2020-05-08

Prawo jazdy D - wszystko, co musisz wiedzieć. Jak zostać kierowcą autobusu?

Sprawdź czy możesz zostać kierowcą autobusu.

Prawo jazdy D - wszystko, co musisz wiedzieć. Jak zostać kierowcą autobusu?

Myśląc o zawodzie kierowcy autobusu, w pierwszej kolejności należy zyskać odpowiednie uprawnienia, a mianowicie zdać prawo jazdy D. Poniżej podpowiemy Ci, jakie warunki musisz spełnić oraz jakie konkretnie uprawnienia zyskasz wraz ze zdanym egzaminem.

Wiek kandydata na prawo jazdy D

Jeżeli zastanawiasz się nad kursem prawa jazdy na autobus, musisz posiadać uprawnienia kategorii B oraz spełniać kryterium wieku, a mianowicie mieć ukończone 24 lata. Oczywiście, od powyższej regulacji występują wyjątki. Jeżeli bowiem uzyskałeś kwalifikację wstępną określoną w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.0.2140 t.j), możesz starać się o uzyskanie uprawnień kategorii D mając ukończone 21 lat. Istotnym jest, że kurs prawa jazdy kat. D można rozpocząć już 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Czym jest kwalifikacja wstępna?

W 2006 r. wprowadzono zmiany do ustawy o transporcie drogowym, które nałożyły obowiązkowe kształcenie na kierowców zawodowych przewożących osoby lub rzeczy. Obowiązek ten dotyczy kierowców kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E. Jeżeli uzyskałeś prawojazdy na autobus po 10 września 2008 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, jesteś obowiązany do odbycia kursu kwalifikacji wstępnej. Dopiero, gdy zdobędziesz świadectwo kwalifikacji zawodowej będziesz mógł pracować jako kierowca. Osoby, które zdały prawo jazdy kat. D przed 2008 rokiem są zwolnione z obowiązku odbycia szkolenia kwalifikacji wstępnej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Przepisy rozdziału 7a wyżej wspomnianej ustawy o transporcie drogowym wprowadziły również pojęcie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Osoby, które uzyskały tego typu kwalifikację mogą pracować jako kierowca autobusu mając ukończone 23 lata. Zgodnie z ustawą, uprawnienia kat. D zyskuje również osoba, która ukończyła kwalifikację wstępną przyspieszoną i ma skończone 21 lat. Jednak może ona kierować autobusami, które wykonują regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Warunki uzyskania prawa jazdy na autobus

Poza kryterium wieku oraz koniecznością posiadania prawa jazdy kat. B, chcąc uzyskać uprawnienia kierowcy autobusu musisz wykonać stosowne badania lekarskie i psychologiczne. Ponadto musisz uzyskać we właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji profil kandydata na kierowcę. Aby założyć taki profil, musisz przedłożyć orzeczenie psychologiczne i lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. D, a także wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy. Musisz także przygotować zdjęcie, dokument tożsamości i kserokopię już posiadanego prawa jazdy. 

Po uzyskaniu przedmiotowego profilu musisz ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców, zdać egzamin wewnętrzny, a następnie uzyskać pozytywny wynik na egzaminie państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Należy przy tym pamiętać, że samo odbycie kursu prawa jazdy oraz zdanie egzaminu państwowego nie upoważnia nas do wykonywania pracy jako zawodowy kierowca autobusu. Chcąc w celach zarobkowych przewozić osoby należy przejść wspomniane wyżej szkolenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. D. 

Wpis do prawa jazdy

Ponieważ jako kierowca autobusu musisz mieć ukończony kurs kwalifikacji wstępnej, powinieneś pamiętać, aby w Twoim prawie jazdy przy kat. D umieszczono wpis 95, który jest potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowej do przewozu osób. Oprócz tego zobowiązany jesteś do złożenia wniosku o Kartę Kierowcy. Niniejszy wniosek złożysz za pośrednictwem strony Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jakie uprawnienia daje kat. D?


Prawo jazdy kategorii D uprawnia Cię nie tylko do prowadzenia autobusu. Po zdobyciu odpowiednich uprawnień możesz prowadzić również ciągnik rolniczy oraz pojazd wolnobieżny. Jako autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Ciągnikiem rolniczym jest pojazd silnikowy wykorzystywany łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych i ogrodniczych, a także do ciągnięcia przyczep i do wykonywania prac ziemnych. Pojazd wolnobieżny natomiast należy rozumieć jako pojazd silnikowy, którego konstrukcja wpływa na ograniczenie prędkości jazdy do 25 km/h. Takim pojazdem będzie np. koparko-ładowarka.

Sprawdź superofertę na CUK.pl

Niezależnie jednak od tego, czy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym firmę transportową, czy też osobą prywatną posiadającą ciągnik rolniczy, musisz pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu. Ceny polis ubezpieczeniowych porównasz za pomocą internetowego kalkulatora OC na CUK.pl

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku