2021-12-28

Jak sprawdzić liczbę punktów karnych?

Przypominamy, że przekroczenie określonego limitu punktów karnych skutkuje utratą prawa jazdy.

Jak sprawdzić liczbę punktów karnych?

Punkty karne są zmorą wielu kierowców. Przyznaje się je za konkretne wykroczenia na drodze, a ich liczba jest określona przez przepisy. Ile punktów karnych jest potrzebnych, aby stracić prawo jazdy? Po jakim czasie wygasają?

Niezależne systemy punktów karnych zostały wprowadzone w Polsce w 1993 roku. Punkty karne dostają kierowcy, którzy dopuścili się naruszenia przepisów ruchu drogowego. To może zdarzyć się każdemu z nas. Niejednokrotnie zapominamy później o stanie naszego konta punktów karnych, co bywa problematyczne, ponieważ  przekroczenie określonego limitu skutkuje utratą prawa jazdy. Dowiedz się, jak sprawdzić liczbę punktów karnych!

Jak sprawdzić, ile punktów karnych jest na Twoim koncie?

Obecnie łatwo możesz sprawdzić, ile jest punktów karnych na Twoim koncie. Istnieją dwie możliwości zweryfikowania tych informacji. Najłatwiejszym rozwiązaniem okazuje się sprawdzenie tego przez internet. To bezpłatna usługa dostępna w ramach programu CEPiK 2.0. Wszystko odbywa się z pomocą strony obywatel.gov.pl.

Znajdują się tam specjalne zakładki pozwalające na sprawdzenie liczby punktów karnych. Konieczne jest jednak zalogowanie się przez profil zaufany. Można zrobić to, wykorzystując bankowość mobilną. W ten sposób można sprawdzić punkty za mandaty w zaledwie kilka minut. Co więcej, obecnie istnieją także aplikacje mobilne stworzone przez instytucje państwowe, które pozwalają na monitorowanie takich informacji na bieżąco.

Jeśli decydujesz się na sprawdzenie liczby punktów karnychprzez internet, możesz także pobrać raport jako plik PDF. Taki dokument da się następnie wydrukować. Istnieje jeszcze jeden sposób na sprawdzenie, ile masz punktów karnych. Można to zrobić osobiście na komisariacie policji. Wydanie takiej informacji jest możliwe na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości. Istnieje także możliwość uzyskania specjalnego zaświadczenia o posiadanej liczbie punktów karnych. Kosztuje to jednak 17 zł. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na załatwianie takich spraw całkowicie przez internet, co jest bezpłatne.

Punkty karne przez internet

Sprawdzanie punktów karnych przez CEPiK ma jeszcze jedną zaletę. Dzięki systemowi można zorientować się, kiedy dokładnie otrzymałeś mandat i gdzie doszło do wykroczenia. Znajdują się tam także szczegóły przewinienia, dane kierowcy oraz najważniejsze informacje o pojeździe. Takie informacje pochodzą z bazy danych policji. Przez system CEPiK można również sprawdzić punkty, które nie zostały przyznane dlatego, że kierowca odmówił przyjęcia mandatu, wówczas są one oznaczone jako tymczasowe.

Punkty karne a fotoradar

Jeśli otrzymasz mandat z fotoradaru, a boisz się przekroczenia limitu punktów karnych, nie musisz wskazywać osoby kierującej pojazdem. Wówczas suma mandatu będzie zdecydowanie wyższa, jednak nie zostaną naliczone żadne punkty karne. Na takie rozwiązanie decyduje się wielu kierowców.

Sprawdzanie punktów karnych online

Jeśli zdecydowałeś się na sprawdzanie punktów karnych przez internet, warto wiedzieć, jak dokładnie to zrobić. Z tego powodu prezentujemy instrukcję krok po kroku.

1. Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i przejdź do „Kierowcy i pojazdy”.

2. Wybierz opcję „Sprawdź punkty karne”.

3. Kliknij przycisk „Zaloguj się” i przejdź na profil zaufany.

4. Po wyświetleniu się wniosku o dostęp kliknij „Podpisz profilem zaufanym”.

5. Następnie potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie przycisku „Autoryzuj i podpisz dokument”.

6. Wprowadź jednorazowy kod.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak założyć profil zaufany? Mają do niego dostęp wszystkie osoby, które korzystają z usług najpopularniejszych banków. Wystarczy wybrać odpowiednią zakładkę w swojej bankowości. Istnieje również opcja założenia go poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku, a następnie udanie się do punktu autoryzacyjnego. Taki profil przyda się nie tylko do sprawdzenia punktów karnych online. Pozwala na załatwienie wielu spraw w polskich urzędach, znacznie oszczędzając czas. Skoro wiesz już, jak sprawdzić punkty karne przez internet, warto dowiedzieć się również, za co dokładnie można je dostać.

Punkty karne sprawdzisz na komisariacie

Każdy kierowca może uzyskać pisemne potwierdzenie o liczbie punktów karnych na własnym koncie. Aby je otrzymać, musi wypełnić wniosek i zapłacić 17 zł w kasie urzędu gminy lub miasta. Z potwierdzeniem wpłaty i dokumentami powinien zgłosić się do komisariatu. Jeśli nie potrzebujesz pisemnego zaświadczenia o liczbie punktu, możesz od razu udać się do komisariatu i spytać o to policjanta – informacja ustna jest bezpłatna.

Ile punktów karnych otrzymasz za konkretne przewinienie?

Punkty karne to jedna ze składowych konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania przepisów drogowych. Towarzyszą one karze finansowej wynoszącej zwykle kilkaset złotych. Punkty za mandaty przyznawane są niemal za każdym razem, jednak ich liczba różni się w zależności od przewinienia. Warto więc wiedzieć o aktualnym taryfikatorze na dany rok. W 2022 roku kary prezentują się w następujący sposób:

 • kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – 10 punktów;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 10 punktów;
 • spowodowanie zagrożenia na drodze – 6 punktów;
 • popełnienie przestępstwa drogowego – 10 punktów;
 • spowodowanie zagrożenia poza drogą publiczną, strefą ruchu i zamieszkania – 6 punktów;
 • omijanie samochodu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – 10 punktów;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim – 10 punktów;
 • nieustąpienie pierwszeństwa – 10 punktów;
 • niezatrzymanie pojazdu w sytuacji, gdy przez ulicę przechodzi osoba niepełnosprawna – 10 punktów;
 • naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych – 5 punktów;
 • jazda po chodniku – 5 punktów;
 • zatrzymanie pojazdu w sposób uniemożliwiający przechodzenie chodnikiem lub dostanie się do komunikacji miejskiej – 3 punkty;
 • niezastosowanie się do nakazu zatrzymania pojazdu do kontroli – 8 punktów;
 • niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 6 punktów;
 • niezastosowanie się do znaków B-1, B-2, C-1–C-12, B-21, F10, F-11, F-15, F-19, P-8, P-8c, P-4 – 5 punktów,
 • niezastosowanie się do znaków B-13, B-19 – 2 punkty;
 • niezastosowanie się do znaków B-3, B-7 – 3 punkty;
 • niezastosowanie się do pozostałych znaków – 1 punkt;
 • niezastosowanie się do znaków D-18 z tabliczką T-29 – 5 punktów;
 • niezastosowanie się do znaków B-35, B-36, B-37, B-38, B-39 – 1 punkt;
 • niezastosowanie odpowiednich świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 2 punkty;
 • naruszenie warunków stosowania świateł przeciwmgłowych – 2 punkty,
 • korzystanie ze świateł drogowych niezgodnie z przepisami – 3 punkty;
 • omijanie pojazdu z niewłaściwej strony – 2 punkty;
 • kierowanie pojazdem pomimo jego złego stanu technicznego – 1 punkt;
 • naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej – 2 punkty;
 • korzystanie z telefonu wymagającego trzymania w ręku podczas jazdy – 5 punktów;
 • ciągnięcie osoby na nartach, sankach lub wrotkach za pojazdem – 5 punktów;
 • naruszanie zakazu cofania na drodze ekspresowej – 5 punktów;
 • posługiwanie się kartą parkingową przez osobę nieuprawnioną – 7 punktów.

Wykroczeń karanych punktami jest znacznie więcej. Mowa tu również o nieprawidłowym wyprzedzaniu czy stosowaniu niewłaściwych świateł. Pełny taryfikator można znaleźć w internecie. Trzeba wiedzieć, że punkty są nakładane również w sytuacji, gdy naruszysz przepisy związane z przewożeniem pasażerów czy wyglądem tablic rejestracyjnych. W taryfikatorze znaleźć można wiele pozycji, którym należy się przyjrzeć.

Trzeba również pamiętać, że punkty nie są jedyną karą. Taryfikator obejmuje również widełki kwot, które należy zapłacić. Zazwyczaj wynoszą od 50 do 500 zł. Jeśli  przekroczysz prędkość o 11 km/h, otrzymasz 2 punkty karne. Wraz ze wzrostem tej wartości rośnie także liczba punktów. Przy 20 km/h powyżej dopuszczalnej prędkości otrzymasz więc 4 punkty, a przy przekroczeniu o 50 – 10 punktów. Co więcej, takie naruszenie przepisów automatycznie skutkuje też odebraniem prawa jazdy.

Co dzieje się w sytuacji, gdy przekroczysz limit punktów karnych?

Wiesz już, ile można mieć punktów karnych. Warto jednak zastanowić się nad tym, co dzieje się, gdy przekroczysz tę liczbę. Jeśli stanie się to podczas kontroli i nałożenia kolejnego mandatu, policja powinna zatrzymać prawo jazdy. Następnie trafia ono do organu, który je wydał. Kierowca dostaje natomiast skierowanie na egzamin. Jeśli jednak nastąpi to dopiero podczas zatrzymania przez patrol, prawo jazdy nie zostanie automatycznie odebrane. Kierowca otrzyma natomiast list z powiadomieniem, że ma obowiązek zdeponowania dokumentu w odpowiednim urzędzie, wówczas musi również samodzielnie odebrać skierowanie na egzamin.

Egzamin składa się zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej. Wielu kierowców nie radzi sobie z takim wyzwaniem, ponieważ doświadczenie za kierownicą nie zawsze idzie w parze ze znajomością przepisów. Niezdanie takiego egzaminu wiąże się również z dodatkowymi kosztami i wydłużeniem czasu bez prawa jazdy.

Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest przestrzeganie przepisów, a w razie konieczności monitorowanie liczby posiadanych punktów karnych. Jeśli zareagujesz odpowiednio wcześnie i udasz się na specjalny kurs w WORDzie, możesz uniknąć odebrania prawa jazdy. Konieczne okazuje się również płacenie mandatów jak najszybciej. To od tego momentu jest bowiem naliczany okres 365 dni do usunięcia zgromadzonych punktów karnych.

Ile punktów karnych można otrzymać jednorazowo?

Nie ma górnego limitu dotyczącego liczby punktów karnych przyznanych jednego dnia. Poszczególne wykroczenia mogą się bowiem sumować. Jeśli dany kierowca dokona większej liczby przewinień, np. przekraczając prędkość, wyprzedzając na podwójnej ciągłej lub uciekając przed policją, zostanie mu naliczone znacznie więcej punktów. Zdarzają się zatem sytuacje, w których jednorazowo kierowca otrzyma 24 punkty karne i straci prawo jazdy. Są to rzadkie przypadki, ale wciąż się zdarzają. Zważając na fakt, że za niektóre wykroczenia można otrzymać nawet 10 punktów karnych, uzyskanie pakietu 24. jednorazowo wcale nie jest takie trudne.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Sumują się również kary finansowe. Dlatego też niekiedy za serię wykroczeń można zapłacić nawet ponad 1000 zł. Zdecydowanie najdotkliwiej jest karane poruszanie się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W niektórych przypadkach grzywna nałożona przez sąd wynosi nawet 5000 zł. Co więcej, trzeba liczyć się także z ryzykiem zastosowania kary ograniczenia wolności, ponieważ posiadanie powyżej 0,5 promila podczas kierowania pojazdem jest traktowane jako przestępstwo.

Sprawdzanie punktów karnych. Kiedy się przedawniają?

Wielu kierowców zastanawia się, po jakim czasie kasują się punkty karne. Jest to 365 dni od momentu otrzymania mandatu. Niektórzy myślą, że punkty znikają wraz z końcem roku kalendarzowego, jednak nie jest to prawda. Przykładowo, jeśli otrzymasz mandat 5 maja 2020 roku, punkty skasują się dopiero 5 maja 2021 roku.

By punkty karne skasowały się po roku od ich otrzymania, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków:

 • mandat musi być przyjęty – jeśli odrzuciłeś mandat, a sprawa trafiła do sądu, konieczne jest poczekanie na jej rozwiązanie. W tym czasie odliczanie do terminu usunięcia punktów karnych z Twojego konta jest wstrzymane;
 • mandat musi zostać opłacony – jeśli nie opłacisz mandatu, nawet po upłynięciu 356 dni Twoje punkty karne nie zostaną usunięte.

Jeśli spełnisz powyższe wymagania, punkty karne zostaną usunięte po 356 dniach. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy opłacisz mandat z opóźnieniem, termin ten będzie liczony dopiero od tego momentu. Dlatego nie warto zwlekać z uiszczeniem opłaty.

Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych?

Skoro wiesz już, kiedy kasują się punkty karne, warto zastanowić się nad możliwością ich wcześniejszego usunięcia. Jest to propozycja dla osób, które zbliżają się do górnego limitu grożącego odebraniem prawa jazdy. Dotyczy ona kierowców posiadających prawo jazdy przez co najmniej 12 miesięcy. Mianowicie mogą oni raz na pół roku zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6. Wystarczy wziąć udział w kursie reedukacyjnym organizowanym przez lokalny WORD. Trwa on 6 godzin.

Trzeba pamiętać, że taki kurs jest płatny. Z roku na rok jego cena rośnie, co sprawia, że usunięcie punktów karnych staje się trudniejsze. Zazwyczaj jest to jednak kilkaset złotych. Z takiego kursu nie mogą jednak skorzystać osoby, które posiadają prawo jazdy krócej niż 12 miesięcy lub nie ukończyły 20. roku życia. Wówczas trzeba liczyć się z tym, że limit, którego przekroczenie skutkuje odebraniem uprawnień, jest niższy i wynosi 20 punktów.

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Liczba punktów karnych a ubezpieczenie OC

Jeśli uzyskasz konkretną liczbę punktów karnych, możesz stracić prawo jazdy. Problemy czekają Cię także wtedy, gdy nie wykupisz ubezpieczenia OC. To obowiązkowa polisa, która chroni w przypadkach, kiedy to my spowodujemy wypadek. Jazda bez takiego ubezpieczenia skutkuje również karami pieniężnymi, wynoszącymi kilka tysięcy złotych, wykupienie polisy OC jest obowiązkowe. W CUK znajdziesz również ubezpieczenia AC, polisy na życie i zdrowie oraz ubezpieczenia NNW.

Mamy wiele placówek na terenie całej Polski. Możesz skontaktować się z nami również poprzez infolinię. Zapraszamy!

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku