2023-06-15

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) samochodu – co to jest?

Dowiedz się, jakie są ogólne warunki ubezpieczenia samochodu.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) samochodu – co to jest?

Czym jest OWU auta? To nic innego, jak oficjalny dokument przygotowany przez towarzystwo, dotyczący danej polisy komunikacyjnej. Zawarte są w nim informacje m.in. na temat przedmiotu ubezpieczenia, zakresu, a także sum gwarancyjnych. Czytając OWU, dowiemy się także, jak ubezpieczyciel definiuje dotyczące polisy pojęcia, ponieważ różni ubezpieczyciele podchodzą do tych kwestii indywidualnie. Ważnym punktem OWU są także wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała.

Dlaczego warto czytać OWU?

Wiedząc już, czym jest OWU, widzisz zapewne potrzebę dokładnego czytania tego dokumentu przed podpisaniem umowy. Może okazać się bowiem, że pomoc, na którą liczyłeś w przypadku ubezpieczenia samochodu, nie zostanie Ci udzielona w tym towarzystwie, a w przypadku innej oferty byłaby już możliwa.

Oprócz tego warto zajrzeć do OWU, ponieważ znajdują się tu z reguły informacje, w jaki sposób zgłosić szkodę, jak najłatwiej skontaktować się z ubezpieczycielem itd.

Ważne!

Przepisy mówią, że OWU powinno zostać dostarczone klientowi przed zawarciem z nim umowy.

Więcej na temat tego, czego możesz dowiedzieć się z OWU przeczytasz tu: Jak czytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

Kto przygotowuje ogólne warunki ubezpieczenia auta?

Warto wiedzieć, że nie ma sztywnych zasad i jednego OWU dla wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczyciele sami formułują zasady, na których działa ubezpieczenie. Muszą się jednak stosować do obowiązującego w Polsce prawa. Wytyczne, które muszą towarzystwa przestrzegać, zapisane są w ustawie o działalności ubezpieczeniowej oraz w przepisach kodeksu cywilnego

Jakie informacje znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia auta?

Co konkretnie znajduje się w OWU samochodu? Przepisy obowiązujące w Polsce nakładają na ubezpieczycieli obowiązek zapisu takich informacji:

 • jaki jest przedmiot i zakres ubezpieczenia, czyli co i w jakich sytuacjach będzie chronione daną polisą – w przypadku ubezpieczenia auta będzie to oczywiście samochód;
 • jakie są sumy ubezpieczenia oraz warunki ich zmiany;
 • jaki jest sposób zawierania umowy ubezpieczenia;
 • jaki jest czas działania polisy;
 • jakie są prawa i obowiązki ubezpieczyciela i ubezpieczonego;
 • w jaki sposób można wypowiedzieć umowę (przez obie strony);
 • jaka jest wysokość składki ubezpieczeniowej oraz sposób jej opłacania;
 • jaki jest sposób indeksacji składki, czyli mechanizm, chroniący polisę przed skutkami inflacji;
 • w jaki sposób dokonać zmian polisy zawartej na czas nieokreślony;
 • w jaki sposób ustalane jest odszkodowanie;
 • w jaki sposób dochodzić roszczeń z umowy ubezpieczenia;
 • do jakiego sądu zgłosić się w razie sporu.

Przeanalizujmy ten temat na przykładzie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu, jakim jest AC. Z OWU dowiesz się m.in. jaki wariant zapewnia autocasco. Na rynku dostępne jest kilka rodzajów AC – minicasco, standardowe autocasco oraz AC w formule all risk. Pierwsze, czyli minicasco, zapewnia ochronę w przypadku tylko niektórych szkód np. kradzieży, pożaru czy szkód wywołanych przez zwierzęta. Standardowe AC obejmuje pomoc w razie kolizji, wandalizmu oraz innych szkód wywołanych przez osoby trzecie. Ubezpieczenie all risk natomiast to polisa o najszerszym zakresie. W OWU autocasco zawarte są także ważne informacje typu limity dotyczące holowania czy limity dotyczące auta zastępczego.

Ogólne warunki ubezpieczenia auta – czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel ma obowiązek zawrzeć w OWU auta informacje na temat tego, kiedy polisa nie zadziała. Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego określa art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oto one:

 • szkody, które polegają na uszkodzeniu czy utracie mienia, a wyrządzone zostały przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego;
 • szkody powstałe w związku z transportem za opłatę przedmiotów i ładunków;
 • szkody polegające na utracie cennych rzeczy, biżuterii, gotówki czy innych wartościowych dokumentów;
 • szkody w związku z zanieczyszczeniem czy skażeniem środowiska.

Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia OC są specyficzne. Co to oznacza? Że w przypadku spowodowania kolizji przez kierowcę, będącego pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie w ramach OC sprawcy, jednak będzie domagał się od ubezpieczonego zwrotu poniesionych kosztów. Ta sytuacja nazywa się regresem. Czy w przypadku AC jest podobnie? Nie, ponieważ polisa AC nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem i w sytuacji wyłączenia odpowiedzialności, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania wcale.

No właśnie, a jak to jest w przypadku wyłączeń odpowiedzialności w polisie AC? Każde towarzystwo stosuje inne wyłączenia odpowiedzialności, ale z reguły wyglądają one tak:

 • szkody powstałe z winy kierowcy, np. jazda pod wpływem alkoholu czy ucieczka z miejsca wypadku itd.,
 • szkody zależne od otoczenia, np. demonstracje, działania wojenne, zamieszki itd.,
 • szkody w związku z „działalnością” natury, np. trzęsienie ziemi, gradobicie itd.,
 • szkody związane z eksploatacją pojazdu, np. wymiana części.

Ubezpieczenie samochodu w CUK

Rozglądasz się za ubezpieczeniem samochodu? Koniecznie sprawdź dostępne oferty online! Zrobisz to na CUK.pl, wpisując w kalkulatorze OC i AC potrzebne dane. System pokaże Ci dostępne oferty, a Ty będziesz mógł wygodnie je porównać, a następnie dokonać zakupu polisy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy ogólne warunki ubezpieczenia wiążą obie strony umowy ubezpieczenia auta?

Tak. OWU auta zawiera informacje na temat ubezpieczenia,  a także prawa i obowiązki obu stron. Decydując się na kupno danej polisy oraz podpisując umowę z ubezpieczycielem, masz pewność, że wywiąże się on z punktów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia auta. Również Ty musisz przestrzegać pewnych zasad. Przykład: jeśli ubezpieczony spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel będzie miał prawo żądać od niego zwrotu kosztów.

 • 2
  Czy informacje o AC znajdują się w OWU?

AC to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne i tak jak w przypadku pozostałych polis szczegółowe informacje na jego temat znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 • 3
  Czy ogólne warunki ubezpieczenia określają zakres ochrony assistance?

Tak. Zakres każdego ubezpieczenia, nawet takiego, które funkcjonuje w ramach dodatku do głównej polisy (np. OC) znajduje się w OWU. Niektórzy ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia OC auta zapewniają mini assistance, a informacje na temat jego zakresu znajdują się w OWU takiej polisy.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku