2018-07-09

Jak wypowiedzieć oc w Proama

Często opłacając ubezpieczenie samochodu uważamy, że składka OC komunikacyjnego jest zbyt wysoka...

Jak wypowiedzieć oc w Proama

Często opłacając ubezpieczenie samochodu uważamy, że składka OC komunikacyjnego jest zbyt wysoka i wydaje się, że moglibyśmy oszczędzić zmieniając Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Aby to sprawdzić możemy skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie CUK Ubezpieczenia. Tam po wprowadzeniu kilku danych otrzymamy informacje na temat stawek, które obowiązywałyby nas u różnych ubezpieczycieli.

Te dane powinny być wystarczające do podjęcia ostatecznej decyzji.

Jak więc wypowiedzieć umowę OC?

Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego nie jest niczym skomplikowanym. Jako przykład mogą nam tutaj posłużyć warunki wypowiedzenia w Proama. Mianowicie polisę tę możemy wypowiedzieć w dwojaki sposób:

  • w jednej z placówek CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia
  • bezpośrednio poprzez stronę internetową Proama

Jakie są możliwości złożenia wypowiedzenia OC w Proama?

  • zgodnie z postanowieniami Art. 28 Wypowiedzenie, o którym mowa powinno być złożone najpóźniej dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa OC została zawarta,
  • według Art. 28a 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym jedna z umów ubezpieczenia OC została zawarta w trybie art. 28 ust.1 (jest polisą automatycznie wznowioną), umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie (czyli wypowiedziana może zostać polisa, która wznowiła się automatycznie),
  • natomiast Art. 31.1 stanowi, że po przejściu lub przeniesieniu prawa własności polisa OC ulega rozwiązaniu z dniem końca ochrony, na który została zawarta, chyba, że posiadacz na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. Można złożyć w dowolnym terminie – umowa rozwiązuje się wówczas z dniem złożenia wypowiedzenia, z koniecznością zapłaty składki za świadczony przez zakład ubezpieczeń okres ochrony.

Jak więc widać wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego w Proama nie jest procesem skomplikowanym, należy jednak pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności i przestrzegać określonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe terminów.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku