2021-10-13

Ubezpieczenie zdrowotne bez pracy - w jaki sposób można je uzyskać?

Sprawdź, czy ubezpieczenie zdrowotne bez pracy jest możliwe! 

Ubezpieczenie zdrowotne bez pracy - w jaki sposób można je uzyskać?

Nagła utrata pracy, zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej oraz utrata statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy - każda z tych sytuacji wiąże się z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego i tym samym możliwości bezpłatnego korzystania z usług świadczonych przez publiczne placówki medyczne. Sytuacja tego typu może nie wydawać się problemem do momentu, gdy okaże się, że nagle potrzebujemy pomocy lekarza lub trafimy do szpitala z powodu niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia. W takich przypadkach, oprócz stresu związanego z chorobą, dochodzi stres wynikający z konieczności poniesienia wysokich kosztów leczenia. Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne gdy nie mamy pracy?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego i jego skutki

Osoby, które utracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, zostają z niego wyrejestrowane. W tym miejscu należy zaznaczyć, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje jeszcze przez 30 dni od utraty tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że np. miesiąc po rozwiązaniu stosunku pracy możemy nadal korzystać z usług świadczonych przez placówki medyczne. Po tym czasie, można złożyć wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne lub zdecydować się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast ubezpieczenia z NFZ-etu.

Co jeśli nie posiadamy żadnego ubezpieczenia? Niestety w tej sytuacji trzeba liczyć się z bardzo wysokimi kosztami leczenia. Po pierwsze, trzeba będzie zapłacić za każdą wizytę u lekarza rodzinnego oraz korzystanie z nocnej lub świątecznej pomocy medycznej. Jeśli pojawi się konieczność hospitalizacji, musimy zapłacić osobno za każdy dzień pobytu w szpitalu według ustalonej wcześniej stawki. Za wszystkie wykonane badania diagnostyczne lub kontrolne, a także zabiegi i operacje trzeba dopłacić. Rezultatem tego może stać się konieczność zapłacenia nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za pobyt w szpitalu. Mając to na uwadze, nie wolno bagatelizować sprawy, gdyż może się okazać, że nie będziemy w stanie spłacić długu.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Osoby, które przez pewien czas nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i chciałyby np. po kilku lub kilkunastu miesiącach zacząć je opłacać, muszą liczyć się z opłatą dodatkową. Jej wysokość różni się zależnie od tego jak długa była przerwa w opłacaniu składek. Przykładowo, jeśli wynosiła ona nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku, jest to 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie najbliższego NFZ-etu.

Gdzie się ubezpieczyć zdrowotnie?

Osoby, które utraciły tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego np. w związku ze zwolnieniem z pracy mają dwie możliwości - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z NFZ-etu lub indywidualną polisę zdrowotną. Warto zaznaczyć, że obie możliwości dotyczą również osób pracujących na podstawie umowy o dzieło. Najczęściej są to freelancerzy, którzy w związku z takim rodzajem umowy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na początek zajmiemy się przedstawieniem w jaki sposób zapewnić sobie ubezpieczenie z NFZ-etu bez pracy.

 • Osoby, które chcą ubezpieczyć się dobrowolnie zaczynają od wypełnienia wniosku, który jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie NFZ-etu. Wpisuje się w nim dane wnioskodawcy, można też wymienić członków rodziny, którzy mają zostać zgłoszeni do ubezpieczenia wraz z wnioskodawcą. Na końcu podaje się informację od kiedy ma obowiązywać ubezpieczenie oraz zadeklarować wysokość miesięcznego dochodu.
 • Kolejnym krokiem jest przygotowaniem dowodu tożsamości. Czasami może być wymagany dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Przykładowo, jeśli była to umowa o pracę, warto zabrać świadectwo pracy. Gdy zakończyliśmy prowadzenie działalności gospodarczej, zabieramy dokument ZUS ZWUA lub ZUS ZWPA i potwierdzenie wykreślenia z ewidencji. Osoby, które utraciły status bezrobotnego powinny z kolei przedstawić potwierdzający to dokument, otrzymany z Urzędu Pracy.
 • Wniosek, dowód tożsamości oraz pozostałe dokumenty zabieramy do oddziału wojewódzkiego NFZ-etu, odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania. Dokładne adresy placówek można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Po przedstawieniu wszystkich dokumentów zostanie przygotowana umowa, na podstawie danych, jakie zawarliśmy we wniosku. Wystarczy tylko ją podpisać.
 • Ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u dla niepracujących wymaga wcześniejszego uregulowania opłaty dodatkowej, jeżeli przerwa w opłacaniu składek była dłuższa niż 3 miesiące.
 • Kolejnym krokiem po podpisaniu umowy z NFZ-etem jest wizyta w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Konieczne jest złożenie druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX. Mamy na to 7 dni od dnia podpisania umowy z NFZ-etem.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak samodzielnie opłacić ubezpieczenie zdrowotne? Procedura jest prosta. Każdego miesiąca musimy składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacać składki w ustalonym terminie, do 15 dnia następnego miesiąca (przykładowo, składkę za wrzesień opłacamy do 15 października). Deklaracja może zostać wysłana elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS-u. Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Wysokość składki to 9% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału. Składka zmienia się zatem co trzy miesiące.

Co istotne, jest ona niepodzielna (w przeciwieństwie do ubezpieczenia społecznego). Oznacza to, że jeśli we wniosku umieścimy informację, że chcemy aby ubezpieczenie zaczęło nas obowiązywać np. od 30 września, musimy zapłacić za cały miesiąc, choć byliśmy ubezpieczeni tylko 1 dzień. Składka jest odprowadzana na indywidualny numer konta w ZUS-ie, który otrzymamy przy podpisywaniu umowy.

Czy można wykupić ubezpieczenie zdrowotne prywatne?

Drugą możliwością dla osób, które chcą się ubezpieczyć jest wykupienie indywidualnej polisy zdrowotnej. Co ciekawe, wysokość składki jest zazwyczaj dużo niższa w porównaniu do ubezpieczenia zdrowotnego o charakterze publicznym. Należy jednak pamiętać, że zakres usług jest uzależniony od tego, na jaką ofertę się zdecydujemy. Przykładowo, jeśli zdecydujemy się na świadczenie szpitalne, otrzymamy świadczenie za każdy dzień spędzony na oddziale lub na OIOM-ie w wyniku choroby. Kolejną możliwością jest pomoc w zorganizowaniu wsparcia, gdy pojawią się poważniejsze problemy zdrowotne, czyli m.in.  wizyty lekarskiej w domu, opieki pielęgniarki i bezpłatnego transportu medycznego. Tzw. ubezpieczenie zdrowotne prywatne może również obejmować rehabilitację poszpitalną, leczenie specjalistyczne i operacje.

Czy brak ubezpieczenia z NFZ-etu oznacza, że nie możemy korzystać z usług specjalistów? Zależnie od tego, jaką polisę zdrowotną wybierzemy, otrzymujemy możliwość wizyty u lekarza, pielęgniarki, pediatry oraz konsultacji lekarzy specjalistów (np. okulisty, chirurga czy kardiologa), a także badań laboratoryjnych czy radiologicznych. Co istotne, ubezpieczenie może objąć również członków rodziny. Takie ubezpieczenie bez pracy jest zatem bardzo dobrą rozwiązaniem. Samodzielnie określamy maksymalną wysokość składki, jaką chcemy płacić oraz preferowaną sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci. Następnie otrzymujemy kilka wariantów polisy do wyboru i możemy zdecydować się na ten, który najbardziej nam odpowiada.

Warto wspomnieć, że ubezpieczenie prywatne składa się zwykle z ubezpieczenia na życie i zdrowotnego. Co za tym idzie, płacąc znacznie mniej, otrzymujemy dużo więcej. W praktyce można liczyć zarówno na wypłatę środków w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu, choroby, leczenia szpitalnego, choroby i assistance medyczny.

Ubezpieczenie zdrowotne bez pracy - publiczne czy prywatne?

Wiele osób zastanawia się, co zrobić w sytuacji gdy nie mam ubezpieczenia zdrowotnego - czy lepiej zdecydować się na opłacenie dobrowolnych składek NFZ, czy postawić na jedno z komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych? Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż oba rozwiązania mają swoje zalety. Wydaje się, iż najlepszym wyborem byłoby skorzystanie z obu. W tym przypadku ubezpieczenie publiczne byłoby naszą podstawą, zaś prywatne dodatkowym zabezpieczeniem w sytuacji kryzysowej. Znając realia funkcjonowania NFZ-etu, warto mieć wybór i możliwość szybkiego skorzystania z usług specjalisty, jeśli pojawi się taka potrzeba.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Co istotne, wiele osób posiadających ubezpieczenie publiczne i tak w większości przypadków umawia się na prywatne wizyty lekarskie, które zazwyczaj kosztują kilkaset złotych. Ubezpieczenie kupione w wybranej firmie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. To zatem doskonały wybór, jeśli często korzystamy z pomocy specjalistów, gdyż składka może zwrócić się w bardzo krótkim czasie. Cena prywatnej polisy zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, nie pracując? Kto może uzyskać ubezpieczenie nieodpłatnie?

Oprócz wyżej opisanych możliwości pojawia się też kilka sytuacji, gdy możemy skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego na nieco innych zasadach. Warto zatem na początku dowiedzieć się, czy nie dotyczy nas jedna z opisanych niżej sytuacji.

 • 1
  Przede wszystkim jeśli nie posiadamy żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, ale nasz mąż lub żona już tak, możemy zostać włączeni do jego/jej polisy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • 2
  Do posiadanego przez jedną osobę ubezpieczenia można zgłosić następujących członków rodziny: dziecko (zarówno własne, jak i małżonka), dziecko przysposobione, wnuka (jeśli rodzice nie posiadają ubezpieczenia), a także obce dziecko, jeśli została dla niego ustanowiona opieka. Gdy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może korzystać z naszego ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. W przypadku dzieci, które nie kontynuują nauki, mogą być objęte ubezpieczeniem rodzica do 18. roku życia, zaś w przypadku dzieci kontynuujących naukę do 26. roku życia.
 • 3
  Kolejną możliwością jest włączenie do posiadanej polisy rodziców lub dziadków, którzy zamieszkują z ubezpieczonym w jednym gospodarstwie domowym.

Warto przypomnieć o jeszcze jednej możliwości, gdy z jakiegoś powodu nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego. Co zrobić jeśli skorzystaliśmy ze świadczeń opieki zdrowotnej w tym okresie? Możemy zgłosić się do ubezpieczenia wstecznie. W takiej sytuacji, jeśli zrobimy to w ciągu 30 dni od dnia skorzystania z usług medycznych lub w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia od NFZ-etu o dochodzeniu zwrotu kosztów w związku ze świadczeniem, nie będziemy musieli płacić za leczenie. Jest to zatem bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy zaniedbali tę kwestię.

Ubezpieczenie bez pracy - informacje dodatkowe

Warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Umowa z NFZ-etem o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozwiązania w dowolnym momencie na pisemny wniosek ubezpieczonego, który należy złożyć w odpowiednim oddziale NFZ-etu. Umowa wygaśnie samoistnie w momencie gdy przerwiemy opłacanie składek. W takiej sytuacji jeszcze przez miesiąc mamy prawo do świadczeń, a następnie musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami za korzystanie z usług medycznych.

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

Jak wygląda sytuacja, gdy ubezpieczamy się prywatnie? Tutaj wszystko zależy od warunków umowy, które mogą różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zawsze warto porównać kilka ofert i przeanalizować ją, zwracając uwagę na szczegóły. O nurtujące nas kwestie możemy dopytać konsultanta, tak aby mieć pełen obraz sytuacji. Najlepiej od razu dowiedzieć się jak wygląda rozwiązanie umowy oraz czy można na jakiś czas zawiesić opłacanie składek.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast NFZ

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się, jakie są możliwości prywatnego ubezpieczenia, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pozwalającą na szybkie uzyskanie informacji o cenach składek oraz zakresie ochrony. Ubezpieczenie zdrowotne może zostać w 100% dopasowane do Twoich potrzeb oraz zasobów finansowych. Jesteśmy przekonani, że nasi konsultanci pomogą w wyborze najlepszej polisy. Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz także skorzystać ze świadczenia wypadkowego NNW, które jest bardzo dobrym uzupełnieniem ubezpieczenia zdrowotnego. To gwarancja spokoju i bezpieczeństwa nawet w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych.

Oceń artykuł

4.33
(6)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku