2020-08-31

Jak czytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

Trudne sformułowania w umowie? Zobacz, na co zwrócić uwagę w OWU.

Jak czytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

Niezależnie od tego czy chcesz kupić ubezpieczenie samochodu, polisę nieruchomości, a może turystyczną, powinieneś zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To właśnie w nich zawarte są najważniejsze informacje na temat Twojej ochrony. Sprawdź, jak je czytać i na które elementy zwrócić szczególną uwagę.

Czym jest OWU i dlaczego warto się z nim zapoznać?

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, w którym są wszelkie niezbędne informacje na temat oferty danego ubezpieczyciela. Możesz z nim się zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy, zarówno w placówce, jak i przez Internet. Na stronach internetowych ubezpieczycieli tego typu dokumenty są do ogólnego wglądu.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia uwzględniają definicję ważnych pojęć użytych w dokumencie, zasady zawarcia umowy pomiędzy towarzystwem a ubezpieczonym, a także jej zakres. Ujęte są także obowiązki obydwóch stron oraz wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności za szkody.

Dlaczego warto czytać OWU? Przede wszystkim, dla swojego spokoju oraz komfortu. Dzięki temu, masz pewność, że nic nie zaskoczy Cię podczas współpracy z towarzystwem. Tak samo jak przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, musisz zapoznać się z jej szczegółami, tak i podczas kupowania polisy, powinieneś przeczytać OWU. To jeszcze nie wszystko. W tym dokumencie zazwyczaj zawarte są także informacje na temat tego, jak postępować w razie zaistnienia szkody. Uwzględnione są preferowane formy kontaktu oraz szczegóły zgłoszenia.

Uwaga!

W OWU zawarte są informacje, które mogą być dla Ciebie po prostu niezbędne w trakcie współpracy, np. maksymalna suma, która może być wypłacona w ramach odszkodowania czy sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia.

OWU - definicje, które warto znać

Każde OWU rozpoczyna się od ogólnych postanowień, w których są zawarte definicje oraz skróty. Warto się z nimi zapoznać, aby było wiadomo, o czym jest mowa w trakcie omawiania szczegółów. Przedstawimy teraz wybrane terminy oraz podany ich dokładne wyjaśnienie.

W ubezpieczeniu na życie definicja amatorskiego uprawiania sportu oznacza najczęściej uprawianie aktywności fizycznej, która nie ma na celu czerpania dochodu i nie jest trenowana w ramach przynależności do klubu sportowego. Z kolei karencja to okres liczony od momentu objęcia ubezpieczonego ochroną do czasu, w którym ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie. Najczęściej podawana jest ona w dniach. Te definicje mogą się jednak różnić, w zależności od towarzystwa. Zastanawiasz się czym jest klauzula lub klauzula dodatkowa? To zapis, w którym jest uwzględniony zakres ochrony np. ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za szkody nawet pod wpływem alkoholu. Najczęściej są one dodatkowo płatne i stanowią jedną część wraz z umową.

W polisie na życie pojawia się ważna definicja uposażonego. To osoba fizyczna, która jest uprawniona do otrzymania odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego, np. wnuk, siostra czy krewny.

Ogromna różnica jest pomiędzy ubezpieczającym, ubezpieczonym a ubezpieczycielem. Pierwszy z nich to osoba, która zawiera umowę i płaci składki. Druga objęta jest ochroną i nie zawsze jednocześnie opłaca polisę. Przykładem tego są rodzice (ubezpieczający), którzy kupują ubezpieczenie swojemu dziecku (ubezpieczonemu). Z kolei ubezpieczyciel to po prostu towarzystwo, w którym zawarta jest umowa.

Chcesz poznać dokładne wyjaśnienia definicji w polisie na życie, komunikacyjnej czy podróżnej? Zapoznaj się z naszym słownikiem ubezpieczeniowym, w którym znajdziesz wiele terminów - na pierwszy rzut oka dość skomplikowanych. Dzięki niemu, zrozumienie OWU będzie łatwiejsze.

Uwaga!

Jeśli jakiekolwiek definicje nie są dla Ciebie jasne, zapytaj o nie swojego agenta. Lepiej się upewnić i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Co jeszcze zawiera standardowy dokument OWU?

Oprócz definicji pojęć ubezpieczeniowych, istnieje jeszcze wiele warunków, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim, w OWU uwzględniony jest przedmiot umowy ubezpieczenia. Przykładowo, w polisie na życie jest to życie i zdrowie. Dodatkowe zdarzenia mogą być objęte kolejnymi umowami, czyli rozszerzeniami lub klauzulami. Fragment na temat zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy najważniejszych informacji na temat czasu trwania umowy (np. rok czy 5 lat). Istotny jest także zakres terytorialny, czyli miejsca, w których jesteś objęty ochroną. To niesamowicie ważny element umowy, abyś wiedział, czy np. możesz otrzymać odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek, który miał miejsce w Niemczech. Niektóre ubezpieczenia działają wyłącznie w Polsce, inne natomiast także w Europie lub na całym świecie. Przyjrzyj się także zapisom w OWU na temat czasu trwania odpowiedzialności. Zawarte są tam informacje, jak postępuje ubezpieczyciel, w razie niepłacenia składki w terminie.

Zwróć również uwagę na obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela. Głównie dotyczą one sposobu opłacania składek, zgłoszenia szkody i zasady wypłaty świadczenia.

Co jeszcze jest istotne w OWU?

Suma ubezpieczenia

Świadczy ona o tym, ile maksymalnie możesz otrzymać odszkodowania. W OWU powinny być także zawarte informacje o tym czy można podwyższyć sumę ubezpieczania (np. w polisie na życie), aby otrzymać większą wypłatę świadczenia.

Składka i częstotliwość jej opłacania

W zamian za udzielenie Ci ochrony przez ubezpieczyciela, musisz opłacać składkę w ustalonej wysokości. Wszystkie szczegóły zawarte są w OWU. Warto ustalić jeszcze przed podpisaniem umowy częstotliwość jej opłacania, np. raz na rok, dwa razy do roku, aby polisa była dopasowana do Twoich potrzeb.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Wyłączenia odpowiedzialności

Każdy ubezpieczyciel stosuje pewne wyłączenia odpowiedzialności, np. nie otrzymasz odszkodowania z tytułu OC, kiedy byłeś pod wpływem alkoholu. Całą listę zdarzeń, za które nie odpowiada towarzystwo znajdziesz właśnie w OWU.

Karencja

Tak jak wspominaliśmy, karencja to czas, w którym ubezpieczenie jest zawarte z towarzystwem, jednak nie dostaniesz z jego tytułu odszkodowania. Ma to na celu uniknięcie nadużyć ze strony klientów. Sprawdź, ile trwa karencja na poszczególne zdarzenia, aby nie zostać niemile zaskoczonym.

Informacje o uposażonym

Tego typu informację znajdziesz w polisie na życie. W OWU znajdują się wszelkie szczegóły na temat wypłaty świadczeń uposażonego, zmiany osoby wskazanej w polisie czy ustaleniu proporcji pomiędzy kilkoma uposażonymi.

Termin wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego

Kiedy ubezpieczyciel może wypłacić Ci odszkodowanie? Ile to trwa? Tego typu informacje także znajdziesz w OWU.

Warto zapoznać się ze wszystkimi tymi elementami, aby sprawdzić czy dana oferta na pewno spełnia Twoje oczekiwania. To klucz do zadowolenia i bezpieczeństwa.

Znajdź polisę z CUK!

Dzięki nam, możesz liczyć na pełne wsparcie podczas doboru ubezpieczenia. Skontaktuj się z nami poprzez infolinię, wizytę w placówce lub skorzystaj z kalkulatora online.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku