2022-05-02

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy

Jak kupić przyczepkę samochodową zgodnie z przepisami? Sprawdź.

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy

Przyczepka samochodowa doczepiana jest do auta. Może być przydatna w wielu okolicznościach. Pozwala bowiem przetransportować dodatkowe materiały, stanowiąc uzupełnienie samochodu. Jeżeli zakładasz korzystanie z przyczepki samochodowej przynajmniej kilka razy w roku i masz miejsce na jej przechowywanie, to dobrym pomysłem okaże się jej zakup. Jakie dokumenty wymagane są do dokonania transakcji?

Czy warto kupić przyczepkę samochodową?

Jeżeli coraz częściej przewozisz elementy, które nie mieszczą się w samochodzie, to powinieneś pomyśleć o zakupie przyczepki samochodowej. Przyczepka jest niezastąpiona do transportu:

 • większej ilości bagażu,
 • materiałów budowlanych,
 • rowerów, quadów, motocykli,
 • sprzętu ogrodowego,
 • ziemi, roślin.

Aby móc korzystać z takiej przyczepki, musisz mieć przynajmniej samochód osobowy z zamocowanym hakiem. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym auto wraz z przyczepką stanowi zespół pojazdów, czyli niezbędne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Na podstawie tych  wymagań możesz przewozić przyczepkę do 750 kg, a masa całkowita, wraz z ładunkiem, nie może przekroczyć 3,5 tony.

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór umowy kupna-sprzedaży przyczepy. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy — pobierz wzór

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy (kilku właścicieli) — pobierz wzór

Upoważnienie do zawarcia umowy sprzedaży przyczepy — pobierz wzór

O czym warto pamiętać, kupując przyczepkę?

Wybierając odpowiednią przyczepkę, zwróć uwagę, czy ma ona obowiązkowy hamulec najazdowy. Wiele modeli jest w niego wyposażonych fabrycznie. W innym przypadku możesz dokupić odpowiednie części oraz mechanizmy i przerobić przyczepę na hamowaną bezwładnościowo.

Decydując się na zakup przyczepki samochodowej, musisz liczyć się z pewnymi kosztami:

 • koszt zakupu,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • ubezpieczenie OC,
 • zarejestrowanie,
 • przegląd techniczny,
 • garażowanie.

Cena zakupu przyczepki samochodowej zależy od jej rodzaju. Na rynku dostępne są:

 • przyczepki jednoosiowe lekkie o dopuszczalnej masie całkowitej od 400 do 750 kg,
 • przyczepki dwuosiowe lekkie o dopuszczalnej masie całkowitej od 400 do 750 kg,
 • przyczepki jednoosiowe hamowane o dopuszczalnej masie całkowitej od 450 do 1800 kg,
 • przyczepki dwuosiowe towarowe do dopuszczalnej masie całkowitej od 1400 do 3500 kg.

Inną możliwością transportowania większych rzeczy jest wynajem przyczepki. Skorzystaj z tej opcji w przypadku zapotrzebowania na ten sprzęt jednorazowo.

Wymagane dokumenty przy zakupie przyczepki samochodowej

Umowa kupna przyczepki samochodowej wymaga zachowania formy pisemnej. Musi być ona sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Sprzedający powinien przekazać kupującemu wymagane dokumenty:

 • dowód rejestracyjny,
 • aktualne ubezpieczenie OC.

Jeżeli kupujesz nową przyczepkę samochodową, to masz możliwość różnej formy zapłaty, która powinna być opisana w umowie kupna. Jest to:

 • zapłata całościowa – formą płatności jest gotówka lub karta płatnicza,
 • zadatek – wpłata określonej kwoty na poczet zakupu,
 • płatność przelewem – wpłata kwoty za pośrednictwem banku.

Przy zakupie nowej przyczepki sprzedający zobowiązany jest przekazać kupującemu następujące dokumenty:

 • fakturę,
 • homologację,
 • certyfikat dealerski.

Na podstawie tych dokumentów możesz udać się do Wydziału Komunikacji i zarejestrować przyczepkę. Musisz też pamiętać o zawarciu polisy OC.

Informacje zawarte w umowie kupna-sprzedaży przyczepki

Dobrze sporządzona umowa kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej zabezpiecza dwie strony: kupującego i sprzedającego. Dokument ten stanowi potwierdzenie faktu przeprowadzonej transakcji. W takiej umowie konieczne jest zapisanie istotnych informacji:

 • dane sprzedającego, wraz adresem zamieszkania i numerem dowodu tożsamości,
 • dane kupującego, wraz z adresem zamieszkania i numerem dowodu tożsamości,
 • miejsce zawarcia umowy,
 • data zawarcia umowy,
 • cena przyczepki,
 • dokładne oznaczenie przyczepki: marka, model, data produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, kolor,
 • czytelny podpis kupującego,
 • czytelny podpis sprzedającego.

Jeżeli przyczepka ma usterki, to warto opisać je w umowie. Można też dopisać informację, że kupujący jest świadomy, że przedmiot zakupu posiada wady. Brak takiego zapisu może bowiem doprowadzić do dochodzenia z tytułu rękojmi. Dobrym rozwiązaniem jest też wykonanie dokumentacji fotograficznej, przedstawiającej stan przyczepki.

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży przez każdą ze stron sprzedający zobowiązany jest wydać kupującemu przedmiot wraz z dokumentami i innymi rzeczami. Może to być na przykład plandeka do przyczepki.

Pamiętaj też o potwierdzeniu tożsamości danych sprzedającego i kupującego. Informacje o osobie wpisanej do dowodu rejestracyjnego powinny się zgadzać z danymi w umowie. Jeżeli tak nie jest, to wymagaj pokazania przez sprzedającego wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających zakup przyczepki.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Podatek od zawarcia umowy kupna-sprzedaży

Według obowiązujących przepisów, nabywając rzecz ruchomą o wartości rynkowej ponad tysiąca złotych, od osoby niebędącej podatnikiem podatku VAT wymagana jest opłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej podlega opodatkowaniu PCC.

Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży przyczepki kupujący musi złożyć deklarację PCC-3 w Urzędzie Skarbowym i opłacić należny podatek. Jest to 2% od wartości rynkowej. W umowie wpisana jest cena zakupu przyczepki, jednak nie może ona znacząco odbiegać od rzeczywistej wartości.

Rejestracja przyczepki samochodowej

Przyczepki samochodowe możesz kupić obecnie w wielu miejscach. Mogą być nowe lub z rynku wtórnego. Decydując się na zakup przyczepki, musisz pamiętać o jej zarejestrowaniu.

Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym przyczepa samochodowa traktowana jest jako osobny pojazd. Dlatego należy ją zarejestrować i ubezpieczyć. Dokumentami wymaganymi do jej zarejestrowania są:

 • czytelnie i skrupulatnie wypełniona umowa kupna-sprzedaży lub faktura zakupu,
 • karta pojazdu, o ile została wydana,
 • dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z homologacji,
 • potwierdzenie ważnej polisy OC,
 • tablica rejestracyjna,
 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód potwierdzający tożsamość lub pełnomocnictwo.

Poza wartością zakupu samej przyczepki poniesiesz koszty dotyczące rejestracji. Są to wydatki związane z wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego, pozwoleniem czasowym, nalepką legalizacyjną oraz opłatą ewidencyjną. Jeżeli musisz wymienić tablicę rejestracyjną, na przykład ze względu na rejestrację w innym powiecie, to także poniesiesz koszt tej wymiany – podobnie jak w przypadku zakupu nowej tablicy przy rejestracji przyczepki.

Rodzaje przyczep samochodowych

Odpowiednio dobrana przyczepa samochodowa pozwoli przewieźć różnego rodzaju ładunki. Na rynku dostępnych jest wiele typów przyczepek. Mimo że różnią się one między sobą, to zakup każdej z nich wymaga przeprowadzenia tej samej procedury.

Rodzaje przyczepek samochodowych:

 • lekkie – o ładowności do 750 kg,
 • ciężkie – o ładowności do 1800 kg.

Do transportowania łodzi, żaglówek i motorówek służą przyczepy podłodziowe. Są one bardzo wytrzymałe i stabilne, a ich zaletą są wodoszczelne łożyska i wzmocnione profile.

Na rynku można znaleźć jeszcze inne rodzaje przyczep:

Rodzaje przyczepek samochodowych:

 • do przewozu maszyn budowlanych,
 • do transportu zwierząt,
 • zabudowane plandekami,
 • uchylne.

Różnią się one zastosowaniem, parametrami technicznymi, wymiarami i ładownością.

Aby móc zakupić przyczepkę samochodową, konieczne jest sporządzenie umowy kupna-sprzedaży. Stanowi ona potwierdzenie nabycia przedmiotu dla kupującego, a dla sprzedającego potwierdzenie sprzedaży tego przedmiotu.

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami kupujący ma prawo odstąpić od zakupu przedmiotu umowy kupna-sprzedaży. Zdarzają się nieuczciwi sprzedający, którzy chcą sprzedać przyczepkę samochodową z ukrytymi wadami. Mogą to być na przykład spawane elementy przyczepy lub brak informacji o historii. Jeżeli sprzedający zapewniał, że przedmiot umowy jest bezwypadkowy i nikt nigdy nie ingerował w konstrukcję przyczepki, to istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Są to tak zwane wady ukryte i wówczas sprzedający ma prawo zwrócić przyczepkę i odzyskać wpłaconą kwotę.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, o których sprzedający nie poinformował kupującego, to kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny przedmiotu umowy. Obniżona cena powinna być adekwatna do stwierdzonych uszkodzeń. Jeżeli sprzedawca niezwłocznie usunie wady przyczepki, to kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy wada nie jest istotna, kupujący także nie może odstąpić od umowy.

Aby móc odstąpić od umowy kupna-sprzedaży przyczepki, warto udokumentować wszystkie próby kontaktu ze sprzedającym. Mogą to być na przykład SMS-y, wysłane i otrzymane wiadomości mailowe. Jeżeli sprzedający nie chce dojść do porozumienia, warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy. Przedstawi on stan faktyczny przyczepy i wystawi odpowiedni dokument. Jeżeli po zakupie oddałeś przyczepę do naprawy i poniosłeś dodatkowe koszty związane z jej transportem, to w przypadku braku porozumienia sąd wyda sprzedającemu nakaz pokrycia poniesionych kosztów przez sprzedającego.

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży przyczepki musi być sporządzone w formie pisemnej i wysłane drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku kontaktu ze strony sprzedającego oraz chęci do dojścia do porozumienia sąd uzna wysłane oświadczenie za skuteczne i umowa zostanie rozwiązana. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia stron, to sprawę należy zgłosić do sądu.

Ubezpieczenie OC przyczepki

Kupując przyczepkę samochodową, przejmujesz polisę OC poprzedniego właściciela, który ma obowiązek powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży przyczepki. Pamiętaj jednak, że polisa przejęta po poprzednim właścicielu nie odnowi się automatycznie – ochrona działa tylko do końca umowy. Dlatego przed końcem okresu ubezpieczeniowego, musisz kupić nową polisę OC.

W CUK znajdziesz również wiele innych ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym polisę AC. To wygodny sposób na zabezpieczenie swoich interesów w razie niespodziewanych zdarzeń. Nasi konsultanci z chęcią pomogą dobrać odpowiednie ubezpieczenie do Twoich potrzeb.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku