2022-06-29

Kary za brak przeglądu technicznego - co nas czeka w 2022 roku?

Jaka grozi nam kara za jazdę bez ważnego przeglądu technicznego, jakie zmiany czekają nas w 2022 r.?

Kary za brak przeglądu technicznego - co nas czeka w 2022 roku?

Czy zdarzyło Ci się już, że zostałeś zatrzymany przez policję i okazało się, że nie masz ważnego badania technicznego? To może być przykra niespodzianka. W Polsce właściciel samochodu jest odpowiedzialny za jego stan techniczny i musi dokonywać regularnie badań technicznych pojazdu. Badania są więc obowiązkowe i jazda bez przeglądu wiążę się z kilkoma dotkliwymi konsekwencjami. Co grozi za brak przeglądu samochodu? Co zmieniło się w 2022? Czy kary dla spóźnialskich i nierzetelnych kierowców w 2022 będą bardziej dotkliwe?

Jak często musisz wykonywać badanie techniczne samochodu?

Badania techniczne obowiązują właścicieli wszystkich pojazdów, które poruszają się po drogach publicznych, czyli właścicieli samochodów osobowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych i motocykli. Częstotliwość tych badań uzależniona jest od rodzaju pojazdu oraz od jego wieku. Możemy założyć, że większość kierowców musi zgłaszać się na badanie techniczne minimum raz w roku. Oczywiście mamy wyjątki. Jeżeli kupiłeś nowy samochód - to pierwsze badanie techniczne musisz wykonać przed upływem 3 lat od jego rejestracji, natomiast drugie badanie przed upływem 2 lat od pierwszego przeglądu. Kolejne badania techniczne muszą być realizowane co 12 miesięcy. Mandat za jazdę bez przeglądu może być dotkliwy, dlatego warto pamiętać o tych terminach.

Jazda bez przeglądu – tylko mandat?

Nie opłaca się jeździć samochodem bez przeglądu. Brak obowiązkowego badania technicznego w przypadku kontroli może się wiązać z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Przy tym mandat za brak ważnego przeglądu wcale nie musi być najdotkliwszą karą. Co nas czeka, jeżeli kontrola odkryje brak przeglądu w aucie?

Kara za brak przeglądu: minimum 1500 zł

Jeżeli zapomnisz o badaniu technicznym i zostaniesz zatrzymany przez policję albo Inspektorat Transportu Drogowego możesz otrzymać mandat za brak przeglądu. W ubiegłym roku stawka mandatu mogła sięgnąć najwyżej 500 złotych. W 2022 roku minimalna stawka mandatu za brak ważnego przeglądu wzrosła trzykrotnie. Oznacza to, że zapominalstwo może kosztować kierującego więcej niż 1500 złotych. Mówi się, że podczas karania kierowców za brak przeglądu mają być uwzględniane czynniki takie jak: ogólny stan techniczny pojazdu czy czas, jaki upłynął od wyznaczonego terminu następnego badania technicznego.

Więcej niż 1500 zł mandatu za prowadzenie pojazdu bez przeglądu

Wartość grzywny za brak badania technicznego reguluje art. 94 Kodeksu Wykroczeń (KW) – art. 94 § 1 KW o treści: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.” W § 2 tego artykułu stwierdza się, że „Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu”.

Ile może wynosić maksymalna wartość grzywny w 2022?

Zgodnie z art. 24 § 1 KW w 2022 roku grzywnę, tak jak do tej pory wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 94 KW ustala minimalną stawkę grzywny za brak ważnego przeglądu na 1500 złotych. Czytając kolejne paragrafy art. 24 KW, można zauważyć, że treść jednego z nich odnosi się m.in. do przytoczonego wyżej art. 94 KW, który reguluje karę za prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu. Okazuje się, że zgodnie z treścią § 1a art. 24 KW „Za wykroczenie określone w (...) art. 94

§ 1, (...) grzywnę wymierza się w wysokości do 30 000 złotych”. Co to oznacza dla kierowców prowadzących pojazd bez ważnego badania technicznego?

Do 30 000 złotych grzywny za brak przeglądu technicznego w postępowaniu sądowym

Oznacza to, że gdyby sprawa trafiła do sądu, to za prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu kierujący może zostać ukarany przez sąd grzywną o wartości do 30 tys. złotych. Mogłoby do tego dojść w sytuacji, w której kierujący odmówiłby przyjęcia mandatu podczas kontroli drogowej. Wartość grzywien nakładanych w ramach postępowania mandatowego reguluje bowiem art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z jego treścią maksymalna wysokość grzywny nakładanej w ramach postępowania mandatowego to 5000 złotych. Mandat za brak przeglądu może wzrosnąć do 6000 złotych w przypadku gdy dojdzie do tzw. zbiegu wykroczeń.

Brak badania technicznego podczas kontroli drogowej – do 5000. złotych mandatu

Podczas kontroli wiele będzie zależeć od podejścia funkcjonariuszy. Wydaje się, że wyższe kary mają mobilizować przedsiębiorców zajmujących się profesjonalnym transportem mienia i osób. W przypadku kierowców wykorzystujących pojazd bez badania technicznego na własny użytek, kara za brak przeglądu będzie przynajmniej trzykrotnie wyższa niż przed rokiem. Zmiana przepisów ma wyeliminować z dróg pojazdy, które są świadomie użytkowane przez kierowców pomimo złego stanu technicznego i braku ważnego badania technicznego.

Cały czas brak badania technicznego  nie powoduje utraty ochrony ubezpieczeniowej z tytułu OC. Podobnie jak wcześniej może jednak powodować problem z uzyskaniem świadczeń z ubezpieczenia dodatkowego, czyli z AC.  Ustawodawca nie przewidział na szczęście za to przewinienie dodatkowych punktów karnych. Jeżeli termin wykonania przeglądu minął zaledwie kilka dni wcześniej, może skończyć się na mandacie i pouczeniu. Jednak jeżeli z brakiem przeglądu jeździsz już kilka miesięcy, czekają Cię poważniejsze konsekwencje

Co grozi za brak przeglądu w 2022 roku?

Zapowiadane przed rokiem zmiany w przepisach częściowo weszły w życie. Brak przeglądu w 2022 roku wiąże się z przynajmniej trzykrotnie wyższym mandatem niż przed rokiem. Grzywna może być dużo wyższa. Ponadto dwukrotnie więcej za przegląd zapłacą osoby, które przeoczyły termin następnego badania technicznego o ponad 30 dni. Podczas badań technicznych skrupulatnie będzie badać się jakość spalin, aby wykluczyć nieuczciwe praktyki polegające na usuwaniu z pojazdów wyposażenia oczyszczającego emitowane do otoczenia gazy.

Czego można się spodziewać, gdy minie termin wykonania okresowego badania technicznego? Jaki mandat za brak przeglądu dostaniesz?

 • 1
  2 razy więcej za przegląd 30 dni po terminie – cena badania technicznego dla spóźnialskich będzie dwukrotnie wyższa. To zasada, od której nie ma wyjątku. Przyjeżdżając na stację diagnostyczną po terminie, trzeba pamiętać, o tym, że wpis do dowodu będzie dwukrotnie droższy.
 • 2
  Przynajmniej 1500 zł mandatu za brak ważnego przeglądu – kontrola drogowa po terminie badania technicznego, to więcej niż 1500 złotych mandatu za zwrócenie kierującemu uwagi na fakt, że samochód, którym się porusza, nie ma ważnego przeglądu.
 • 3
  Do 6000. zł mandatu w przypadku zbiegu wykroczeń – to maksymalna wartość grzywny, jaką może zostać ukarany kierujący w ramach postępowania mandatowego, czyli podczas kontroli drogowej lub w przypadku wykrycia przez służby braku ważnego badania technicznego w innych okolicznościach.

*Do 30 tys. złotych grzywny za prowadzenie pojazdów niedopuszczonych do ruchu w postępowaniu sądowym – gdy sprawa trafi przed sąd, wysokość grzywny za brak przeglądu może wynieść od 5000. do 30 tys. złotych.

To ważne!

Nie zastanawiaj się, ile można jeździć bez przeglądu technicznego, tylko od razu udaj się na stację kontroli pojazdów. Prawdopodobnie od 1 września właściciele aut będą mieli jeszcze więcej konsekwencji z tego tytułu, a poza tym, trudniej będzie o pieczątkę ze względu na liczne zmiany w samym badaniu technicznym.

Mandat to nie jest jedyna kara za brak przeglądu 2022, konsekwencji może być więcej:

 • Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Gdy dojdzie do kontroli, która wykaże brak przeglądu technicznego, możesz się spodziewać zatrzymania dowodu rejestracyjnego i skierowania samochodu na badania techniczne, które powinieneś wykonać w ciągu 7 dni. Kiedyś zabierano dowód rejestracyjny i otrzymywałeś specjalny dokument, który umożliwiał Ci dojechanie do stacji kontroli, by przeprowadzić przegląd. Obecnie kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego. Jego zatrzymanie odbywa się więc wirtualnie. Policja ma stały dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK, w którym może sprawdzić aktualną dokumentację Twojego samochodu. Jeżeli policja odkryje brak badania technicznego, blokuje Twój dowód rejestracyjny w systemie CEPiK. To wystarczy, aby jazda bez przeglądu przyniosła przykre konsekwencje. Kierowca zatrzymanego pojazdu musi więc szybko wykonać badanie techniczne i z aktualnym przeglądem udać się do urzędu lub na policję.

 • Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego bez możliwości dalszego prowadzenia pojazdu

Jeżeli się okaże, że zatrzymany do kontroli samochód nie ma badania technicznego od dłuższego czasu, a policjant stwierdzi, że stan techniczny pojazdu budzi jego wątpliwości, wówczas samochód nie będzie mógł dalej uczestniczyć w ruchu drogowym, a jego właściciel będzie musiał ponieść dodatkowe koszty począwszy od holowania samochodu na najbliższy parking. W takiej sytuacji opłacenie kosztów lawety to kolejna kara za brak przeglądu samochodu.

 • Odmowa wypłaty odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania może być jedną z dotkliwszych kar za brak przeglądu technicznego. Według prawa samochód bez aktualnych badań technicznych jest pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Brak ważnego przeglądu w samochodzie podczas wypadku czy stłuczki może stać się podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub zmniejszenia wypłacanego świadczenia. Roszczenie z AC może być pomniejszone lub niewypłacone, gdy badanie techniczne było nieaktualne i miało wpływ na zaistniałą szkodę. W przypadku OC sprawca nie ponosi dodatkowych konsekwencji, a karą może być co najwyżej mandat.

 • Podwójna stawka za badanie techniczne 

Brak przeglądu w 2022 roku może przynieść Ci jeszcze jedną przykrą konsekwencję. Jeżeli spóźnisz się z przeglądem ponad 30 dni, to zapłacisz na stacji kontroli pojazdów dwa razy więcej za jego wykonanie. W ten sposób ustawodawca chce zmusić nas do zadbania o aktualność badania i jednocześnie o dodatkowe wpływy do kasy Transportowego Dozoru Technicznego, która ma te dodatkowe pieniądze otrzymać. Projekt ustawy został przygotowany już w II kwartale 2021 r.

Jak można odzyskać dowód rejestracyjny, odebrany za brak przeglądu? 

Jeżeli kontrola wykazała brak badania technicznego w naszym pojeździe i policja odebrała nam dowód rejestracyjny, choćby tylko wirtualnie, musimy w krótkim czasie przeprowadzić badanie techniczne pojazdu. Po wykonaniu badania i wydaniu pozytywnej opinii przez stację kontroli pojazdów otrzymamy odpowiednie zaświadczenie ważne 30 dni. Jeżeli będziemy mieli przy sobie dowód rejestracyjny, zostanie wbita w nim pieczątka z aktualnym przeglądem. Z otrzymanym zaświadczeniem można jeździć bez dowodu rejestracyjnego, ale i tak trzeba się udać z nim w odpowiednim czasie do wydziału komunikacji lub na policję, gdzie musimy wykazać się posiadaniem aktualnego przeglądu, by wykreślono wpis o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego w CEPiK. Dopiero wtedy dowód rejestracyjny zostanie odblokowany.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Co trzeba zrobić w sytuacji negatywnego wyniku badań technicznych? 

Co jeżeli samochód nie przejdzie przeglądu? Jeżeli w czasie badania technicznego wyjdą na jaw usterki i diagnosta nie zatwierdzi badania, nie dostaniesz wpisu do dowodu rejestracyjnego o przeprowadzonym przeglądzie a tylko informację o tym, że takie badanie zostało przeprowadzone, ale nie dało pozytywnego wyniku. Kierowca ma 14 dni na to, żeby usunąć wszelkie usterki i ponownie dokonać przeglądu. Na szczęście nie płaci wtedy po raz drugi pełnej stawki za przeprowadzenie badania, pokrywa tylko koszty dodatkowe kontroli poszczególnych usterek.

Czy brak przeglądu w samochodzie zwalnia ubezpieczyciela z wypłacenia odszkodowania w razie wypadku? 

Jeżeli samochód będzie uczestniczył w wypadku, a nie będzie posiadał aktualnych badań technicznych, właściciel może nie otrzymać wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC lub NNW. Większość ubezpieczycieli wyłącza odpowiedzialność za szkody spowodowane pojazdami bez aktualnych badań technicznych, tylko w przypadkach, w których stan techniczny mógł mieć wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Ubezpieczenie OC samochodu 

Badania techniczne są obowiązkowe tak samo jak ubezpieczenie OC, które musimy odnawiać co roku. Ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej OC pokrywa wszystkie szkody wyrządzone poszkodowanym przez ubezpieczony pojazd. Warto pamiętać, że brak aktualnego ubezpieczenia OC (polisa straciła ważność i już nie obowiązuje; kara jest naliczana od pierwszego dnia po upływie ważności polisy) wiąże się dla właściciela samochodu osobowego z wysoką karą finansową w wysokości nawet ponad 6000 zł. W przypadku samochodów dostawczych kary są dużo wyższe. Brak badania technicznego w przypadku OC nie będzie się wiązał z odmową wypłaty ubezpieczenia. Inaczej wygląda sprawa z AC.

Ubezpieczenie AC samochodu

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest dobrowolne i pokrywa m.in. szkody wyrządzone z własnej winy lub szkody wyrządzone przez osoby trzecie, gdy nie znamy sprawcy (np. szkody parkingowe lub dewastacja). Ubezpieczenie AC jest ważnym zabezpieczeniem w przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu. W sytuacji braku aktualnego przeglądu samochodu ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia lub zmniejszyć jego kwotę.

Planowane zmiany dotyczące przeglądów technicznych

Stan techniczny samochodu może mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania samochodu oraz na przebieg wypadków. Niestety w Polsce zły stan techniczny pojazdów to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Trudno się więc dziwić, że kary za brak przeglądu są dotkliwe. Ustawodawca planuje wprowadzić też kilka istotnych zmian związanych z wykonywaniem badań technicznych pojazdów. Zmiany te miały być wprowadzone z początkiem 2022 r. lecz zostały przesunięte na II kwartał. Niezależnie od tego, kiedy ustawa wejdzie w życie, warto poznać jej główne założenia.

Zmiany dotyczące badań technicznych planowane w nowej ustawie 

Wiesz już, co grozi za jazdę bez przeglądu i jakie są kary. To nie są jedyne zmiany, które nas czekają. Planuje się wprowadzić kilka nowych rozwiązań związanych z samym funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów. Zgodnie z nowym prawem zmieni się również sposób realizacji badania technicznego. Jakie to będą zmiany i jaki wpływ będą miały na wynik przeglądu, okaże się po ich wprowadzeniu. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych punktów:

 • Wykonywanie zdjęć podczas przeglądu

Mają być robione zdjęcia całej bryły badanego samochodu oraz zegarów licznika. Takie zdjęcia powinny być przechowywane w stacji kontroli przez minimum 5 lat. Zdjęcia mają wyeliminować wszelkie niejasności związane ze stanem technicznym pojazdu.

 • Podwójna opłata za przegląd dla spóźnionych

Osoby, które spóźnią się ponad 30 dni z wykonaniem badania technicznego, mogą się liczyć z podwójnymi kosztami za przeprowadzone badanie. To dodatkowa kara za brak przeglądu samochodu

 • Uwzględnienie planowanego terminu przeglądu

Z kolei te osoby, które zjawią się w stacji kontroli pojazdów maksymalnie 30 dni przed upływem terminu kolejnego badania technicznego, będą mogły liczyć na wyznaczenie daty następnego przeglądu po roku od planowanej daty. Nie będą więc stratni, jeżeli chodzi o ilość dni użytkowania samochodu do momentu kolejnego przeglądu. 

Aktualne badanie techniczne i dobre ubezpieczenie samochodu to gwarancja komfortowej jazdy

Kary za brak przeglądu mogą utrudnić nam życie, dlatego warto zawsze pamiętać o aktualnych badaniach technicznych. Jeżeli do tego dorzucimy korzystne ubezpieczenie samochodu, mamy gwarancję bezpiecznej jazdy przez cały rok. Ubezpieczenie OC zabezpieczy nas przed skutkami wypadku, którego będziemy uczestnikami, a odpowiednie AC zabezpieczy nas przed nieprzewidzianymi zdarzeniami czy kradzieżą samochodu.

Jeżeli szukasz odpowiedniego ubezpieczenia samochodu, skontaktuj się z naszą infolinią lub agentem ubezpieczeniowym w placówkach CUK. Nasi pracownicy z pewnością pomogą Ci dobrać odpowiedni wariant ubezpieczenia do Twoich potrzeb. Konkretną polisę możesz również kupić online. Nasz kalkulator OC i AC obliczy składkę i pozwoli Ci znaleźć najlepsze ubezpieczenie dla Twojego samochodu! Zapraszamy!

Oceń artykuł

2.33
(6)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku