2021-10-18

Trwały uszczerbek na zdrowiu – co warto wiedzieć o ubezpieczeniu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu - co to, jak obliczyć procent uszczerbku i jakie ubezpieczenie pomaga?

Trwały uszczerbek na zdrowiu – co warto wiedzieć o ubezpieczeniu?

Dotychczas wszystkie wypadki z Twoim udziałem kończyły się na otarciach, siniakach i stłuczeniach? Masz szczęście – niestety sytuacje, w wyniku których pojawia się trwały uszczerbek na zdrowiu nie są tak rzadkie, jakby się wydawało i mogą przytrafić się każdemu! Wbrew pozorom  uszczerbek na zdrowiu nie wiąże się tylko z wypadkami w pracy, ponieważ może powstać również podczas wykonywania podstawowych czynności domowych czy choćby w trakcie spaceru. Wystarczy chwila nieuwagi lub splot niekorzystnych okoliczności – i  nieszczęście gotowe! W takiej sytuacji dodatkowe środki finansowe z ubezpieczenia okazują się bardzo pomocne, dlatego warto zabezpieczyć się odpowiednią polisą. 

Czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu? Co obejmuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Kto decyduje o przyznaniu środków? Które towarzystwo ubezpieczeniowe wybrać? W poniższym artykule wyjaśniamy wszystkie kwestie związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu oraz ubezpieczeniami z tego tytułu.

Trwały uszczerbek na zdrowiu – definicja

Z pewnością zdarzyło Ci się usłyszeć lub przeczytać to określenie dotyczące uszkodzenia ciała. Co dokładnie oznacza trwały uszczerbek na zdrowiu? Definicja podaje, że jest to termin używany przez firmy ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Nie wyjaśnia do końca jednak, czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Powód jest prosty: każde towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje go nieco inaczej, a dokładne jego określenie znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia/Uczestnictwa (OWU). Trwały uszczerbek na zdrowiu może zatem oznaczać:

  • Allianz: „fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, które powodują upośledzenie czynności organizmu, będące następstwem wypadku”;
  • PZU: „trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego, spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym”;
  • Uniqa: „trwałe naruszenie sprawności organizmu, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku powodujące upośledzenie czynności organizmu”;
  • Ergo Hestia: „zaburzenie czynności narządu lub układu, powodujące jego trwałą dysfunkcję i zaburzenia budowy oraz zaburzenia czynności, zmniejszenie sprawności i wydolności narządów i układów, powstałe w następstwie (wyłącznie) nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego odpowiedzialnością przez Ubezpieczyciela”.

Jak widać na powyższych przykładach, trwały uszczerbek na zdrowiu poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe rozumieją podobnie; możemy podsumować ich definicje i stwierdzić, że trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza konsekwencje wypadku skutkującego powstaniem nieodwracalnych zmian wpływających na funkcjonowanie organizmu. Uszkodzenie ciała, układu lub narządu musi powstać w wyniku „nieszczęśliwego wypadku”, czyli takiego, który nastąpił niezależnie od woli poszkodowanego, został wywołany przez przyczynę zewnętrzną i wpłynął na powstanie uszkodzenia organizmu.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Co ważne, nieszczęśliwym wypadkiem nie jest zatem sytuacja, w której poszkodowany celowo doprowadzi do uszkodzenia ciała. Tak naprawdę jest to bardzo szeroka definicja, ponieważ trwałym uszczerbkiem na zdrowiu może być zarówno uszkodzenie gałki ocznej czy utrata słuchu w miejscu pracy, jak i złamanie ręki czy nogi podczas spaceru, o ile doznany uraz jest trwały,nieodwracalny oraz nierokujący poprawy. Co ciekawe, agencje ubezpieczeniowe wyróżniają także podział na trwały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu; pierwszy przypadek dotyczy uszkodzeń ciała nierokujących poprawy, w drugim natomiast uszczerbek musi występować przez minimum pół roku, ale może nastąpić poprawa lub całkowite wyleczenie.

W 2020 r. aż 62740 osób zostało poszkodowanych w samych tylko wypadkach przy pracy. Do tej liczby należy doliczyć także wypadki, które mogą wydarzyć się w innych okolicznościach; szacuje się, że corocznie wypadkom ulega prawie pół miliona ludzi w Polsce! Zadrapania, siniaki czy otarcia nie są zwykle podstawą do wystawienia zwolnienia lekarskiego, część urazów z kolei po prawidłowym zaopatrzeniu lub hospitalizacji ustępuje. W poważniejszych przypadkach pojawia się stały uszczerbek na zdrowiu, który może, ale nie musi powodować trwałą niezdolność do pracy.

Długotrwałe zwolnienie lekarskie wiąże się z obniżeniem dochodów, a w przypadku pracy fizycznej uraz może być wręcz powodem rezygnacji z pracy – warto zatem zainwestować w ubezpieczenie na życie i polisę, dzięki której możesz otrzymać środki finansowe na opłacenie leczenia i rehabilitacji. Dobrą praktyką jest wykupienie nie tylko NNW, czyli ubezpieczenia pozwalającego zabiezpieczyć się na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale także rozszerzeń obejmujących pobyt w szpitalu czy niezdolność do wykonywania pracy.

Jak obliczyć procent uszczerbku na zdrowiu? Jakie informacje można znaleźć w OWU?

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia/Uczestnictwa to wytyczne dotyczące zasad wypłacania świadczeń. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala swoje warunki, firmy mogą bowiem oferować inne sumy ubezpieczenia, na podstawie których oblicza się procent uszczerbku na zdrowiu. Zanim zdecydujesz się na zakup polisy, zapoznaj się dokładnie z tzw. tabelą uszczerbkową, w której znajdziesz wartości przypisane do konkretnych urazów, zazwyczaj znajdujące się w OWU. Jeśli chodzi o przykładowy procent uszczerbku na zdrowiu, PZU podaje, że całkowita utrata zęba(siekacza lub kła) jest podstawą do wypłaty 3% sumy odszkodowania, złamanie kości nosowej – od 1 do 5%, a niewielkie złamanie kości skokowej – od 1 do 10%. 

Innym przykładem może być Ergo Hestia: odszkodowanie za złamanie dwóch kości zapewni wypłatę jednego świadczenia, ale jeśli konieczna będzie operacja chirurgiczna i pobyt w szpitalu, w przypadku polisy obejmującej leczenie szpitalne i zabiegi chirurgiczne otrzymasz wyższe świadczenie. Tabela z danymi procentowymi dostarcza informacji nie tylko o tym, jak wysokie mogą być kwoty odszkodowania w zależności od uszczerbku, ale również jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie oraz co może być podstawą do wypłacenia świadczenia. Uszczerbki takie jak złamanie nogi, utrata wzroku czy uszkodzenie płuc znajdujące się na tej liście nie budzą zdziwienia; jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zapalenie ucha środkowego czy uszkodzenie małżowiny usznej także mogą być przyczyną wypłacenia odszkodowania. 

Niektóre ze zdarzeń wyszczególnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia/Uczestnictwa mogą wydawać się dość nieprawdopodobne, jednak warto pamiętać, że wypadki zdarzają się w różnych okolicznościach i nie można z całą pewnością stwierdzić, że nigdy nie jest się na nie narażonym.

Jak ustala się procent uszczerbku na zdrowiu?

Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określany przez komisje lekarskie, które posługują się tabelami norm procentowych. Lekarz orzecznik dokładnie analizuje nie tylko stan zdrowia osoby poszkodowanej, ale również dostarczoną dokumentację medyczną z leczenia oraz dotyczącą wypadku – pamiętaj zatem o tym, by zbierać wszystkie dokumenty dotyczące wypadku, leczenia i rehabilitacji. Orzeczenie uprawnionego lekarza jest podstawą do oceny skali uszczerbku na zdrowiu i wyliczenia wysokości odszkodowania. Co ważne, jeśli osoba poszkodowana doznała kilku uszczerbków na zdrowiu, sumuje się je, jednak odszkodowanie nie może być wyższe od 100% sumy ubezpieczenia. Wprowadzenie tabel norm oceny procentowej ułatwiło komisjom lekarskim ocenę danego przypadku bez wątpliwości co do orzeczenia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu – jak wysokie odszkodowanie otrzymasz?

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu; kwotę oblicza się także na podstawie procent uszczerbku. W przypadku polisy z sumą ubezpieczenia 100 000; 10% z tytułu doznanego uszczerbku będzie wynosiło więcej niż w przypadku sumy ubezpieczenia 50 000. Choć polisa uwzględniająca maksymalną sumę brzmi kusząco, musisz pamiętać o tym, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa miesięczna składka – może stać się ona znaczącym wydatkiem w domowym budżecie.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różnorodne oferty: może się zatem okazać, że odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu PZU w danym przypadku będzie wyższe od ubezpieczenia w konkurencyjnej firmie ubezpieczeniowej. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze polisy, zapoznaj się z ofertami dostępnymi na rynku, przeanalizuj kwoty oraz przyjrzyj się warunkom umowy. 

Wybierasz polisę ubezpieczeniową? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Wielostronicowe umowy budzą Twoje obawy? Nawet jeśli nie przepadasz za zgłębianiem krok po kroku wszystkich dokumentów, warto rzetelnie przysiąść do OWU i omówić jej warunki z agentem i wspólnie z fachowcem przeanalizować wszystkie budzące wątpliwości punkty. Szczególnie ważne są zapisy o wyłączeniach odpowiedzialności, ponieważ to one określają, kiedy możesz nie otrzymać świadczenia. W niektórych okolicznościach ubezpieczający może odmówić wypłaty odszkodowania – szczególnie jeśli zachodzi podejrzenie, że ubezpieczony świadomie działał na własną niekorzyść. W umowie może znaleźć się zatem zapis, że odszkodowanie nie będzie przysługiwało w przypadku, gdy do uszczerbku doszło podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji odurzających lub alkoholu bądź gdy uszczerbek nastąpił wskutek udziału w bójce.

Dokładne zapoznanie z warunkami umowy da Ci obraz tego, w jakich sytuacjach możesz liczyć na ochronę i wypłatę środków finansowych z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wiele osób podczas spotkań z agentem decyduje się na dopasowanie oferty do potrzeb, przez co nie tylko suma ubezpieczenia i wysokość składki, ale również okres umowy mogą ulec zmianie – przed podpisaniem umowy sprawdź podstawowe dane, by uniknąć rozczarowań w przyszłości. Dobrym pomysłem będzie także porównanie ofert innych firm ubezpieczeniowych: niewykluczone, że konkurencyjne towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje polisy bardziej odpowiadające Twoim oczekiwaniom i w lepszej cenie. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Oprócz polisy zawierającej ochronę w ramach trwałych uszczerbków na zdrowiu warto rozważyć zakup polisy na życie z rozszerzeniem o poważne zachorowania. Dodatkowo warto być posiadaczem ubezpieczeń zdrowotnych , które zapewniają szybki dostęp do specjalistów i badań, dzięki takiemu zabezpieczeniu można mieć pewność pełnej ochrony życia i zdrowia. Takie ubezpieczenie zdrowotne to nie tylko środki na leczenie, ale również na transport medyczny i dowóz leków, dostęp do lekarzy różnych specjalizacji, wizyty domowe lekarza i pielęgniarki, rehabilitacja z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz darmowe badania. Możesz także rozszerzać polisę w wybranym przez siebie kierunku: jeśli dana firma ubezpieczeniowa nie oferuje satysfakcjonujących Cię rozwiązań, sprawdź alternatywę u innego ubezpieczającego – składka może być wówczas nieco wyższa, ale samo ubezpieczenie będzie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

Ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowiu jest rozszerzeniem podstawowej umowy ubezpieczenia, dlatego nie każdy decyduje się na to rozwiązanie. Pamiętaj jednak, że nagłe wypadki mogą przytrafić się każdemu, a w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu taka polisa zapewnia Ci środki finansowe na kosztowne leczenie – jeśli zatem nie masz jeszcze ubezpieczenia od uszczerbku na zdrowiu, czas to zmienić! Nie działaj pochopnie: z pozoru podobne do siebie oferty dwóch towarzystw ubezpieczeniowych mogą tak naprawdę różnić się diametralnie. Jak zatem wybrać najlepszą polisę? Porównuj, czytaj umowy, zapoznawaj się z warunkami wykluczenia odpowiedzialności, porozmawiaj z doradcami – wiele informacji znajdziesz na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię podstawowe ubezpieczenie na życie, czy też dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne skorzystaj z pomocy CUK – dzięki temu zyskasz pewność, że sięgasz po najlepszą dostępną na rynku ofertę. Swój wybór możesz także skonsultować z pracownikami infolinii, którzy pomogą w wyjaśnieniu wątpliwości oraz przeprowadzą Cię przez proces porównywania ofert.

Oceń artykuł

3.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku