2020-04-03

Rzecznik Ubezpieczonych stał się Rzecznikiem Finansowym. W czym Ci pomoże?

Wszystko o Rzeczniku Finansowym.

Rzecznik Ubezpieczonych stał się Rzecznikiem Finansowym. W czym Ci pomoże?

Od kilku lat urząd Rzecznika Ubezpieczonych zastąpił Rzecznik Finansowy, który broni praw konsumentów. Czy wiesz, czym się zajmuje i kiedy możesz się do niego zgłosić? Zobacz, w jakich sytuacjach Ci pomoże.

Kim jest Rzecznik Finansowy?

Od 2015 roku w naszym kraju istnieje tzw. urząd Rzecznika Finansowego. W praktyce zastępuje on Rzecznika Ubezpieczonego, dlatego ta nazwa wciąż jest popularna. Pomaga on w sprawach klientów, którzy zmagają się z problemami z daną firmą finansową. Przykładowo, jeśli masz problem z instytucją, u której brałeś szybką pożyczkę, możesz zgłosić się do Rzecznika Finansowego, który będzie bronić Twoich praw konsumenta. Często też ten urząd broni praw związanych z ubezpieczonymi.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Rzecznik Finansowy a ubezpieczenia

Do obowiązków Rzecznika Finansowego należy pomoc w momencie, kiedy klient ma problemy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dotyczy to sytuacji, kiedy np. ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub je zaniżył. Często też klientami Rzecznika Finansowego są osoby, które zmagają się z problemem podwójnego ubezpieczenia. Zastanawiasz się czy warto się do niego zgłosić? Oczywiście, że tak. Jest to dodatkowe wsparcie w postaci analizy sytuacji czy wydaniu opinii, która może okazać się niezbędnym dowodem w sprawie. Rzecznik Finansowy może też przekazać sprawę innym organom, nawet prokuraturze. Powiadomi je o niewłaściwym postępowaniu danej firmy. 

Dzięki temu urzędowi, można także polubownie załatwić wiele trudnych i na pozór skomplikowanych spraw. Do jego zadań należy rozstrzyganie sporów pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Bez problemu, możesz zgłosić się również do Rzecznika Finansowego z wątpliwościami, które pojawiają się w związku ze sporem z ubezpieczycielem, np. nie masz pewności, co oznaczają niektóre prawne zagadnienia. 

Kto może zgłosić się do Rzecznika Finansowego?

Rzecznik Finansowy rozpatruje reklamacje dotyczące rynku finansowego. Mogą się do niego zgłosić osoby fizyczne ubezpieczone lub uposażone, a także takie, które dochodzą roszczeń na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Klientami Rzecznika Finansowego są również członkowie funduszu emerytalnego oraz wszyscy, którzy posiadają umowy z bankami i innymi instytucjamifinansowymi (np. funduszu inwestycyjnego czy pożyczkowego). Warto zaznaczyć, że ten urząd nie ma związku ze sprawami toczącymi się w imieniu spółek, fundacji, stowarzyszeń czy kościołów. Nie pomaga także organom administracji publicznej, za to jest dostępny dla każdego przeciętnego obywatela.

Kiedy możesz zgłosić się do Rzecznika Finansowego?

Jednym z ważniejszych aspektów zgłoszenia się do Rzecznika Finansowego jest skarga, którą możesz napisać dopiero po postępowaniu reklamacyjnym z wybraną instytucją finansową. Oznacza to, że jeśli  firma, z którą masz podpisaną umowę, negatywnie odpowie na Twoje pismo w ciągu 30 dni, masz prawo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Zgłoszenie jest także możliwe w momencie, kiedy firma nie odpowie na Twoją reklamację lub nie podjął żadnych czynności z nią związanych. 

Jak złożyć skargę do Rzecznika Finansowego?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją firmy finansowej, w tym także towarzystwa ubezpieczeniowego, możesz wysłać wniosek do Rzecznika Finansowego w formie pisemnej. Wtedy rozpocznie się tzw. postępowanie interwencyjne. Z kolei, jeśli nie dostaniesz informacji od instytucji finansowej lub nie zmieni ona swojego stanowiska, Rzecznik Finansowy przystąpi do postępowania polubownego. Wniosek jest bezpłatny i musisz w nim zawrzeć takie informacje jak imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. Koniecznie przedstaw okoliczności sytuacji i napisz jakie masz zarzuty wobec ubezpieczyciela. Do skargi musisz dołączyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Dopiero wtedy zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego ma sens.

Aby dowiedzieć się więcej, o tym kim jest Rzecznik Finansowy i jak może ci pomóc w dochodzeniu swoich praw, przejdź do porady:
Rzecznik Finansowy – jak może Ci pomóc?

Ubezpiecz się z głową!

Skorzystaj z naszej superoferty ubezpieczeń. Odwiedź naszą placówkę lub zadzwoń na infolinię.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku