2022-04-27

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 – co warto wiedzieć?

Sprawdź, jak uzyskać premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w 2022 roku.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 – co warto wiedzieć?

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 to bezzwrotna premia, o którą może ubiegać się wiele beneficjentów. Sprawdź, na czym to polega, jak złożyć wniosek oraz jakie warunki trzeba spełnić.

Czym jest premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022?

Wnioski o dofinansowanie na działalność pozarolniczą początkowo miały być przyjmowane od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. Termin ten przedłużono jednak o cały miesiąc, czyli do do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość uzależniona jest od ilości miejsc pracy, które stworzy właściciel działalności. Wnioski mogą być składane wyłącznie przez rolników, ich współmałżonków i domowników, którzy są objęci m.in. ubezpieczeniem w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Co jeszcze warto wiedzieć o dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności pozarolniczej? Temu zagadnieniu poświęciliśmy nasz dzisiejszy artykuł.

Zamów rozmowę

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 – warunki przyznania

O dotacje dla rolników 2022 na działalność pozarolniczą ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW mogą ubiegać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy planują rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. O  pomoc mogą zwrócić się również osoby, które co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku zawiesiły lub zamknęły działalność rolniczą, ale chciałyby ją wznowić.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może zostać przyznana także osobom, które planują rozbudować ofertę swojego przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usług, które znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w wykazie rodzajów działalności objętych dotacją.

Jakie warunki należy spełnić, aby przyznana została premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

  • Wnioskodawcy muszą podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia.
  • Gospodarstwo rolne musi być położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dodatkowo w miejscowości, która jest częścią:

- gminy wiejskiej;
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców;
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Uwaga!

Warto wiedzieć, że nabór wniosków na działalność pozarolniczą 2022 po raz pierwszy uwzględnia tylko osoby, które nie uzyskały płatności obszarowych. O premię mogą wnioskować również osoby, które skorzystały ze wsparcia dotyczącego różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie unijnego programowania, czyli w latach 2007-2013.

ARiMR dotacje na działalność pozarolniczą 2022 – ile można otrzymać?

Wysokość dofinansowania na rozpoczęcie działalności pozarolniczej uzależniona jest od miejsc pracy, które zostaną utworzone w wyniku otwarcia nowej firmy lub rozwinięcia już istniejącego przedsiębiorstwa. Program zakłada następujące wsparcie:

  • 150 tys. zł w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy;
  • 200 tys. zł za co najmniej 2 miejsca pracy;
  • 250 tys. zł za co najmniej 3 miejsca pracy.

Co ważne, środki wypłacane są na konto wnioskodawcy w dwóch ratach. Pierwsza część w wysokości 80% przyznanej premii zostanie wypłacona w momencie, gdy beneficjent spełni warunki określone w decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Na ich spełnienie wnioskodawca ma 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Pozostałe 20% wypłacane jest po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej części i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Jakie przepisy regulują dofinansowanie na działalność pozarolniczą? W tym przypadku obowiązuje rozporządzenie nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).

Zamów rozmowę

Działalność pozarolnicza 2022 – rozporządzenie

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w roku 2022 przyznawana jest zgodnie z warunkami, które określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

To ważne!

Załącznik do rozporządzenia zawiera szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, które mogą być objęte wsparciem. Zdecydowanie warto się z nim zapoznać, aby zyskać pewność, że preferowana przez Ciebie branża jest ujęta w rozporządzeniu!

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2022 – szeroki wachlarz działalności

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, aby dotacja została przyznana, działalność pozarolnicza musi mieścić się w ściśle określonej palecie rodzajów. Na szczęście zakres ten jest naprawdę szeroki. Firmy, które zostaną założone za dotacje dla rolników 2022 na działalność pozarolniczą, mogą zajmować się m.in. prowadzeniem sklepów spożywczych, sprzedażą produktów rolniczych, fryzjerstwem, rzemiosłem, opieką nad dziećmi i osobami starszymi, prowadzeniem agroturystyki, budownictwem, naprawą pojazdów samochodowych, rękodzielnictwem czy usługami cateringowymi. Oczywiście dotacje nie obejmują jedynie firm związanych z pracą fizyczną, ale również umysłową.

W wykazie znajdziemy bowiem także firmy świadczące usługi z zakresu informatyki, architektury, inżynierii, księgowości czy audytu. Pełną listę znajdziesz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz we wspomnianym powyżej załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r.

Uwaga!

Warto pamiętać, że co najmniej 70% przyznanej premii musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowego sprzętu czy środków transportu. Pozostałe 30% można przeznaczyć na różnego rodzaju wydatki bieżące.

ARiMR – dotacje na działalność pozarolniczą 2022. Kto przyjmuje wnioski?

Nabór wniosków na działalność pozarolniczą 2022 prowadzony jest przez właściwe terenowo oddziały regionalne ARiMR. Dokumentów nie musisz jednak dostarczać osobiście. Wniosek możesz złożyć również w 100% zdalnie – za pomocą internetowej platformy ePUAP lub za pomocą Poczty Polskiej.

Zamów rozmowę

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – dlaczego warto?

Działalność pozarolnicza 2022 to dla wielu rolników i ich najbliższych ogromna szansa na szybki rozwój i założenie własnej firmy. Przyznawalność środków jest na imponującym poziomie, dlatego jeśli wciąż zastanawiasz się nad złożeniem wniosku, zbierz czym prędzej potrzebne dokumenty i odwiedź najbliższy oddział ARiMR lub zaloguj się do portalu ePUAP. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie swojego wniosku lub chcesz zasięgnąć nieco więcej informacji na temat dotacji na otwarcie działalności pozarolniczej, skontaktuj się z pracownikiem ARiMR.

Warto dodać, że na rynku działa wiele profesjonalnych firm, które specjalizują się w doradztwie i kompleksowej pomocy z zakresu premii na działalność pozarolniczą. Jeśli czujesz, że sam nie poradzisz sobie ze złożeniem stosownych dokumentów, być może to rozwiązanie okaże się dla Ciebie wybawieniem.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu!

Zajrzyj do naszej oferty CUK Ubezpieczenia, aby zapewnić sobie wsparcie podczas trudnych sytuacji. Poznaj nasz kalkulator online, zadzwoń na infolinię lub odwiedź jeden z oddziałów.

Oceń artykuł

2.50
(2)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku