniem, ale także niesie za sobą konsekwencje w postaci regresu ubezpieczeniowego. Wszystkie koszty, jakie poniesie ubezpieczyciel, będziesz musiał zwrócić z własnej kieszeni. Taka sytuacja skutkuje zatem zapłatą za szkody oraz utratą części zniżek.

Brak uprawnień i poruszanie się kradzionym autem

Ochroną OC nie są objęte szkody wyrządzone pojazdem, który znalazł się w posiadaniu kierowcy w wyniku przestępstwa. Oznacza to, że jeśli samochód został skradziony, a następnie doszło do stłuczki, towarzystwo ubezpieczeniowe zastosuje regres ubezpieczeniowy. Taka sama sytuacja nastąpi, gdy pojazd będzie prowadzony przez osoby nieupoważnione, czyli takie, które nie posiadają prawa jazdy. Wyjątkiem będzie natomiast ratowanie życia czy mienia oraz pościg za osobą podjęty od razu po popełnieniu przez nią przestępstwa.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Wartościowe przedmioty w samochodzie

Jeśli podczas stłuczki lub poważniejszego wypadku w samochodzie znajdą się cenne przedmioty takie jak biżuteria, papiery wartościowe czy gotówka, towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje ich kosztów. Dlaczego tak się dzieje? W przypadku dużych uszkodzeń trudno byłoby potwierdzić, co rzeczywiście było w pojeździe w momencie zdarzenia. Ustalenie wartości przedmiotów również byłoby dla ubezpieczyciela kłopotliwe. Brak wypłaty odszkodowania wynika z wyłączenia odpowiedzialności, które są wskazane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z zapisami są to szkody, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Właściciele dwóch aut

Kolejną sytuacją, w której nie dostaniesz wsparcia finansowego od towarzystwa ubezpieczeniowego, jest zdarzenie, w którym będą brały udział dwa Twoje auta. Zastanawiasz się jak to jest możliwe? Przykładowo, wyjeżdżasz na krótką przejażdżkę ze swoją żoną czy bratem dwoma samochodami, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. Podczas niespodziewanej stłuczki czy kraksy, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Towarzystwo nie poniesie odpowiedzialności, jeśli wyrządzisz szkodę samemu sobie.

Nawet jeśli zgłosisz szkodę z OC sprawcy, zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie, towarzystwo nie odpowie za szkody wyrządzone samemu sobie. W tym przypadku możesz zgłosić szkodę z autocasco. Jeżeli Twój pojazd był ubezpieczony w tym zakresie, towarzystwo wypłaci Ci odszkodowanie. W przypadku gdy nie posiadasz ubezpieczenia autocasco, musisz liczyć się z tym, że szkody w obu Twoich pojazdach będziesz musiał pokryć ze swojej kieszeni.

Na pewno zastanawiasz się, co stanie się z Twoimi zniżkami w przypadku zgłoszenia szkody z AC. W takich przypadkach bardzo dobrym rozwiązaniem okaże się ochrona zniżek. W sytuacji, gdy zgłosisz szkodę z AC masz pewność, że wznawiając polisę w tym samym towarzystwie Twoja szkoda nie zostanie wzięta pod uwagę przy taryfikacji składki ubezpieczeniowej na kolejny rok.

Kolizja a szkody środowiskowe

Jeśli wyrządzisz szkody cysternie lub pojazdowi, który przewozi groźne chemikalia, towarzystwo ubezpieczeniowe także może nie wypłacić świadczenia. Dojdzie wtedy do tzw. szkody środowiskowej, szczególnie jeśli nastąpi wyciek. W takiej sytuacji, będziesz musiał samodzielnie ponieść koszty szkód i usuwania substancji z drogi.

Wykluczenie szkody z AC – co warto wiedzieć?

Mówiąc o wykluczeniu szkody z autocasco mamy na myśli wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, które znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie bierze na siebie odpowiedzialności za powstałą szkodę. Te zapisy w OWU mają przede wszystkim chronić ubezpieczycieli przed próbą wyłudzenia odszkodowania poprzez celowe narażenie swojego mienia na szkody.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego wyłączenia odpowiedzialności mogą być inne. Na pewno nie będzie wypłaty odszkodowania w przypadku szkód wyrządzonych przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub zażyciu narkotyków bądź innych środków odurzających. Podobnie bardzo częstym wyłączeniem są szkody spowodowane przez osoby bez uprawnień do prowadzenia pojazdu. Towarzystwa mogą odmówić wypłaty odszkodowania również w sytuacji, gdy doszło do rażącego niedbalstwa lub osoba kierująca pojazdem uciekła z miejsca zdarzenia. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również szkody eksploatacyjne. Nie będzie również wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy nie masz wykonanego przeglądu technicznego, a brak tego przeglądu miał wpływ na powstałą szkodę.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego te wyłączenia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej mogą być inne, dlatego tak ważne jest, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdzie zawarte są najważniejsze informacje.

Zgłoszenie szkody z AC a zniżki

Kupując ubezpieczenie autocasco warto pamiętać, że każda zgłoszona szkoda wpływa niekorzystnie na wysokość składki, którą będziesz musiał zapłacić w przyszłym roku.

Jeżeli posiadasz ubezpieczenie autocasco warto zwrócić również uwagę to, czy Twoja polisa zawiera dodatkowe rozszerzenie ochrony, jakim jest ochrona zniżek. Ubezpieczenie to daje Ci gwarancję utrzymania zniżek AC pomimo wystąpienia szkody. Ochrona działa w przypadku, gdy kontynuujesz ubezpieczenie AC w tym samym towarzystwie.

Niestety nie każde towarzystwo w swojej ofercie ubezpieczeniowej posiada dodatkowe rozszerzenie ochrony, jakim jest ochrona zniżek. Co prawda bardzo często musisz dopłacić za taką ochronę, przez co składka za OC czy AC będzie nieco wyższa, natomiast jest to ogromne udogodnienie. Jeżeli konieczne będzie zgłoszenie szkody z autocasco, nie będziesz musiał się martwić o to, że składka ubezpieczeniowa w przyszłym roku będzie znaczenie wyższa.

Podobnie działa ochrona zniżek OC – otrzymujesz gwarancję utrzymania wysokości zniżek z ubezpieczenia OC pomimo zgłoszenia kolizji z Twojej polisy. Jeżeli jesteś sprawcą wypadku i masz wykupioną ochronę zniżek, to przedłużając polisę na kolejny rok w tym samym towarzystwie zachowujesz zniżki na zakup nowej polisy OC.

Zarówno ochrona zniżek OC, jak i autocasco, nie jest oferowana przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto sprawdzić dostępne na rynku oferty i wybrać tą, która jest najbardziej dopasowana do Twoich potrzeb.

Porównaj ceny OC/AC

Wykonaj kalkulację w porównywarce ubezpieczeń samochodowych i znajdź polisę dla siebie. Wolisz porozmawiać? Zadzwoń na infolinię lub przyjdź do placówki w Twoim mieście.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku