2019-08-23

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy?

Dowiedz się, w jakim terminie otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy!

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy?

Miałeś stłuczkę i zastanawiasz się, jak długo będziesz czekać na wypłacenie odszkodowania z OC sprawcy? W najlepszym wypadku, gdy wszystkie okoliczności są znane i dopełnienie formalności przebiegnie sprawnie, powinieneś dostać pieniądze z odszkodowania z OC w ciągu 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jednak, jak to w życiu bywa, wiele sytuacji jest niestandardowych.

30 dni na wypłacenie odszkodowania z OC

Według art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (UFG i PBUK) wypłacenie odszkodowania powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. To sytuacja, która ma miejsce, gdy ubezpieczyciel nie ma żadnych wątpliwości co do okoliczności wypadku, a wszystkie dokumenty są złożone poprawnie i zawierają wszelkie dane potrzebne do wypłaty odszkodowania np. poprawny numer konta.

Wypłata odszkodowania OC do 90 dni

Gdy mija 30 dni, a ubezpieczyciel nadal nie wypłacił odszkodowania, powinien pisemnie o tym poinformować osobę występującą z roszczeniem i wskazać, dlaczego tego nie zrobił oraz kiedy ostatecznie zajmie stanowisko w sprawie. Według ustawy taka sytuacja może mieć miejsce, gdy ciężko jest ustalić wysokość odszkodowania czy też odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela. Zdarza się tak m.in. wtedy, gdy do ubezpieczyciela nie spłynął komplet wymaganych dokumentów czy też oficjalna informacja potwierdzająca sprzedaż samochodu lub jego odziedziczenie, a nawet numer konta, na które ma być wypłacone odszkodowanie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności. W tym wypadku okres oczekiwania na odszkodowanie nie może być jednak dłuższy niż 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Wypłata odszkodowania po 90 dniach

Tak, taka sytuacja również może zaistnieć. Wypłata odszkodowania z OC po upływie 90 dni ma miejsce, kiedy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania zależy od trwającego postępowania karnego lub cywilnego.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Bezsporna część odszkodowania – 30 dni

Przyjmijmy, że firma ubezpieczeniowa ustaliła, że odszkodowanie należy się poszkodowanemu jednak, jeśli chodzi o jego wysokość, potrzebna jest dłuższa analiza lub więcej dokumentów. Ubezpieczyciel ma jednak obowiązek wypłacić bezsporną kwotę ubezpieczenia (taką, co do której wysokości nie ma wątpliwości) w terminie do 30 dni. Pozostała część (jeśli przysługuje) zostanie wypłacona w późniejszym terminie - do 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia.

Odsetki za opóźnienia

Co w przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa nie wywiązała się z terminów określonych w ustawie? Art. 481 § 2 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że wysokość odsetek ustawowych za czas opóźnienia wynosi 7% w stosunku rocznym - takiej wysokości ubezpieczony może żądać, jeśli nie została ustalona inna wysokość odsetek za opóźnienie. Roszczenie takie wysyła się do ubezpieczyciela na piśmie, wskazując, kiedy minął termin wypłaty odszkodowania.

Kiedy otrzymam odszkodowanie z OC – podsumowanie

  • w ciągu 30 dni - jeśli wszystkie dokumenty będą złożone poprawnie, a ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie bezsprzeczne
  • 14 dni od dnia, kiedy uda się ustalić wszelkie okoliczności kolizji; nie dłużej niż 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie
  • po 90 dniach - gdy toczy się związane ze sprawą postępowanie cywilne lub karne

Gdy odszkodowanie nie zostanie wypłacone

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdzi, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone lub zostanie wypłacone w innej kwocie niż wynikało ze zgłoszenia, ma obowiązek poinformować o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem. W każdym przypadku z takiego pisma powinno jasno wynikać dlaczego taka decyzja została podjęta. Znaleźć się musi również pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Odszkodowanie OC w CUK

Zbliża się termin wykupienia nowej polisy OC dla Twoje auta? Skorzystaj z naszego kalkulatora online i wylicz OC/AC bez wychodzenia z domu! Możesz też zadzwonić na infolinię lub wybrać się do najbliższej placówki CUK.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku