2018-06-07

Kiedy OC komunikacyjne nie pokrywa szkody

Niestety są sytuacje, w których mamy do czynienia z wyłączeniem odpowiedzialności w OC komunikacyjnym.

Kiedy OC komunikacyjne nie pokrywa szkody

Ubezpieczenie OC komunikacyjne ma za zadanie ochronę cywilną posiadacza pojazdu.

Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne sytuacje, gdy OC komunikacyjne nie pokryje szkody.

Kiedy komunikacyjne OC nie działa?

Należy pamiętać, że istnieją sytuacje, w których mamy do czynienia z wyłączeniem odpowiedzialności w OC komunikacyjnym.

Należą do nich następujące szkody:

 • 1
  Polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu bądź utracie mienia:
 • kiedy posiadacz pojazdu, którym została wyrządzona szkoda jest posiadaczem pojazdu, w którym została ona wyrządzona - oznacza to brak odpowiedzialności za szkody w pojazdach zarejestrowanych na tego samego właściciela (wyłączenie nie obejmuje pojazdów, które są przedmiotem leasingu lub przewłaszczenia - w tym przypadku użytkownikami są różne podmioty),
 • jeżeli zostały one wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu - oznacza to brak odpowiedzialności z ubezpieczenia komunikacyjnego OC za szkody wyrządzone w pojeździe kierującego;
 • 1
  Wynikłe w ładunkach przewożonych za opłatą (chyba, że szkoda została spowodowana przez posiadacza innego pojazdu),
 • 2
  Polegające na utracie biżuterii, gotówki czy papierów wartościowych,
 • 3
  Polegające na zniszczeniu lub skażeniu środowiska.

Należy również pamiętać, że oprócz powyższych zdarzeń nie ponosimy też odpowiedzialności za szkody wyrządzone samemu sobie.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku