2021-12-21

Ile wynosi podatek od zakupu samochodu i kiedy trzeba go zapłacić?

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami, które dotyczą podatku od kupna samochodu!

Ile wynosi podatek od zakupu samochodu i kiedy trzeba go zapłacić?

Zakup samochodu wiąże się z powiększeniem swojego majątku, pomimo faktu, że w ten sposób wydaje się przecież własne pieniądze. Dlatego podczas takiej transakcji trzeba zapłacić specjalny podatek od wzbogacenia. Ile wynosi, jak go obliczyć i w jakich sytuacjach konieczne jest jego uiszczenie?

Kto zajmuje się podatkiem od kupna samochodu?

Zdecydowanie najlepszą sytuacją dla nabywcy pojazdu jest ta, w której sprzedawcą okazuje się przedsiębiorstwo lub komis. Wówczas wystawia się fakturę VAT, którą wystarczy opłacić. Na tym obowiązki nabywcy pojazdu w związku z podatkiem PCC się kończą. Z dodatkowymi formalnościami trzeba jednak liczyć się w sytuacji, gdy pojazd jest kupowany od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wówczas to nabywca musi zapłacić podatek.

Czym jest podatek od kupna samochodu?

Podatek od kupna samochodu inaczej jest nazywany podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Taki stosunek zachodzi pomiędzy dwiema osobami prywatnymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dotyczy on nie tylko samochodów, lecz także wielu innych przedmiotów. Mowa tu m.in. o sprzęcie RTV, nieruchomościach czy pojazdach rolniczych. Co więcej, podatek PCC w niektórych przypadkach jest płacony również w związku z prawem autorskim czy użytkowaniem wieczystym.

W jakich sytuacjach należy zapłacić podatek PCC za samochód?

Podatek od sprzedaży samochodu należy zapłacić w sytuacji, gdy pojazd spełnia określone wymagania. Zazwyczaj dotyczy to aut używanych, sprzedawanych przez osoby prywatne. Pozostałe wymagania dotyczą m.in. lokalizacji pojazdu w chwili zakupu. Na ogół opodatkowanie obowiązuje, gdy:

 • samochód w momencie zakupu znajdował się w Polsce;
 • samochód w momencie zakupu znajdował się za granicą, jednak kupiła go osoba zamieszkała w Polsce, a umowa została zawarta na terenie naszego kraju.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Istnieją jednak warunki sprawiające, że za kupno danego samochodu nie trzeba płacić podatku PCC. Mowa tu głównie o sytuacji, w której wartość pojazdu nie przekroczyła 1000 zł. Podobnie jest także wtedy, gdy auto zakupiła osoba niepełnosprawna na własny użytek.

Podatek od samochodu a jego wartość

Jedynym wyjątkiem, w związku z którym nie trzeba płacić podatku PCC, jest auto o wartości rynkowej nieprzekraczającej 1000 zł. Mowa tu jednak nie o jego cenie, a faktycznej wartości. Czasami dokładne wyliczenie tej sumy jest problematyczne. Nie należy jednak kierować się tym, ile rzeczywiście zapłaciłeś za samochód. Czasem sprzedający niewłaściwie określają wartość pojazdów lub decydują się na obniżenie ceny np. w celu pozbycia się auta szybciej.

Kto jest zwolniony z konieczności płacenia podatku PCC od samochodu?

Podatek przy zakupie auta nie obowiązuje osób, które mają stwierdzoną niepełnosprawność. Mowa tu zarówno o stopniu znacznym, jak i umiarkowanym czy lekkim. W ostatnim przypadku chodzi jednak o schorzenia narządów ruchu. Jeśli taka osoba kupi samochód na własny użytek, nie musi płacić podatku PCC. 

Kiedy należy zapłacić podatek od zakupu samochodu?

Podatek od zakupu samochodu trzeba zapłacić w określonych sytuacjach. Zależy to głównie od tego, do kogo należy konkretny pojazd. Musi być to bowiem osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatek PCC trzeba zapłacić w sytuacji, gdy auto zostało kupione od:

 • komisu, który jedynie pośredniczy w transakcji, a właścicielem samochodu jest osoba fizyczna;
 • osoby prywatnej innego pochodzenia na terenie Polski;
 • osoby fizycznej w Polsce.

Ogromne znaczenie ma miejsce, w którym dochodzi do sfinalizowania transakcji. Jeśli umowa zostanie podpisana za granicą, nie trzeba płacić podatku PCC. Wówczas jednak trzeba się liczyć ze znacznie wyższą opłatą akcyzową, która w niektórych sytuacjach wynosi nawet 18,6 proc. wartości pojazdu. Jest to kilka razy więcej niż w przypadku podatku PCC.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli samochód w momencie realizowania transakcji znajduje się poza Polską, a umowa zostanie zawarta na terenie naszego kraju, konieczne okazuje się uiszczenie podatku.

Jak zapłacić podatek od wzbogacenia za auto?

Wiele osób zastanawia się, jak zapłacić podatek od kupna samochodu. Jest to bardzo proste. Najważniejsze okazuje się złożenie specjalnej deklaracji, czyli PCC-3. Masz na to 14 dni od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Deklarację dotyczącą podatku za kupno auta można złożyć na kilka sposobów:

 • pocztą;
 • osobiście w kasie urzędu;
 • przez internet.

Taki dokument powinien trafić do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania nabywcy samochodu. W deklaracji trzeba również wpisać wyliczoną kwotę podatku. Następnym krokiem jest przelanie pieniędzy na konto bankowe wskazane przez urząd. Jeśli pojawią się  jakiekolwiek niejasności związane z wysokością tej kwoty, fiskus zgłosi się do nabywcy z wezwaniem o naniesienie poprawek.

Po zapłaceniu podatku od zakupu samochodu trzeba zatrzymać odpowiednie potwierdzenie. Pozwala ono na zarejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji. Bez tego dokumentu nie da się zrealizować kolejnych działań.

Ile wynosi PCC od zakupu samochodu?

Podatek PCC od zakupu samochodu nie ma stałej wartości. Jest to bowiem 2 proc od wartości samochodu. Trzeba jednak pamiętać, że nie chodzi tutaj o cenę. Zdarza się bowiem, że niektórzy sprzedawcy celowo ją zaniżają, aby kupujący mógł zapłacić mniejszy podatek. Urząd Skarbowy ma jednak dostęp do informacji o średnich wartościach rynkowych samochodów o konkretnych parametrach. Jeśli więc cena znacznie się od nich różni, trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia wyższego podatku.

Jeśli natomiast cena podczas transakcji zostanie zawyżona, nabywca musi liczyć się z tym, że prawdopodobnie zapłaci podatek właśnie od niej, a nie od średniej wartości rynkowej.

Czym grozi nieopłacenie podatku PCC od samochodu?

Podatek od sprzedaży auta jest obowiązkowy. Brak uiszczenia odpowiedniej kwoty wiąże się bowiem z dużymi karami. Jest to także wykroczenie wobec Urzędu Skarbowego. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli zapomnisz zapłacić podatku PCC w określonym terminie, ale przypomnisz sobie o tym później. Wówczas konieczne okazuje się złożenie specjalnego oświadczenia. Należy przyznać się w nim do popełnionego błędu, a następnie zapłacić podatek wraz z odsetkami.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Niezapłacenie podatku od kupna samochodu w określonym terminie wiąże się również z karą. Jeśli urząd wyda takie postanowienie, nabywca będzie musiał uiścić 10 proc. płacy minimalnej. Maksymalna kwota wynosi natomiast 20-krotność tej sumy. Dlatego  tak ważne okazuje się przestrzeganie obowiązujących terminów.

Jak zgłosić kupno samochodu w urzędzie?

Po nabyciu samochodu konieczne okazuje się również zgłoszenie tego faktu. Wówczas potrzebna jest nie tylko uzupełniona deklaracja PCC-3. Istotne są również takie dokumenty, jak:

 • dowód osobisty nabywcy;
 • umowa kupna-sprzedaży;
 • dowód rejestracyjny samochodu.

Na przerejestrowanie samochodu zwykle trzeba poczekać kilka dni. Warto jednak zrobić to jak najszybciej po kupnie samochodu. W ten sposób można bowiem uchronić się przed karami. Przed zarejestrowaniem samochodu trzeba jednak wykupić ubezpieczenie OC. Jest ono obowiązkowe na terenie całej Polski i dotyczy nie kierowcy, lecz każdego pojazdu z osobna. Brak takiej polisy wiąże się z wysokimi karami, które po dwóch tygodniach mogą wynosić nawet 5200 zł. Jeśli kupujesz samochód osobowy, zazwyczaj ma on już wykupione ubezpieczenie OC.

Wówczas istnieją dwa rozwiązania – przepisanie polisy na nowego właściciela pojazdu lub zdecydowanie się na samodzielne wykupienie nowego produktu. Druga możliwość jest korzystniejsza. W ten sposób można bowiem naliczać staż bezwypadkowej jazdy, co wpływa na zniżki w danym towarzystwie ubezpieczeniowym w przyszłości. To dobre rozwiązanie także w sytuacji, gdy nie chcesz dopłacać do składki poprzedniego właściciela, jeśli okaże się, że była ona niższa.

Jak wysoki jest podatek od kupna samochodu? Jak go wyliczyć?

Wiele osób zastanawia się, jaki podatek od kupna samochodu trzeba uiścić w danym przypadku. Konieczne okazuje się samodzielne wyliczenie tej kwoty na podstawie średniej wartości rynkowej pojazdu. Zdarza się, że niektórzy celowo obniżają cenę pojazdów, gdyż chcą sprzedać je szybciej, np. w związku z trudną sytuacją finansową. Dlatego należy zorientować się, za ile można kupić samochód o takich samych parametrach u innych osób.

Urzędy dysponują specjalnymi katalogami, dzięki którym mogą sprawdzić średnią wartość rynkową samochodów. Zazwyczaj są to widełki. Jeśli więc kwota wpisana w deklaracji nie zgadza się z wartościami zawartymi w katalogu, trzeba liczyć się z koniecznością naniesienia poprawek. Nabywca musi również uzasadnić, dlaczego przyjął niższą kwotę. Zwykle chodzi tutaj o historię wypadkową konkretnych pojazdów.

Samochody, które wcześniej uległy wypadkowi, zazwyczaj mają mniejszą wartość nawet po naprawie. Wówczas podatek jest niższy, choć nie zgadza się on z widełkami zawartymi w katalogach. W takim przypadku konieczne okazuje się uzasadnienie, dlaczego w deklaracji została wpisana mniejsza wartość.

Ewentualne roszczenia dotyczące wpisania zbyt niskiej wartości pojazdu są możliwe w ciągu 5 lat od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Co więcej, można się od nich odwołać. Wówczas całą sprawą zajmuje się rzeczoznawca. Jeśli wykaże on, że kupujący rzeczywiście miał rację, można zapłacić niższy podatek. Problemy pojawiają się w sytuacji, kiedy rzeczoznawca wskaże na rację urzędu. Wówczas konieczne okazuje się zapłacenie również za jego pracę.

Jak zapłacić podatek PCC od kupna samochodu przez internet?

Jeśli chodzi o kupno samochodu, Urząd Skarbowy umożliwia opcję zapłacenia stosownego podatku od wzbogacenia przez internet. To bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które preferują dopełnianie niezbędnych formalności bez wychodzenia z domu. Obecnie można to zrobić, nawet gdy nie masz ważnego podpisu kwalifikowanego.

Do uzupełnienia deklaracji PCC-3 przez internet konieczne są określone dane. Mowa tu o takich informacjach, jak:

 • imię;
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer NIP lub PESEL.

Wymagana jest także informacja o kwocie przychodu z roku podatkowego, dwa lata wstecz od momentu składania deklaracji. Jeśli w tym czasie nie wypełniałeś takiego zeznania, należy wpisać wartość 0.

Czasami sprzedażą samochodów zajmują się również firmy, w tym komisy. Zdarza się także, że podatek musi zapłacić podmiot, który nie jest osobą fizyczną. Wówczas również da się dopełnić formalności online, jednak konieczne okazuje się posiadanie podpisu kwalifikowanego. Bez niego nie ma możliwości zapłacenia podatku przez internet, a więc konieczne okazuje się osobiste odwiedzenie urzędu.

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Opłatę za zakupienie samochodu należy wpłacić na odpowiednie konto Urzędu Skarbowego, do którego składasz deklarację. Informacje na temat numeru rachunku zwykle są dostępne na stronie internetowej konkretnej placówki. W ten sposób można samodzielnie przelać pieniądze bez wychodzenia z domu. Trzeba jednak pamiętać o tym, by odpowiednio zatytułować przelew. Warto podążać zgodnie z zaleceniami konkretnej instytucji. Zwykle konieczne okazuje się podanie swoich danych osobowych, dzięki czemu będzie można łatwiej zidentyfikować sprawę, za którą została uiszczona opłata.

Ubezpieczenie zakupionego samochodu

Podatek od samochodu to nie wszystkie opłaty związane z nabyciem pojazdu. Należy również wykupić stosowne ubezpieczenie. W Polsce istnieje obowiązek posiadania polisy OC na każde auto zarejestrowane na terenie kraju. Warto więc pamiętać, by upewnić się, czy dany samochód ma już takie ubezpieczenie lub wykupić je na własną rękę.

Dobrym rozwiązaniem jest również ubezpieczenie AC. Ono również wchodzi w skład oferty CUK. W razie wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniej polisy możesz poprosić o pomoc naszych specjalistów. Warto udać się do jednej z wielu placówek CUK na terenie całego kraju lub zadzwonić na infolinię. Zapraszamy!

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku