2024-05-27

Kiedy dziecko traci ubezpieczenie zdrowotne?

Dowiedz się, kiedy Twoje dziecko może utracić ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy dziecko traci ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka to istotny element dbania o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego potomstwa do ubezpieczenia zaraz po jego narodzinach. Jednakże istnieją różne sytuacje, w których dziecko może utracić ubezpieczenie zdrowotne.

W niniejszym artykule szczegółowo omówimy, do kiedy dziecko ma ubezpieczenie zdrowotne, kiedy dziecko traci ubezpieczenie zdrowotne oraz jakie kroki należy podjąć w przypadku konieczności wyrejestrowania dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego.

Do kiedy dziecko ma ubezpieczenie zdrowotne?

Dziecko jest ubezpieczone w ramach NFZ od momentu zgłoszenia go przez rodziców do odpowiedniego organu. Proces ten jest nie tylko ważnym obowiązkiem prawnym, ale także kluczowym elementem dbania o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

W Polsce zgodnie z przepisami dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do ukończenia 18. roku życia. Ubezpieczenie to jest zapewniane przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy sami posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Jest to mechanizm mający na celu ochronę dzieci w okresie ich największej podatności na choroby i urazy.

Jednakże, w przypadku kontynuacji nauki, ten okres może zostać przedłużony do 26. roku życia. Jest to bardzo istotne dla studentów oraz osób uczących się, które często pozostają na utrzymaniu rodziców i nie posiadają własnych źródeł dochodu, które mogłyby zapewnić im samodzielne ubezpieczenie zdrowotne. Aby skorzystać z tego przedłużonego okresu ubezpieczenia, ważne jest, aby rodzice regularnie aktualizowali status nauki dziecka. Każda zmiana w statusie nauki powinna być zgłaszana do odpowiednich organów, takich jak ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), aby uniknąć przerwy w ubezpieczeniu. Brak zgłoszenia może skutkować utratą ochrony zdrowotnej, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i zdrowotnych w razie potrzeby leczenia.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością przepisy są bardziej elastyczne i przyjazne. Dzieci te mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym bez ograniczeń wiekowych, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów formalnych. Oznacza to, że rodzice lub opiekunowie muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty, potwierdzające niepełnosprawność dziecka oraz jego potrzebę stałej opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie ważne dla rodzin, które muszą zmagać się z dodatkowymi wyzwaniami związanymi z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego w takich przypadkach zapewnia dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych i wsparcia, co jest kluczowe dla zdrowia i jakości życia tych dzieci.

Kiedy dziecko traci ubezpieczenie zdrowotne?

Dziecko traci ubezpieczenie zdrowotne w kilku sytuacjach. Najczęstsze z nich to:

 • ukończenie 18. roku życia – jeżeli dziecko nie kontynuuje nauki, automatycznie traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego po osiągnięciu pełnoletności;
 • zakończenie nauki przed ukończeniem 26. roku życia – jeśli dziecko przestaje uczęszczać do szkoły lub na studia przed ukończeniem 26. roku życia, traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • zmiana statusu ubezpieczenia rodzica – dziecko może stracić ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli rodzic traci swoje ubezpieczenie zdrowotne, np. w wyniku utraty pracy. W takiej sytuacji ważne jest zgłoszenie się do urzędu pracy i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej.

Kiedy wyrejestrować dziecko z ubezpieczenia zdrowotnego?

Wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego jest konieczne w kilku przypadkach. Rodzice muszą pamiętać, że są zobowiązani do zgłoszenia takich zmian do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w odpowiednim terminie. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może prowadzić do problemów administracyjnych i utraty ciągłości ubezpieczenia.

Oto najważniejsze sytuacje, w których należy wyrejestrować dziecko z ubezpieczenia:

 • zakończenie nauki – gdy dziecko przestaje uczęszczać do szkoły lub na studia przed ukończeniem 26. roku życia, rodzice muszą zgłosić ten fakt do ZUS. Jest to szczególnie istotne, ponieważ zakończenie edukacji oznacza, że dziecko przestaje spełniać warunki do przedłużonego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • podjęcie pracy przez dziecko – jeżeli dziecko zaczyna pracować i uzyskuje własne ubezpieczenie zdrowotne, rodzice powinni wyrejestrować je ze swojego ubezpieczenia. Nowe zatrudnienie oznacza, że dziecko staje się samodzielnym płatnikiem składek zdrowotnych, co automatycznie powoduje, że traci prawo do bycia ubezpieczonym jako członek rodziny;
 • zmiana miejsca zamieszkania – przeprowadzka na stałe za granicę jest kolejnym przypadkiem, kiedy należy wyrejestrować dziecko z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Jeśli dziecko przenosi się do innego kraju, gdzie będzie objęte innym systemem ubezpieczenia zdrowotnego, rodzice muszą zgłosić ten fakt do ZUS;
 • zmiana statusu rodzica – jeżeli rodzic traci swoje ubezpieczenie zdrowotne, np. w wyniku zmiany zatrudnienia lub przejścia na emeryturę, konieczne może być wyrejestrowanie dziecka i zgłoszenie go do nowego systemu ubezpieczenia.

Jak zgłosić wyrejestrowanie dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego?

Proces wyrejestrowania dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS jest stosunkowo prosty, ale wymaga zachowania odpowiednich terminów i dostarczenia niezbędnych dokumentów. Rodzice muszą wypełnić formularz ZUS ZCNA, który jest używany do zgłaszania zmian dotyczących członków rodziny ubezpieczonego. Formularz ten należy złożyć w oddziale ZUS lub wysłać pocztą. Możliwe jest również zgłoszenie zmiany przez internet za pomocą platformy PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego to obowiązek każdego rodzica. Proces ten może być przeprowadzony na kilka sposobów:

 • za pośrednictwem pracodawcy – pracownik zgłasza dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego poprzez swojego pracodawcę, który następnie przekazuje zgłoszenie do ZUS;
 • w urzędzie pracy – jeśli rodzic jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, może zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w urzędzie pracy;
 • bezpośrednio w ZUS – rodzice prowadzący działalność gospodarczą mogą osobiście zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w najbliższym oddziale ZUS.

W przypadku nowo narodzonych dzieci, które jeszcze nie mają nadanego numeru PESEL, zgłoszenia dokonuje się na podstawie numeru PESEL rodzica składającego wniosek.

Czy warto kupić dodatkowe ubezpieczenie dla dziecka?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne staje się coraz bardziej popularne wśród rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom szybki dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Takie ubezpieczenie kupisz w CUK Ubezpieczenia. Prywatne polisy zdrowotne oferują szeroki zakres usług, takich jak szybkie wizyty u lekarzy specjalistów, diagnostyka, szczepienia oraz wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki. Koszty takiego ubezpieczenia zależą od indywidualnych potrzeb i mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.

Poza prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym warto rozważyć również zakup ubezpieczenia na życie dla dziecka. Możesz je kupić online tu: https://cuk.pl/kalkulator-ubezpieczen-na-zycie. Do pełnej ochrony brakuje jeszcze NNW szkolnego. Przeczytaj więcej o polisie tu: https://cuk.pl/ubezpieczenia/zycie-i-zdrowie/nnw-dziecka.

Podsumowanie

Rodzice powinni być świadomi obowiązków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym swoich dzieci, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Regularne monitorowanie statusu ubezpieczenia oraz odpowiednie reagowanie na zmiany życiowe dziecka to fundament dbałości o jego zdrowie i bezpieczeństwo.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku