Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

2020-08-31

Jak czytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

Trudne sformułowania w umowie? Zobacz, na co zwrócić uwagę w OWU.

Niezależnie od tego czy chcesz kupić ubezpieczenie samochodu, polisę nieruchomości, a może turystyczną, powinieneś zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To właśnie w nich zawarte są najważniejsze informacje na temat Twojej ochrony. Sprawdź, jak je czytać i na które elementy zwrócić szczególną uwagę.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Czym jest OWU i dlaczego warto się z nim zapoznać?

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, w którym są wszelkie niezbędne informacje na temat oferty danego ubezpieczyciela. Możesz z nim się zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy, zarówno w placówce, jak i przez Internet. Na stronach internetowych ubezpieczycieli tego typu dokumenty są do ogólnego wglądu.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia uwzględniają definicję ważnych pojęć użytych w dokumencie, zasady zawarcia umowy pomiędzy towarzystwem a ubezpieczonym, a także jej zakres. Ujęte są także obowiązki obydwóch stron oraz wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności za szkody.

Dlaczego warto czytać OWU? Przede wszystkim, dla swojego spokoju oraz komfortu. Dzięki temu, masz pewność, że nic nie zaskoczy Cię podczas współpracy z towarzystwem. Tak samo jak przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, musisz zapoznać się z jej szczegółami, tak i podczas kupowania polisy, powinieneś przeczytać OWU. To jeszcze nie wszystko. W tym dokumencie zazwyczaj zawarte są także informacje na temat tego, jak postępować w razie zaistnienia szkody. Uwzględnione są preferowane formy kontaktu oraz szczegóły zgłoszenia.

Uwaga!

W OWU zawarte są informacje, które mogą być dla Ciebie po prostu niezbędne w trakcie współpracy, np. maksymalna suma, która może być wypłacona w ramach odszkodowania czy sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia.

OWU - definicje, które warto znać

Każde OWU rozpoczyna się od ogólnych postanowień, w których są zawarte definicje oraz skróty. Warto się z nimi zapoznać, aby było wiadomo, o czym jest mowa w trakcie omawiania szczegółów. Przedstawimy teraz wybrane terminy oraz podany ich dokładne wyjaśnienie.

W ubezpieczeniu na życie definicja amatorskiego uprawiania sportu oznacza najczęściej uprawianie aktywności fizycznej, która nie ma na celu czerpania dochodu i nie jest trenowana w ramach przynależności do klubu sportowego. Z kolei karencja to okres liczony od momentu objęcia ubezpieczonego ochroną do czasu, w którym ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie. Najczęściej podawana jest ona w dniach. Te definicje mogą się jednak różnić, w zależności od towarzystwa. Zastanawiasz się czym jest klauzula lub klauzula dodatkowa? To zapis, w którym jest uwzględniony zakres ochrony np. ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za szkody nawet pod wpływem alkoholu. Najczęściej są one dodatkowo płatne i stanowią jedną część wraz z umową.

W polisie na życie pojawia się ważna definicja uposażonego. To osoba fizyczna, która jest uprawniona do otrzymania odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego, np. wnuk, siostra czy krewny.

Ogromna różnica jest pomiędzy ubezpieczającym, ubezpieczonym a ubezpieczycielem. Pierwszy z nich to osoba, która zawiera umowę i płaci składki. Druga objęta jest ochroną i nie zawsze jednocześnie opłaca polisę. Przykładem tego są rodzice (ubezpieczający), którzy kupują ubezpieczenie swojemu dziecku (ubezpieczonemu). Z kolei ubezpieczyciel to po prostu towarzystwo, w którym zawarta jest umowa.

Chcesz poznać dokładne wyjaśnienia definicji w polisie na życie, komunikacyjnej czy podróżnej? Zapoznaj się z naszym słownikiem ubezpieczeniowym, w którym znajdziesz wiele terminów - na pierwszy rzut oka dość skomplikowanych. Dzięki niemu, zrozumienie OWU będzie łatwiejsze.

Uwaga!

Jeśli jakiekolwiek definicje nie są dla Ciebie jasne, zapytaj o nie swojego agenta. Lepiej się upewnić i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Co jeszcze zawiera standardowy dokument OWU?

Oprócz definicji pojęć ubezpieczeniowych, istnieje jeszcze wiele warunków, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim, w OWU uwzględniony jest przedmiot umowy ubezpieczenia. Przykładowo, wpolisie na życie jest to życie i zdrowie. Dodatkowe zdarzenia mogą być objęte kolejnymi umowami, czyli rozszerzeniami lub klauzulami. Fragment na temat zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy najważniejszych informacji na temat czasu trwania umowy (np. rok czy 5 lat). Istotny jest także zakres terytorialny, czyli miejsca, w których jesteś objęty ochroną. To niesamowicie ważny element umowy, abyś wiedział, czy np. możesz otrzymać odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek, który miał miejsce w Niemczech. Niektóre ubezpieczenia działają wyłącznie w Polsce, inne natomiast także w Europie lub na całym świecie. Przyjrzyj się także zapisom w OWU na temat czasu trwania odpowiedzialności. Zawarte są tam informacje, jak postępuje ubezpieczyciel, w razie niepłacenia składki w terminie.

Zwróć również uwagę na obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela. Głównie dotyczą one sposobu opłacania składek, zgłoszenia szkody i zasady wypłaty świadczenia.

Co jeszcze jest istotne w OWU?

Suma ubezpieczenia

Świadczy ona o tym, ile maksymalnie możesz otrzymać odszkodowania. W OWU powinny być także zawarte informacje o tym czy można podwyższyć sumę ubezpieczania (np. w polisie na życie), aby otrzymać większą wypłatę świadczenia.

Składka i częstotliwość jej opłacania

W zamian za udzielenie Ci ochrony przez ubezpieczyciela, musisz opłacać składkę w ustalonej wysokości. Wszystkie szczegóły zawarte są w OWU. Warto ustalić jeszcze przed podpisaniem umowy częstotliwość jej opłacania, np. raz na rok, dwa razy do roku, aby polisa była dopasowana do Twoich potrzeb.

Wyłączenia odpowiedzialności

Każdy ubezpieczyciel stosuje pewne wyłączenia odpowiedzialności, np. nie otrzymasz odszkodowania z tytułu OC, kiedy byłeś pod wpływem alkoholu. Całą listę zdarzeń, za które nie odpowiada towarzystwo znajdziesz właśnie w OWU.

Karencja

Tak jak wspominaliśmy, karencja to czas, w którym ubezpieczenie jest zawarte z towarzystwem, jednak nie dostaniesz z jego tytułu odszkodowania. Ma to na celu uniknięcie nadużyć ze strony klientów. Sprawdź, ile trwa karencja na poszczególne zdarzenia, aby nie zostać niemile zaskoczonym.

Informacje o uposażonym

Tego typu informację znajdziesz w polisie na życie. W OWU znajdują się wszelkie szczegóły na temat wypłaty świadczeń uposażonego, zmiany osoby wskazanej w polisie czy ustaleniu proporcji pomiędzy kilkoma uposażonymi.

Termin wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego

Kiedy ubezpieczyciel może wypłacić Ci odszkodowanie? Ile to trwa? Tego typu informacje także znajdziesz w OWU.

Warto zapoznać się ze wszystkimi tymi elementami, aby sprawdzić czy dana oferta na pewno spełnia Twoje oczekiwania. To klucz do zadowolenia i bezpieczeństwa.

Znajdź polisę z CUK!

Dzięki nam, możesz liczyć na pełne wsparcie podczas doboru ubezpieczenia. Skontaktuj się z nami poprzez infolinię, wizytę w placówce lub skorzystaj z kalkulatora online.

Oceń artykuł

0
(0)